Nyheter i Adobe Experience Manager

För den som vill leda den digitala utvecklingen är ständig innovation ett måste. Med den senaste uppdateringen till Adobe Experience Manager 6.5 får ni direkt tillgång till spännande förbättringar som ger verksamheten högre fart framåt.

Smart beskärning för video

Hitta automatiskt fokusområdet i en videofilm, beskär videon efter fasta proportioner och spåra automatiskt fokusområdet genom bildrutan.

Läs mer

Förbättrade funktioner för headless CMS

Förbättrade funktioner för headless CMS

Skapa upplevelser i Experience Manager eller i ett favoritprogram med Experience Manager som innehållsmotor med HTTP API:er för strukturerat innehåll och JSON-utdata.

Läs mer

Visuell sökning

Sökning efter digitala resurser

Hitta enkelt innehåll med AI-drivna Adobe Sensei, som kan identifiera innehållet i och färgschemat för en resurs och leta upp likartade resurser i resurshanteringssystemet.

Läs mer

Adobe Experience Manager Sites

Den senaste versionen av Adobe Experience Manager Sites har samma flexibilitet när det gäller att skapa, hantera och leverera personaliserade upplevelser med lättanvända verktyg och kraften hos AI. Men det finns så mycket mer.

Tack vare de senaste innovationerna i Experience Manager Sites är det nu ännu enklare att skapa relevanta upplevelser i alla kanaler längs hela kundresan. Bland huvudfunktionerna finns en utvecklarfokuserad verktygslåda för att använda Experience Manager som ett oberoende innehållshanteringssystem, bland annat ett nytt HTTP API och GraphQL API för Magento Commerce. Med de nya produktionsklara komponenterna kan ni lansera upplevelser ännu fortare. För marknadsförarna innebär innovationerna att de får större flexibilitet att hantera innehållet i både traditionella och nya kanaler, som single page-applikationer och digitala skärmar i butiker.

Se alla Sites-funktioner

Leverera ännu mer engagerande och relevanta ensidesupplevelser med möjlighet att lokalisera och översätta innehåll, redigera i sammanhanget och förhandsgranska ändringarna. Eftersom den första sidan återges på serversidan laddas innehållet snabbare och sökmotoroptimeringen förbättras. Det finns också ett nytt startpaket och en guidad självstudie för React/Angular-baserade single page-applikationer.

Läs mer om redigering av single page-applikationer

Utnyttja vår HTTP API för att hämta fragment med strukturerat innehåll från Experience Manager och leverera till valfri klient (single page-applikationer, mobilappar, sakernas internet, röst med mera) så att utvecklarna kan skala innehållsleveransen efter flera kanaler.

Läs mer om headless CMS

Skala enkelt program genom att hämta data och innehåll från Magento Commerce med GraphQL API:et. Utökat stöd för Experience Manager kommer senare i år.

Nå ut snabbare med mer produktionsklara, konfigurerbara och utökningsbara komponenter, bland annat teasers, karusellvyer och flikar.

Läs mer om användningsklara komponenter

Nu kan marknadsförarna enkelt exportera upplevelsefragment i JSON-format till Adobe Target. Därifrån kör ni sedan A/B-tester eller implementerar regelbaserad personalisering med Adobe Sensei. Då får ni flexibilitet i arbetet med att återanvända kampanjer och erbjudanden över olika kanaler.

Trigga innehåll som är relevant i sammanhanget dynamiskt baserat på sådant som sensorer, API-värden eller lager. Och leverera upplevelser som dynamiska priser och menyer genom att lägga till text från backend-system i andra bilder och videofilmer.

Läs mer om digital skyltning

Schemalägg enkelt innehåll i grupper för framtida publicering och minska nedladdningstiderna med funktionen för smart synkronisering, som bara laddar ned förändringarna i innehållet.

Läs mer om digital skyltning

Förbättra insikterna för exempelvis olika typer av rapporter och interaktionsanalyser med förkonfigurerad Adobe Analytics-integrering som cachar data om en internetanslutning saknas.

Läs mer om digital skyltning

Adobe Experience Manager Assets

Med tusentals digitala resurser i företaget kan det vara som att leta efter en nål i en höstack att hitta just den resurs som behövs. Men inte med Experience Manager Assets. Med hjälp av Adobe Sensei – vår plattform för AI och maskininlärning – kan ni snabbt hitta, redigera och använda resurser för att skapa enastående nya upplevelser.

Med de senaste uppdateringarna kan ni snabbt söka efter, beskära och återge resurser som videofilmer och foton för alla typer av enheter. Ni sparar massor av tid och kan skapa exakt de upplevelser ni vill utan att uppfinna hjulet på nytt.

Se alla Assets-funktioner

Hitta automatiskt fokusområdet i en videofilm, beskär videon efter fasta proportioner och spåra automatiskt fokusområdet genom bildrutan.

Läs mer om smart beskärning

Ladda upp resurser till utvecklingsmiljön via varumärkesportalen och dela enkelt materialet på ett säkert sätt. Ni kan också använda dynamiska medier i varumärkesportalen för att automatiskt generera enhetsoptimerade versioner av videoresurser.

Läs mer om varumärkesportalen

Hitta enkelt innehåll med AI-drivna Adobe Sensei, som kan identifiera innehållet i och färgschemat för en resurs och leta upp likartade resurser i resurshanteringssystemet. Uppdatera och strukturera fasetterad sökning dynamiskt beroende på andra valda fasetterade sökningar för att få en mer rationell och exakt sökprocess.

Läs mer om sökning efter digitala resurser

Skapa, hantera och leverera engagerande 360-graders videoupplevelser som visas perfekt på alla enheter.

Läs mer om robust videostöd

Skapa anpassade videominiatyrer genom att spola eller spela upp i olika hastighet genom filmen och välja bildrutor som ska användas som miniatyrer.

Läs mer om robust videostöd

Utnyttja kraften hos maskininlärning med Adobe Sensei för att analysera en video och få förslag på bildrutor till miniatyrer.

Läs mer om robust videostöd

Adobe Experience Manager Forms

I stället för att plöja igenom drivor av formulär och papper kan ni använda Experience Manager Forms för att förnya arbetet med registrering, onboarding och kundkommunikation och skapa personaliserade och effektiva digitala upplevelser.

Med de senaste uppdateringarna blir registrerings- och kommunikationsprocesserna papperslösa, automatiserade och skalbara över olika kanaler. Ni kan också snabbt skapa och personalisera flerkanalsinnehåll med enkla kortkommandon och mer visuellt tilltalande komponenter. Ta en titt på de senaste funktionerna.

Se alla Forms-funktioner

Synkronisera innehåll och format från utskriftsdokument för att snabbt skapa, publicera och förfina mobilklar webbkommunikation och utnyttja fler interaktiva funktioner än med traditionella utskriftsdokument.

Förenkla framtagningen av längre dokument med interaktiv flerkanalskommunikation som ökar personaliseringen. Författarna kan direkt visa bundna/obundna dataelement, använda ångra/gör om-åtgärder, expandera/komprimera fragment, använda kortkommandon och dra och släppa element direkt på text- eller fältfragment.

Läs mer om personaliserad kommunikation

Skapa mer visuellt tilltalande och engagerande material med nya diagramtyper som presenterar data klart och tydligt. Tack vare enkel konfiguration och sortering av tabellkolumner kan kunderna snabbt visa den information de är intresserade av utan att behöva exportera data till Excel och lämna er webbplats.

Läs mer om inbäddade diagram

Uppfyll de allra strängaste lagkraven globalt genom att bekräfta identiteter oberoende via en betrodd instans med PKI-baserade digitala signaturer.

Läs mer om elektroniska signaturer

Återanvänd arbetsflöden i formulärbiblioteket för att anpassa vanliga processer, förenkla framtagningen av arbetsflöden med variabler och anpassade datatyper samt felsök formulärarbetsflöden snabbare med bättre loggningsfunktioner.

Läs mer om visuell arbetsflödesredigering

Adobe Experience Manager Managed Services

Det ska inte ta veckor eller månader att leverera exceptionella digitala upplevelser, och med våra hanterade tjänster gör det inte det heller. Till och med anpassade ändringar, som ändrad navigering eller nya funktioner, behöver bara ta några timmar eller dagar.

Med molnhanteringen för Experience Manager får IT-teamet en spjutspetslösning för kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD). Den senaste versionen innehåller automatisk skalning och förbättrade kontrollpunkter, så att anpassningarna kan distribueras oftare utan att äventyra kraven på prestanda och säkerhet.

Läs mer om hanterade tjänster

Identifiera intelligent behovet av extra kapacitet vid ovanligt stora produktionstoppar och utöka kapaciteten efter behov vid stora event.

Kör ytterligare tester med kontroll av kodkvalitet i en intern CI/CD-process (kontinuerlig integrering/leverans) samt prestandatestning för Assets.

Friktionsfria uppgraderingar förkortar och förenklar arbetet med versionsuppgraderingar och ger teamen tillgång till de senaste funktionerna i Adobe Experience Manager ännu fortare och med minsta möjliga nedtid.

Förnya upplevelsen med Adobe Experience-plattformen.

En plattform för alla upplevelser. Samla alla era data, standardisera dem, använd dem smartare och agera utifrån dem över alla kanaler och leverera enastående upplevelser enklare. Upptäck Adobe Experience-plattformen och ta reda på hur ni skapar bättre upplevelser med den.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.