Automatiserade erbjudanden

Automatisera testning och experimenterande i stor skala med hjälp av de olika maskininlärningsmetoderna i Adobe Sensei för att identifiera det bästa erbjudandet för varje besökare.


Kraftfull personalisering. Som drivs av artificiell intelligens.

Varje webbplatsbesökare är unik, och varje besökare vill bli engagerad och aktiverad på sina egna villkor. Men med traditionell regelbaserad målinriktning är det omöjligt att leverera meningsfulla upplevelser, särskilt i stor skala.

Med hjälp av maskininlärningen i Adobe Sensei och de automatiserade erbjudandena i Adobe Target kan varumärken skapa den perfekta personaliserade kundupplevelsen varje gång, för varje kund, oavsett hur stort kundunderlag de har. Och med hjälp av den artificiella intelligensen i Target kan ni se och jämföra hur väl era erbjudanden faller ut så att ni kan avgöra vilket som fungerar bäst för varje enskild besökare och leverera den perfekta upplevelsen som får dem att agera.

Titta på de funktioner som ingår.

AI-drivna erbjudanden
Låt algoritmen hitta och leverera det mest lockande erbjudandet för varje besökare varje gång.

Storskalig personalisering
Personalisera utifrån tiotals, hundratals eller tusentals erbjudanden på er webbplats, i er mobilapp, via e-post eller andra uppkopplade enheter.

Flexibel trafiktilldelning
Välj den trafiktilldelning som fungerar bäst för era mål. Ni kan utvärdera personaliseringsalgoritmer, maximera personaliseringstrafiken eller ange trafik manuellt.

Öppen personaliseringsmodell
Offlinedata, som CRM-information eller benägenhetsskattning, kan vara oerhört värdefullt när ni skapar personaliseringsmodeller.

Rapporter med personaliseringsinsikter
Adobe Target avmystifierar AI och sätter det i arbete. Vår rapport om automatiserade segment visar hur olika automatiserade segment som definierats av personaliseringsmodeller i Target reagerade på erbjudanden eller upplevelser i aktiviteten. Dessutom visar vår rapport om rankning av modellattribut vilka 100 attribut som påverkade modellen mest och deras relativa betydelse.

Läs mer om automatiserade erbjudanden i Adobe Target.

Automatiserad personalisering som fungerar.

Besök vår hjälpsida för Adobe Target och läs mer om automatiserad personalisering.

Läs mer

Automatisera erbjudanden i stor skala.

Använd våra avancerade självlärande modeller för att skapa dynamiska erbjudanden i stor skala utan de begränsningar som finns i traditionell regelbaserad målinriktning. Automatiserade personaliseringserbjudanden i en handvändning baserat på prediktiva egenskaper och beteenden i realtid.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Personalisering med ett enda klick

Utnyttja kraften hos AI – aktivera testning och personalisering med ett enda klick – för att hitta den bästa upplevelsen för varje besökare.

A/B-tester

A/B-testa hela er upplevelse, inklusive bilder, text och gränssnitt, för att hitta den vinnande upplevelsen. Den strikta testningen i Target är utformad för att testa flera varianter samtidigt för webben, mobilappar, sakernas internet och mer på både klient- och serversidan.

Multi-armed bandit-testning

Tilldela automatiskt trafik till den mest framgångsrika upplevelsen tidigare för att öka konverteringsgraden och intäkterna.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.