Användningsklara komponenter

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och användningsklara komponenter som navigeringsspår, formulär, sidnavigering och olika sökfunktioner. Dessa gör det lättare för formgivare att bygga sidor, samtidigt som utvecklarna blir mer produktiva och sparar tid när anpassade texter eller bilder ska tas fram.


Ni vill ha en ny upplevelse. Så här når ni målet snabbare.

När det gäller digitala upplevelser är det en evig kamp för att fånga kundernas uppmärksamhet. Men att skapa webbsidor som hela tiden levererar ny information kan vara oerhört tidskrävande, särskilt om ni måste koda allt från grunden. Och om man inte är HTML-expert kan det vara ännu mer frustrerande att försöka räkna ut vad som behövs bakom kulisserna för att allt ska fungera.

Då är användningsklara komponenter den rätta medicinen. Med den här funktionen kan ni skapa responsiva upplevelser med mindre kodning och anpassningsarbete. Ni väljer bara de komponenter ni vill ha och använder dem som byggstenar för att skapa exakt det ni vill ha. De användningsklara komponenterna kan till och med användas som startpaket för vidare anpassning av era egna sidor.

Titta på de funktioner som ingår.

Funktionella komponenter
Varje enskild användningsklar komponent är en samling skript som levererar en specifik funktion i dess helhet. Ni kan sedan konfigurera var och en av dem efter era behov. 

Ärvda relationer
Precis som andra komponenter behåller användningsklara komponenter relationen till varandra när de används på olika webbsidor. Denna ärvda relation garanterar att komponenterna ser ut och fungerar som de ska för att leverera en enhetlig webbupplevelse.

Lägre ägandekostnad
Till skillnad från de flesta andra komponenter på marknaden är Experience Manager-komponenterna uppgraderingsbara, bakåtkompatibla och versionshanterade. Det innebär att ni sparar pengar när ni uppgraderar till den senaste versionen eller utökar webbplatsfunktionerna.

Pålitliga komponenter
Till skillnad från de flesta andra komponenter på marknaden är våra komponenter uppgraderingsbara, bakåtkompatibla och versionshanterade av vårt produktteam. Det innebär att ni sparar pengar när ni uppgraderar till den senaste versionen eller utökar webbplatsfunktionerna.

Läs mer om användningsklara komponenter i Adobe Experience Manager Sites.

Få grepp om användningsklara komponenter.

I vår dokumentation kan du läsa mer om hur ni använder de inbyggda komponenterna i Adobe Experience Manager och hur ni bygger egna.

Läs mer

Upptäck komponentarv.

Hjälpen innehåller mer information om hur komponenthierarkier fungerar i Adobe Experience Manager Sites och vad arv egentligen innebär.

Läs nu

Gör en djupdykning i kärnkomponenterna.

Lär känna kärnkomponenterna i Adobe Experience Manager. Ta reda på vilka de är, vad ni kan göra med dem och hur ni använder dem.

Titta nu

Visa relaterade funktioner.

In-context-redigering

Skapa, publicera och uppdatera sidor både snabbare och enklare med vårt WYSIWYG-gränssnitt, med dra och släpp-komponenter, enkla kortkommandon, visuell sökning och återanvändbart innehåll.

Mallredigerare

Skapa och hantera mallar för sidor och målinriktad e-post utan att ta hjälp av utvecklare. Erfarna skribenter kan lägga till och förkonfigurera komponenter som text och bilder och ange vilka komponenter som kan redigeras.

Upplevelsefragment

Samla innehåll och layouter för att skapa kanaloberoende och återanvändbara fragment som kan visas på alla skärmar och säkerställ därigenom enhetliga budskap och designer utan att behöva skapa flera olika annonsresurser.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Sites kan göra för ert företag.