GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. Berättigade kunder kan köpa ett fullständigt medlemskap i Adobe® Creative Cloud™ med ettårig bindningstid till reducerat pris. Gäller köp av årsplan med 12-månaderskontrakt. Erbjudandet gäller endast kunder som äger en Creative Suite-utgåva eller en enskild produkt av version CS3.x, CS4, CS5.x eller CS6 och som köper direkt från Adobe Store eller genom att ringa Adobes direktförsäljning i respektive land. Erbjudandet gäller inte för utbildnings-, OEM- eller volymlicenskunder. Medborgare i länder som är underkastade handelsembargo är inte berättigade. Erbjudandet gäller endast ett (1) köp av ett (1) fullständigt årsmedlemskap i Creative Cloud per kund. Erbjudandet regleras av USA:s exportlagar samt lagstiftningen i det land där mottagaren bor. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Erbjudandet gäller till den 29 Maj 2015 och kan ändras utan föregående meddelande.