Behörighetskrav och pris
Befintliga kunder som har CS3 eller senare kan fram till 28 november 2014 köpa CCT-licenser för introduktionspriset SEK 340 exkl. moms per licens och månad för de två första åren. Priset gäller vid köp av minst fem licenser.  Licenserna kostar normalt SEK 420 per licens och månad för de två första åren. Kampanjpriset gäller endast vid köp via Adobes telefonförsäljning och om du tidigare har köpt CS3 eller en senare version och inte har utnyttjat något annat introduktionserbjudande eller kampanjpris.  Det ordinarie priset för Creative Cloud for teams är SEK 580 per licens och månad (exkl. moms).  Creative Cloud for teams-planen får köpas endast av kunder som är minst 13 år vid köptillfället. 

Betalning
Varje månad under ettårsperioden drar vi en summa som baseras på teamstorleken och de belopp som anges ovan. Så snart du har slutfört anmälningsprocessen och betalningen har bekräftats kommer teammedlemskapet att aktiveras och du kan bjuda in medlemmar till teamet. Du kan köpa ytterligare licenser under ettårsperioden, till det pris som anges ovan. Dessa ytterligare licenser upphör att gälla samtidigt som den ettåriga avtalsperioden går ut.

Förnyelse
Ditt avtal förnyas automatiskt efter de första 12 månaderna. Vid det första förnyelsetillfället kommer licenserna som lagts till under kampanjen att förnyas till introduktionspriset på SEK 340 per licens och månad (exkl. moms) för ytterligare ett år. Efterföljande årliga förnyelser och förnyelser av licenser som köps utanför kampanjen kommer att debiteras med det ordinarie prenumerationspriset, som gällde vid köptillfället. Vi meddelar dig alltid innan vi fakturerar dig för förnyelse av prenumerationen.

Uppsägning
Vi vill gärna ha kvar dig som kund, men om du säger upp avtalet inom 30 dagar från att det ingicks får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad vid uppsägning eller minskning av antalet licenser. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

För att utnyttja erbjudandet ringer du Adobes telefonförsäljning på 0200 81 03 29.