FRISKRIVNING AVSEENDE INDIREKTA KANALERBJUDANDEN

*Erbjudandet gäller från 22 februari till 22 augusti 2019. Erbjudandet gäller i hela världen endast till kommersiella medlemmar och myndigheter i Adobes VIP-program (Value Incentive Plan). Erbjudandet gäller för nya prenumeranter av Adobe Spark för team, fristående program, genom VIP-programmet, via en Adobeåterförsäljare. Rabatten som tillämpas på Adobe Spark för teamprenumerationer omräknas till kundens ettåriga förnyelsedatum och kan vara giltigt under max en 12-månadersperiod. Ytterligare licenser för Adobe Spark för team som köps in under det första omräknade året omfattas av samma rabatt. Erbjudandet gäller inte för VIP-planer med utökad period. Licenser som köps under denna kampanj är inte berättigade till ytterligare rabatter. *Rabatt på 50 % av det rekommenderade återförsäljarpriset.

Allmänna villkor:erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. *Eftersom Adobes produkter och tjänster säljs via Adobes återförsäljare eller andra partners eller aktörer (”Partners”) kan inte Adobe garantera att någon slutanvändare får en specialrabatt eller ett särskilt pris. De faktiska licensavgifterna för varje slutanvändare avgörs av våra partners. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för var mottagaren bor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.