Adobe Managed Services – beprövad skalbarhet och säkerhet i molnet.

Adobe Managed Services – beprövad skalbarhet och säkerhet i molnet.

Kunderna förväntar sig innovationer och färre störningar. Med våra hanterade tjänster kan ni överträffa förväntningarna tack vare molnets flexibilitet. Lansera innovationer snabbare, publicera uppdateringar oftare och skala enkelt upp eller ned efter behov, allt med högsta tänkbara säkerhet.

En trippelvinst med molnhantering.

Flexibilitet, hastighet och säkerhet är avgörande för kraftfulla digitala upplevelser. Ni måste förbättra er time to market och effektivisera driften för att snabbt kunna uppdatera användarupplevelser och hantera oförutsägbara trafikförändringar. Med funktionerna för molnhantering i Adobe Experience Manager får ni allt ni behöver. 

Öka flexibiliteten och hastigheten med den enkla molnmiljön i Experience Manager. Använd branschledande säkerhetsfunktioner för att uppdatera innehåll och hantera trafik med minsta möjliga nedtid. Och ni har allt som behövs för automatisk skalning efterhand som verksamheten utvecklas.

Dessutom kan ni dra fördel av de strängaste säkerhetscertifieringarna (ISO 27001, SOC-2), branschstandarder för regelefterlevnad (FedRAMP, GLBA, HIPAA), datakryptering och -isolering för total trygghet när det gäller datasäkerhet och sekretess. Det kan inte bli lättare eller bättre.

Titta på videon

Adobe kan hjälpa till.

Publicera med tillförsikt. Publicera med hanterade tjänster.

Med de hanterade tjänsterna i Adobe Experience Manager försäkrar ni er om att ni får fysisk säkerhet, nätverkssäkerhet och datasäkerhet i enterpriseklass i en miljö med begränsad åtkomst bakom brandväggar eller inuti ett virtuellt privat moln. Det omfattar virtuella datorer med en innehavare och robusta funktioner för datakryptering, virusskydd och dataisolering.

Som digital ledare använder vi de effektivaste strategierna för testning och arkitektur på ett automatiserat sätt, så att ni kan testa anpassade funktioner och uppdateringar utan att göra avkall på prestanda och säkerhet. Vi erbjuder även händelseövervakning och förutseende åtgärder för att era tjänster alltid ska vara tillgängliga. Men viktigast av allt – vi har anpassningsbara verktyg så att ni kan leverera innovationer var som helst, när som helst. Det kanske inte är rymdforskning, men våra hanterade molntjänster siktar också högt.

Titta på videon

Affärsvärdet hos hanterade tjänster.

126 %

avkastning på 5 år.

En IDC-studie visar att avkastningen ökade med 126 % på en femårsperiod.

 

33 %

lägre kostnad.

Kunder som använder hanterade tjänster sänkte den totala ägandekostnaden med 33 %.

 

126 %

avkastning på 5 år.

En IDC-studie visar att avkastningen ökade med 126 % på en femårsperiod.

 

Synopsys-logotyp

”Adobe Experience Manager var den uppenbara vinnaren. Det var inte bara lättast att använda, utan även den mest kraftfulla och skalbara lösningen.”

Dave DeMaria, Corporate Vice President, Corporate Marketing, Synopsys

Synopsys

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.