*GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG. *Erbjudandet gäller mellan 3 september och 2 december 2016. Erbjudandet gäller för företags- och myndighetskunder i Nordamerika, Latinamerika, EMEA, Japan och APAC (exklusive Kina) via en auktoriserad Adobe-återförsäljare och i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike via telefon direkt från Adobe. Adobe ger 15 % rabatt till Adobes direkta kanalpartners, samt till kunder om köpet görs direkt från Adobe, på Acrobat Standard DC eller Acrobat Pro DC (”produkterna”) för kvalificerande order på nya eller tilläggslicenser för VIP-prenumerationer av minst fem licenser av produkterna. Kvalificerande order innebär: 1 – valfri kombination av nya licenser och tilläggslicenser för produkterna, 2 – samlat i en order på minst fem licenser, 3 – inköpta i samma säljtransaktion. Kvalificerande order måste beställas genom inköpsprogrammet VIP från en auktoriserad Adobe-återförsäljare eller direkt från Adobe via telefon. Erbjudandet kan inte kombineras med inköp av Creative Cloud- eller Adobe Stock-licenser om rabatten på 15 % ska erhållas. För nya VIP-medlemskap krävs ett 12-månadersåtagande med förskottsbetalning. För VIP Select med 3-årsavtal gäller rabatterbjudandet på 15 % enbart för år 1; rabatten gäller inte för år 2 och år 3. Varje order måste i sig själv vara en kvalificerande order. Vid förnyelse av VIP-medlemmens prenumeration på förnyelsedatumet gäller erbjudandet inte längre. VIP-erbjudandet gäller inte utbildningskunder. Vill du veta mer? Ring 0201-09256 eller besök https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat.html

Allmänna villkor: Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Reservation för ändringar. Erbjudandet kan inte tillämpas retroaktivt, överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Moms och avgifter kan tillkomma. Ytterligare villkor kan finnas.

Inköp via auktoriserade kanalpartners: Adobe bestämmer inte vilket pris kanalpartnern ska ta ut och kan inte garantera någon viss rabatt eller pris till kunden. Den faktiska prenumerations- eller licensavgiften bestäms av partnern, och partnern ansvarar för att informera kunden om alla villkor för erbjudandet före köp.