GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. Berättigade kunder kan köpa ett medlemskap i Adobe Creative Cloud för Photoshop CC™ och Adobe® Photoshop Lightroom 5 som paket till reducerat pris. Gäller vid köp av årsmedlemskap med 12-månaderskontrakt. Erbjudandet gäller endast kunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes lokala direktförsäljning. Medborgare i länder som är underkastade handelsembargo är inte berättigade. Erbjudandet begränsas till ett (1) köp per kund. Erbjudandet regleras av USA:s exportlagar samt lagstiftningen i det land där mottagaren bor. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Erbjudandet gäller till den 31 maj 2014och kan ändras utan föregående meddelande.

Förnyelse 
Ditt avtal förnyas automatiskt efter de första 12 månaderna och baseras på de priser som är aktuella då.

Uppsägning 
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp avtalet inom 30 dagar från att det ingicks får du hela avgiften tillbaka. Annars faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad vid uppsägning eller minskning av antalet licenser. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.