FRISKRIVNING AVSEENDE KAMPANJERBJUDANDE (Adobes direktförsäljning)

*Erbjudandet gäller från 22 februari till 22 augusti 2019. Erbjudandet gäller i hela världen endast till (i) kommersiella prenumeranter av Adobe Spark för team, fristående program via Adobe.com eller genom att ringa direkt till Adobe och (ii) myndighetsprenumeranter av Adobe Spark för team, fristående program via programmet VIP Direct. Nya eller befintliga kunder med Creative Cloud for Teams får 50 % rabatt på det ordinarie inköpspriset för en ny licens på Adobe Spark for Teams, fristående program, årsplan med 12-månadersprenumeration via Adobe Store eller genom att ringa direkt till Adobe. Rabatten som tillämpas på Adobe Spark för teamprenumerationer omräknas till kundens nästa förnyelsedatum och kan vara giltigt under max en 12-månadersperiod. Bindningstid krävs från inköpsdatum till nästa förnyelsedatum. Ytterligare licenser för Adobe Spark för team som köps in under det första omräknade året omfattas av samma rabatt. Erbjudandet gäller inte för VIP-planer med utökad period. Licenser som köps under denna kampanj är inte berättigade till ytterligare rabatter. I slutet av kampanjperioden eller vid nästa förnyelsedatum för Adobe Spark för team, fristående program, kommer du automatiskt att debiteras med det då gällande ordinarie prenumerationspriset såvida du inte väljer att ändra eller avbryta din prenumeration. Erbjudandet gäller inte utbildningskunder eller enskilda kunder. Det gällande ordinarie prenumerationspriset för Adobe Spark för team ligger på 192 SEK/månad och licens (inkl. moms), betalas månadsvis, eller 2304 SEK/år och licens (inkl. moms), förbetalt.

Allmänna villkor:erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för var mottagaren bor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE DÄR ERBJUDANDET ÄR LAGSTRIDIGT.