FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR INDIREKTA ERBJUDANDEN OM KANALRABATT

*Erbjudandet startar den 14 september 2015 och slutar den 27 november. Erbjudandet är inte tillgängligt för företags- eller myndighetskunder i hela världen. Adobe har ett erbjudande till kunder via kanalpartners när minst 6 full- eller uppgraderingsversioner av Acrobat Standard DC eller Acrobat Pro DC köps via TLP eller CLP ELLER minst 6 nya eller förnyade VIP-prenumerationer köps. Kunder kan använda sig av en rabatt på *15 % eller mer på det rekommenderade återförsäljarpriset. Detta gäller endast för CLP, TLP eller VIP via en auktoriserad återförsäljare eller distributör. För kunder med CLP och TLP kan Acrobat Standard DC och Acrobat Pro DC kombineras i en beställning om minst sex exemplar om de köps in vid samma tillfälle. Kvalificerande beställningar måste göras via ett och samma inköpsprogram. För VIP-kunder kan nya och förnyade licenser inte kombineras i en och samma transaktion för order på minst sex enheter. För nya VIP-medlemskap krävs ett 12-månadersåtagande med förskottsbetalning. VIP-licenser som läggs till efter rabattperiodens slut och förnyelser av dessa VIP-licenser vid förnyelsedatumet för VIP-prenumerationen kommer inte att vara berättigade till rabattpris. Vid rabattperiodens slutdatum kommer dessa VIP-licenser att kunna förnyas till normalpris försåvitt kunden inte väljer att ändra eller avbryta sin prenumeration. Erbjudandena för CLP, TLP och VIP omfattar inte utbildningskunder.

Allmänna villkor: Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Eftersom Adobes produkter och tjänster säljs via Adobes återförsäljare eller andra partners eller aktörer (”Partners”), kan inte Adobe garantera att någon slutanvändare får någon viss rabatt. Adobe bestämmer inte vilket pris kanalpartnern ska ta ut och kan inte garantera någon viss rabatt eller pris till kunden. De faktiska licensavgifterna för varje slutanvändare avgörs av partners. Alla priser är endast rekommenderade återförsäljarpriser. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för var mottagaren bor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.

FRISKRIVNING AVSEENDE KAMPANJERBJUDANDE
(Adobe direktförsäljning)

*Erbjudandet startar den 14 september 2015 och slutar den 27 november 2015. Erbjudandet gäller för företag och myndigheter i Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada (utom Quebec), Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Få 15 % rabatt på normalpriset för Adobe Acrobat DC vid köp av minst 6 licenser från Adobe Business Direct. För 12-månadersprenumerationer som förbetalas kan betalning göras med kreditkort, PayPal eller inköpsorder. För månadsprenumerationer krävs en bindningstid på 12 månader och betalning med kreditkort eller PayPal accepteras. För prenumerationsorder kan nya och förnyade licenser inte kombineras i en och samma transaktion för order på minst sex enheter. Kampanjpriset omfattar inte licenser som läggs till efter kampanjens slutdatum. När prenumerationen löper ut kommer kunderna automatiskt att faktureras det då gällande standardpriset om de inte väljer att ändra eller avbryta prenumerationen. Erbjudandet gäller inte utbildningskunder. Normalpriset för Acrobat Pro DC är 162.50 SEK /användare/månad (plus moms). Normalpriset för Acrobat Standard DC är 140.00 SEK /användare/månad (plus moms).

Allmänna villkor: Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för var mottagaren bor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.