CCT SEK 420,00 3-ÅRS INTRODUKTIONSPRIS/UPPGRADERINGSPRIS

Behörighetskrav och pris
För licenser som köps direkt från Adobe Store eller genom Adobes kundtjänst senast den 29 augusti 2014 är ni berättigade till introduktionspriset SEK 420,00/månad per licens eller SEK 160,00/år per licens exkl. moms under en period av 3 år från inköpsdatum. Creative Cloud for teams-planen får köpas endast av kunder som är minst 13 år vid köptillfället. Kampanjpriset gäller endast om ni tidigare har köpt CS3 eller en senare version och om ni inte har utnyttjat något annat introduktionserbjudande eller kampanjpris.

Betalning
Varje månad under ettårsperioden drar vi en summa som baseras på teamstorleken och de belopp som anges ovan. Så snart du har slutfört anmälningsprocessen och betalningen har bekräftats kommer teammedlemskapet att aktiveras och du kan bjuda in medlemmar till teamet. Du kan köpa ytterligare licenser under ettårsperioden, till det pris som anges ovan. Dessa ytterligare licenser upphör att gälla samtidigt som den ettåriga avtalsperioden går ut.

Förnyelse
Ditt avtal förnyas automatiskt efter de första 12 månaderna. När det är dags att förnya avtalet för första gången kommer de licenser som lagts till att förnyas till introduktionspriset SEK 420,00/månad per licens eller SEK 160,00/år per licens exkl. moms för 2 årliga förnyelseperioder. Efterföljande årliga förnyelser och förnyelser av licenser som köps utanför kampanjen kommer att debiteras med det ordinarie prenumerationspriset som gäller vid köptillfället. Det ordinarie priset för Creative Cloud for teams är för närvarande SEK 6 199,00 per licens och månad eller SEK 516,60/år per licens exkl. moms. Vi meddelar er alltid innan vi fakturerar er för förnyelse av prenumerationen.

Uppsägning

Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp avtalet inom 30 dagar från att det ingicks får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad vid uppsägning eller minskning av antalet licenser. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.