Adobe Target jämfört med konkurrenterna.

Vi vet att ni måste fatta det bästa möjliga beslutet. Här får ni en tydligare bild av hur Adobe Target skiljer sig från andra produkter på marknaden så att ni kan jämföra Adobe Target med andra alternativ.

Alla andra

Adobe Target


Testning och personalisering

De erbjuder grundläggande A/B-testning och manuell målgruppsinriktning med begränsade data.

 

Vi erbjuder ett stort antal alternativ för A/B-tester och multivariata tester, automatiska tester samt både regelbaserad och AI-driven personalisering.


Flerkanalsfunktioner

De har begränsat stöd för flera kanaler med isolerade datalager och funktioner som kräver olika implementeringar.

Vi ger er en enda leveransplattform och en global arkitektur, som gör att det går lika lätt att optimera för mobiler, sakernas internet, callcenter eller offlineanvändning som för webben.


Samlade kundprofiler

De ger er bara en handfull vanliga attribut för en viss kanal, som inte kopplar samman kundresorna över alla enheter.

Vår öppna och progressiva profil inkluderar flera hundra färdiga datapunkter liksom kunddata från både interna och externa källor som spänner över alla kontaktytor.


AI och maskininlärning

De förlitar sig på enkla regelbaserade metoder eller primitiva och stelbenta algoritmer för att personalisera.

Vi erbjuder en sofistikerad samling anpassningsbara AI-funktioner via Adobe Sensei, som omfattar testning, personalisering, rekommendationer, sökning och mycket mer. Växla enkelt mellan manuell och automatiserad hantering.


Integrering med Adobe

De saknar inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud eller produkter från andra leverantörer. Och anpassade integreringar är dyra, tids- och resurskrävande och bemängda med bland annat data- och tillgänglighetsproblem.

Vi erbjuder inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud samt gratis tillgång till Adobe Cloud Platform, som fungerar friktionsfritt med alla våra lösningar.


Select


Prime


Ultimate


Använder företaget ... 

en analysmetod som är under utveckling

en beprövad analysmetod

En avancerad analysmetod 

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp ett obegränsat antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mått, segment och tidsgranularitet) till ett projekt.

Regelbaserad attribuering 
Första kontakt, sista kontakt osv.

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i datan. 

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i datan som förklarar statistiska avvikelser och identifiera korrelationer bakom oväntad kundaktivitet. 

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter från statistisk modellering och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribuering
Använd maskininlärning för att attribuera korrekt över era olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate 

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Alla andra
De har ingen äkta flerkanalslösning och saknar oftast en eller flera viktiga annonskanaler.

Adobe Advertising Cloud
Adobe är erkänd marknadsledare när det gäller integreringar för olika kanaler och skärmar med unika särskiljande funktioner inom linjär-TV och social medier.
Annonsörerna kan utnyttja alla kanaler för heltäckande planering, inköp, administration och optimering (inklusive köpta och privata lagerhanteringsavtal) med ett gränssnitt.

Alla andra
De har svårt att erbjuda tillräckligt varumärkesskydd, saknar ofta bredd och kan vara svårare att implementera.

Adobe Advertising Cloud
Vi anser att vi är skyldiga att ge våra kunder lösningar som är säkra, transparenta och speglar deras värderingar. Vi har ett mångfasetterat angreppssätt som omfattar egen teknologi liksom integreringar från andra leverantörer för exempelvis verifiering, filtrering, förhandsblockering, webbplatssäkerhet, kvalitetskontroll för innehåll och program för att motverka annonsbedrägerier.

Alla andra
Om de äger och hanterar webbegendomar kan detta orsaka en intressekonflikt mellan deras inköps- och försäljningssidor. Det betyder att ni inte får den transparens vad gäller resultat och ekonomi som ni förtjänar.

Adobe Advertising Cloud
Vi äger inga webbegendomar som vi tjänar pengar på via annonser och har därför bara kundernas bästa för ögonen när vi hjälper dem att optimera annonsbudgetar och strategier.
Vi ger annonsörer total transparens vad gäller resultat, ekonomi och styrning, inklusive fullständig insyn i distributionskedjan.

Alla andra
Vi har en inbyggd plattform för materialhantering, Advertising Cloud Creative, med samma användardata och sammanhangsbaserade målinriktningsdata som vår DSP. Det innebär att materialet kan utnyttja samma användar-/segmentdefinition som den DSP som används för att köpa media, vilket minskar mängden fel och spill.

Adobe Advertising Cloud
Vi ger er möjlighet att samla in data från ett stort antal kanaler, bland annat röst, OTT, ljud och sakernas internet. Och ni har tillgång till alla data, hela tiden.

Vad säger analytikerna?

Forrester Wave™: Experience Optimization Platforms, Q2 2018

”Adobe är avgörande för mitt team. Kunderna får en upplevelse som personaliseras, utan att de ens inser det. De ser bara att den är relevant för dem.”

Will Harmer, Senior Manager, Insights and Optimization, EE

Läs mer

Alla fördelar

Alla funktioner

Nöjda kunder

Resurser och dokumentation

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.