Komplett Creative Cloud-medlemskap – CS3–CS6-kunder sparar 40 %

Erbjudandet gäller till den 30 maj 2014. Berättigade kunder kan köpa ett
fullständigt medlemskap i Adobe Creative Cloud med ettårig bindningstid
till reducerat pris. Erbjudandet gäller endast vid 12 månaders bindningstid.
Erbjudandet gäller kunder som äger en Creative Suite-utgåva eller en
fristående produktversion (CS3.x, CS4, CS5.x eller CS6), är
förstagångsmedlemmar i Creative Cloud och köper direkt från Adobe Store
eller genom att ringa Adobes direktförsäljning. Erbjudandet gäller inte för
utbildnings-, OEM- eller volymlicenskunder. Begränsning: ett (1)
erbjudande per person.

Studerande- och lärarrabatter

Följande får köpa studerandeversioner:

  • Universitets- eller högskolestuderande inskrivna vid allmänna eller fristående universitet eller högskolor som erbjuder utbildningar som omfattar studier motsvarande minst två års heltidsstudier
  • Studerande eller elever på allmän eller fristående förskola, grundskola, gymnasium, kvalificerad yrkesskola eller yrkeshögskola som erbjuder heltidsutbildning
  • Elever med hemundervisning och deras lärare – personer som definieras som elever och lärare enligt gällande regelverk för hemundervisning

Följande har rätt till lärarrabatt:

  • Lärare och övrig personal som är anställda på godkända för-, grund- eller gymnasieskolor, kvalificerade yrkesskolor, yrkeshögskolor, allmänna eller fristående universitet eller högskolor, eller myndigheter som administrerar skolväsendet
  • Lärare för elever med hemundervisning (enligt statliga definitioner)