Så här står sig Adobe Experience Manager Sites mot konkurrenterna.  

Vi vet att ni måste fatta det bästa möjliga beslutet. Här får ni en tydligare bild av hur Adobe Experience Manager Sites skiljer sig från andra produkter på marknaden så att ni kan jämföra det med andra alternativ.

Konkurrenterna

Adobe Experience Manager Sites


Skapa upplevelser

De har flera gränssnitt och även om utvecklarna kan återanvända innehåll på vissa av plattformarna lämnar de dock mycket övrigt att önska.

Vi har en enkel dra och släpp-miljö med effektiv utveckling och återanvändning av innehåll, produktionsfärdiga komponenter och funktioner för teamsamarbete så att marknadsförings- och IT-avdelningarna kan skapa upplevelser tillsammans i stor skala.


Leverans över flera kanaler, hybrid/headless CMS

De erbjuder leverans över flera kanaler, men eftersom de olika lagren i deras innehållshanteringssystem är nära sammanbundna saknar de flesta den bredd vad gäller kanaler, format och funktioner som behövs för att anpassa upplevelserna över flera kanaler.

Vi har en hybridteknik för leverans som använder innehålls- och upplevelsefragment, API:er och maskininlärning i Adobe Sensei för att leverera personaliserade upplevelser optimalt till en mängd olika kontaktytor och format, inklusive gamla såväl som nya kanaler.


Innehållsintelligens

De använder maskininlärning för att automatisera personalisering och arbetsflöden, men med mindre exakta målinriktningsfunktioner för att leverera det mest relevanta innehållet.

 

Vi använder artificiell intelligens i Adobe Sensei för att optimera storleken, layouten och texten på sidorna så att det mest engagerande innehållet visas baserat på analys av era viktigaste nyckeltal.


Skalbarhet och säkerhet i molnet

De har molntjänster och support, men har mindre robusta resurser för att hantera distributionen av flera digitala kontaktytor.

 

Vi har beprövade, tillförlitliga molntjänster med hög säkerhet och skalbarhet för att minimera driftstopp och skydda era resurser. Vi hjälper er också att lansera digitala kontaktytor snabbare med expertresurser som hanterar distribution, uppgraderingar och övervakning.


Select


Prime


Ultimate


Om ert företag har ... 

en omogen analysmetod 

en mogen analysmetod

en avancerad analysmetod 

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Regelbaserad attribuering 
Första kontakt, sista kontakt osv.

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (som lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest avgörande skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i era data.

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden.

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter med hjälp av statistiska modeller och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribuering
Använd maskininlärning för att attribuera korrekt över era olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select 

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime  

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Konkurrenterna
De har flera gränssnitt och även om utvecklarna kan återanvända innehåll på vissa av plattformarna lämnar de dock mycket övrigt att önska.

Adobe Experience Manager Sites
Vi har en enkel dra och släpp-miljö med effektiv utveckling och återanvändning av innehåll, produktionsfärdiga komponenter och funktioner för teamsamarbete så att marknadsförings- och IT-avdelningarna kan skapa upplevelser tillsammans i stor skala.

Konkurrenterna
De erbjuder leverans över flera kanaler, men eftersom de olika lagren i deras innehållshanteringssystem är nära sammanbundna saknar de flesta den bredd vad gäller kanaler, format och funktioner som behövs för att anpassa upplevelserna över flera kanaler.

Adobe Experience Manager Sites
Vi har en hybridteknik för leverans som använder innehålls- och upplevelsefragment, API:er och maskininlärning i Adobe Sensei för att leverera personaliserade upplevelser optimalt till en mängd olika kontaktytor och format, inklusive gamla såväl som nya kanaler.

Konkurrenterna
De använder maskininlärning för att automatisera personalisering och arbetsflöden, men med mindre exakta målinriktningsfunktioner för att leverera det mest relevanta innehållet.

Adobe Experience Manager Sites
Vi använder artificiell intelligens i Adobe Sensei för att optimera storleken, layouten och texten på sidorna så att det mest engagerande innehållet visas baserat på analys av era viktigaste nyckeltal.

Konkurrenterna
De har molntjänster och support, men har mindre robusta resurser för att hantera distributionen av flera digitala kontaktytor.

Adobe Experience Manager Sites
Vi har beprövade, tillförlitliga molntjänster med hög säkerhet och skalbarhet för att minimera driftstopp och skydda era resurser. Vi hjälper er också att lansera digitala kontaktytor snabbare med expertresurser som hanterar distribution, uppgraderingar och övervakning.

Vad säger analytikerna?

Forrester Wave™: Digital Asset Management for Customer Experience, Q2 2018

Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 2018
 

Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms, 2018
 

”En av de grundläggande skillnaderna mellan Adobe Experience Manager och andra CMS-alternativ är hur användbar den är.”

Kamran Shah, marknadsföringschef på Silicon Labs

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.