Adobe Target-resurser

Nedan hittar du resurser som hjälper er med arbetet att inrikta er mot målgrupper, optimera webbplatser och personalisera upplevelser. På den här sidan får du en bättre bild av vilken nytta ert företag och varumärke kan ha av Adobe Target.

Experience League

Bli en upplevelsemakare

Kickstarta kundupplevelsehanteringen med personaliserad utbildning i Experience League. Ta reda på hur du utvecklar din kompetens, kommunicerar med en global community med likasinnade och vinner erkännande för ditt arbete.

Guidad utbildning

Bli Target-expert på nolltid med stegvisa självstudiekurser och guider i Experience League.

Community

Frågor eller förslag? Besök Adobe Target-communityn.

Ytterligare material

Support för Adobe Target

Få den hjälp du behöver, när du behöver det, med support för Adobe Target.

Versionsinformation

Nyheter i Adobe Target.

Implementeringscenter

Kom igång med Adobe Target.

Testing & Optimization Tips

8 tips and tricks to perfect the customer experience.

Avancerade tips om målinriktning

Fyra tips och tricks som hjälper optimeringsspecialisterna att uppnå mer.

Datadriven personalisering

Datadriven personalisering

Upptäck sju tips och tricks för att få djupare kundinsikter med Adobe Analytics och Adobe Target.

Rekommenderas för dig

Tack vare Adobe Target lyckades Philips korta ner sina testnings- och målinriktningsprocesser från veckor till bara dagar och timmar, vilket medförde en övergripande förbättring av deras webbplats.

Med hjälp av A/B-testning kan ni leverera de allra bästa upplevelserna, men det finns en del fallgropar du bör känna till. Läs ”Nine Common A/B Testing Pitfalls and How to Avoid Them” om du vill:

Adobe är den enda ledaren inom plattformar för upplevelseoptimering. Läs mer i rapporten Forrester Wave™: Experience Optimization Platforms, Q2 2018.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.