Håll kunderna engagerade.

Håll kunderna engagerade.

Hela vägen.

Förvandla er kundupplevelsehantering drastiskt med Marketo Engagement Platform. Använd den för att samordna försäljning och marknadsföring över alla kontaktytor

Lär känna Marketo Engage

Vårda och hantera leads
Vårda potentiella kunder från kännedom till köp genom att hantera leads och strategiska konton med automatiserade flöden och CRM-integreringar.

Kontobaserad marknadsföring
Samarbeta med säljavdelningen för att slutföra era mest strategiska affärer genom att engagera de konton som har störst potential och mäta resultatet.

Personalisering
Använd maskininlärning och prediktiv analys för att automatiskt presentera det mest relevanta innehållet för varje köpare i alla kanaler.

Flerkanalsengagemang
Engagera leads och konton genom att leverera personaliserade meddelanden och personaliserat innehåll i alla kanaler, bland annat via e-post och mobilen.

Integrerade säljprogram
Få ett bättre samarbete mellan säljteam och marknadsföringsteam och engagera prioriterade konton med hjälp av bättre synlighet, insikter, mallar och regelböcker.

Mäta och attribuera marknadsföring
Förstå, visa på och optimera marknadsföringens påverkan med omfattande analyser av kampanjresultat och attribuerade intäkter.

Lär känna Marketo Engagement Platform
Marketo har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs för 2018.

Källa   |   Friskrivning

Marketo har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for CRM Lead Management för 2018.

Om ni vill förnya B2B-upplevelserna måste ni lyfta era kampanjer till nästa nivå. Ta reda på varför Gartner har utsett oss till branschledare inom leadhantering.

Nöjda kunder

CenturyLink använde Marketo Engage för att öka den kvalificerade leadvolymen från 100 per månad till över 2 000.

Marketo Engage hjälpte Schwab Advisor Services att förnya marknadsföringen och slutföra affärer på över 100 miljoner dollar samt öka engagemangsgraden med 500 procent.

Ring oss och prata om vad Marketo Engage kan göra för ert företag

Ring oss och prata om vad Magento Commerce Cloud kan göra för ert företag.