Utklassa konkurrenterna med modern datahantering.

Läs om hur datahanteringsplattformen har utvecklats och hjälper företag att samla data och skapa värdefulla, personaliserade kundupplevelser.

Efterhand som kunderna blir allt kunnigare måste webbupplevelserna vara extremt relevanta och personaliserade – hela tiden, oavsett kanal och enhet. Och det är med data ni uppnår det. Men det är bara halva sanningen. Ni måste också ha ett datahanteringsprogram som samlar alla era data. Dessutom, för att förstå kunderna och förbli relevanta, behöver ni program som överbryggar klyftan mellan anonym och autentiserad kundinformation.

av företagen använder idag en datahanteringsplattform.

Här kommer datahanteringsplattformen in i bilden. 

Enligt en Gartner-undersökning om marknadsföringsteknologi från 2017 använder mer än 50 % av alla företag idag en datahanteringsplattform. 

Med rätt datahanteringsplattform kan ni koppla samman data från olika källor och förvandla dem till åtgärdbara insikter om hur kundsegmenten beter sig. 

Och med dagens moderna datahanteringsplattformar, som utnyttjar och integrerar data från olika system (inklusive kunddataplattformar och CRM-system), kan ni nu koppla samman alla data.

Titta på hur Shelley Wise, chef för varumärkesmarknadsföring hos Princess Cruises, utnyttjar data med hjälp av Audience Manager för att förbättra upplevelser och optimera kampanjer.

Koppla samman hela kundresan.

Tänk er en kund som besöker er webbplats. Ert webbteam samlar in data om besöket och spårar användaren med hjälp av cookies. Ert e-postteam samlar in anmälningsdata och registrerar hur de reagerar på innehållet. Ert e-handelsteam samlar in data om deras transaktioner. Och teamet som jobbar med sociala medier registrerar deras synpunkter. Detta är ett enkelt exempel med bara fyra kontaktytor. Ändå illustrerar det tydligt hur farligt det är att jobba i isolerade grupper. Och med fragmenterade data är det omöjligt att leverera en enhetlig och sammanhängande användarupplevelse. 

Datahanteringsplattformen har utvecklats för att lösa just de här problemen.

Så här fungerar en datahanteringsplattform

En datahanteringsplattform är ett verktyg för livscykelhantering av data och det är utformat för att komplettera andra system, till exempel er kunddataplattform.  Dess ursprungliga roll var att effektivisera medieinköpen. Med datahanteringsplattformen kunde egna målgrupps- och kampanjdata förädlas med data från externa mediepartners och andra externa anonyma data.  Sedan dess har datahanteringsplattformen utvecklats betydligt. Nu används den för att bygga en enda samlad bild av ett företags kunder utifrån alla data och gruppera dessa profiler till målgruppssegment för smartare målinriktning.  Insikterna delas i hela organisationen och alla kan agera utifrån informationen i realtid. Och för varje körning läggs fler data till, vilket förbättrar personaliseringen och målinriktningen ytterligare.

När data från olika delar av organisationen samlas i datahanteringsplattformen uppmuntrar det alla att tänka stort och skaffa sig en överblick. De blir bättre på att samarbeta och se helheten. Kombinera en datahanteringsplattform med analyser till ett ännu kraftfullare verktyg för attribueringsmodellering. Genom att använda data från hela kundresan kan ni optimera budgeten för alla era olika kanaler.

Med dessa data följer ett ansvar, särskilt med tanke på GDPR. Om ni samlar era data på en datahanteringsplattform kan ni enklare försäkra er om att ni följer gällande lagar och bestämmelser. När ni konfigurerar verksamheten och data för en datahanteringsplattform konfigurerar ni dem samtidigt för att fungera med AI-driven automatisering.

”De blir bättre på att samarbeta och se helheten.”

– Thomas Vaarten, digitalchef, A.S. Adventure

Datahanteringsplattformar i praktiken.

”Datahanteringsplattformen måste bli den punkt där kommunikationen med en kund inleds, oavsett avdelning.”

– Thomas Vaarten, digitalchef, A.S. Adventure

Olika företag skaffar sig datahanteringsplattformar av olika skäl. Adobes datahanteringsplattform, Audience Manager, är en ledande plattform. Med den har otaliga företag kunnat integrera data från befintliga marknadsföringssystem för att få en helhetssyn på kunderna samtidigt som kundupplevelsen förbättrats.

I en undersökning av Forrester, The Total Economic Impact of Adobe Analytics and Adobe Audience Manager, uppger företagen att de fått en 210-procentig avkastning på investeringen och en 42-procentig ökning av merförsäljningen. De här siffrorna visar att det inte är någon tvekan om hur värdefullt Adobe Audience Manager är.

Sky, ett medieföretag i Storbritannien, ville undvika att bombardera befintliga prenumeranter med kundvärvningsannonser. De använde därför en datahanteringsplattform för att förbättra kundupplevelsen och använda budgeten smartare.

”Möjligheten att identifiera just de människorna och utesluta dem i värvningsåtgärder blev inte bara effektivare, utan ledde också till bättre nyckeltal”, förklarar Sandy Ghuman, konsult inom målgruppsinriktning hos Sky. ”Och eftersom vi kan identifiera kunderna online oavsett var de befinner sig kan vi också anpassa deras digitala upplevelse.”

Den belgiska detaljhandlaren A.S. Adventure ville ha en datahanteringsplattform för att öka kundvärdet och maximera intäkterna. Utifrån ett antal befintliga system samlade de alla data i en enda kundvy. De skapade smarta segment och använde dem som utgångspunkt för övriga system och all kommunikation.

Och som deras digitalchef Thomas Vaarten påpekar kan en datahanteringsplattform göra mycket mer än så. ”Datahanteringsplattformen måste bli den punkt där kommunikationen med en kund inleds, oavsett avdelning.” Det verkliga värdet av en datahanteringsplattform är som grund för det datadrivna företaget.  Den hjälper företagen att segmentera målgrupper på både enkla och sofistikerade sätt och bryter samtidigt ned vattentäta skott mellan avdelningarna i organisationen.  Tillsammans med befintliga system, som kunddataplattformar, ger det en mer fullständig och samlad bild av kunden. Och det får alla i företaget att fundera på vilken påverkan de har på kundernas upplevelse.

Läs Evolution of the DMP och lär dig mer om hur en modern datahanteringsplattform kan hjälpa organisationer att förbättra kundupplevelsen.

Adobe kan hjälpa till.

Med Adobe Audience Manager kan ni förvandla fragmenterade data från alla kanaler och enheter till meningsfulla målgrupper direkt.