Adobe Target-resurser

Nedan hittar du resurser som hjälper er med arbetet att inrikta er mot målgrupper, optimera webbplatser och personalisera upplevelser. På den här sidan får du en bättre bild av vilken nytta ert företag och varumärke kan ha av Adobe Target.

Dokumentation och community 

Adobe Advertising Cloud Experience League

Guidad utbildning

Bli Target-expert på nolltid med stegvisa självstudiekurser och guider i Experience League.

Versionsinformation

Nyheter i Adobe Target.

Implementeringscenter

Kom igång med Adobe Target.

Testing & Optimization Tips

8 tips and tricks to perfect the customer experience.

Avancerade tips om målinriktning

Fyra tips och tricks som hjälper optimeringsspecialisterna att uppnå mer.

Kom igång

   Lär dig grunderna i Adobe Target.

Community

Frågor eller förslag? Besök Adobe Target-communityn.

Support för Adobe Target

Få den hjälp du behöver, när du behöver det, med support för Adobe Target.

Adobe Digital Learning Services 

Lär dig mer om Adobe Target i de här detaljerade utbildningssessionerna.

Optimera digitala upplevelser

Ta reda på mer om huvudfunktionerna i Adobe Target så att ni kan köra optimeringsåtgärder på webbplatsen, inklusive A/B-tester och multivariata tester liksom målinriktade upplevelser. Läs mer.

Integrera i Adobe Experience Cloud

Ta reda på hur ni kan integrera Adobe Target med andra Adobe Experience Cloud-produkter, som att använda Adobe Target för att skapa en heltäckande bild av era kunder. Läs mer.

Alla Adobe Target-kurser

Leta upp rätt kurs för ert varumärke i kurskatalogen för Adobe Target. Läs mer.

Höj värdet på Adobe Experience Cloud.

Få ut så mycket som möjligt av Adobe Experience Cloud.

Experience League är mer än ett vanligt vidareutbildningsprogram. Det är en höggradigt personaliserad utbildningsupplevelse. En samlingspunkt för individuell expertsupport. Och en livlig community med branschkollegor.

Branschtrender

Läs om dagens trender och ta reda på hur ni kan använda Adobe Target.

Tack vare Adobe Target lyckades Philips korta ner sina testnings- och målinriktningsprocesser från veckor till bara dagar och timmar, vilket medförde en övergripande förbättring av deras webbplats.

Med hjälp av A/B-testning kan ni leverera de allra bästa upplevelserna, men det finns en del fallgropar du bör känna till. Läs ”Nine Common A/B Testing Pitfalls and How to Avoid Them” om du vill:

Adobe är den enda ledaren inom plattformar för upplevelseoptimering. Läs mer i rapporten Forrester Wave™: Experience Optimization Platforms, Q2 2018.

Nöjda kunder

Support

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.