Adobe Experience Manager. En imponerande kombination för era CMS- och DAM-system.

Adobe Experience Manager sammankopplar era system för innehållshantering och digital resurshantering på ett och samma ställe. Tack vare den integrerade kopplingen till Adobe Creative Cloud blir ni experter på kundupplevelsehantering och kan nå ut med innehållet snabbare och skapa de personaliserade upplevelser kunderna förväntar sig.

Adobe Experience Manager. En imponerande kombination för era CMS- och DAM-system.

Adobe Experience Manager sammankopplar era system för innehållshantering och digital resurshantering på ett och samma ställe. Tack vare den integrerade kopplingen till Adobe Creative Cloud blir ni experter på kundupplevelsehantering och kan nå ut med innehållet snabbare och skapa de personaliserade upplevelser kunderna förväntar sig.

Adobe Experience Manager-produkter

Innehållshanteringssystem

Innehållshanteringssystem

Se till att ert innehåll är enhetligt och personaliserat för varje enskild kund med Adobe Experience Manager Sites. Skapa och hantera digitala upplevelser över alla kanaler med automatiska verktyg som underlättar skalning.

Digital Asset Management

Digital Asset Management

Ägna mer tid åt upplevelserna och mindre tid åt att leta efter och anpassa innehåll. Adobe Experience Manager Assets har funktioner för automatisering och smarta verktyg så att ni snabbt kan hämta, anpassa och leverera mediefiler till olika målgrupper och kanaler.

Digital registrering och formulär

Digital registrering och formulär

Glöm det där med att integrera ett antal punktvisa lösningar. Adobe Experience Manager Forms är en heltäckande lösning som kopplar samman formulär och kommunikationsprocesser, så att ni kan ge kunderna en friktionsfri resa från den första kontakten.

Hanterade tjänster

Hanterade tjänster

Lätta på IT-teamets arbetsbörda och nå ut snabbare med Adobe Managed Services. Adobes molntjänster, förstklassiga verktyg och expertkunskap garanterar att ni får skalbara och säkra program och hjälper er att öka avkastningen och innovera mera.

Success stories

Airbus

Den välkända brittiska kedjan genomgår en förvandling till ett välintegrerat företag med flera kanaler.

Den globala tillverkaren upprätthåller ett enhetligt varumärke på en miljon webbsidor och håller sitt globala innehåll synkroniserat genom att minska översättningstiden med upp till 75 % och kostnaderna för översättningshantering med upp till 90 %.

Den här tidningen bygger snabbt nya digitala intäktskanaler med hjälp av Adobe Experience Manager.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.