Det finns goda skäl att betala för en digital analyslösning.

Läs om hur ni får ut det mesta av er analysplattform med de åtgärdbara insikter som ni behöver för att leverera den bästa kundupplevelsen.

Telefoner

Det är ingen tvekan om att analysen är viktig för att lyckas med den digitala marknadsföringen. Företag som sätter data i fokus för hela verksamheten får bättre insikter och kan marknadsföra sig mer effektivt. Men de flesta företag utnyttjar inte teknologin för digital analys fullt ut. I stället förlitar sig många organisationer på slutna dataplattformar, där kunddata och insikter kan delas med alla andra på samma plattform, även konkurrenterna.

Att bara fokusera på data när det gäller kundanalys räcker emellertid inte. Företagen måste hitta insikter i sina data för att kunna leverera personaliserade kundupplevelser i världsklass som ger dem en konkurrensfördel.

För att få en integrerad lösning för digital analys, som hjälper företaget att leverera vältajmade och personaliserade upplevelser, måste ni skapa ett gediget analysbaserat och datademokratiskt klimat genom att förändra organisationen, företagskulturen och strategin. Det första steget är att investera – i processer, människor och inte minst de rätta verktygen. De organisationer som är ledande inom kundanalys är betydligt mer benägna att betala för analysteknologi, antingen separat eller som en del av ett paket med gratisprogram, vilket är ett bevis på att bra teknologi lönar sig.

Five Reasons Free Isn’t Always the Best Option, som bygger på forskning från London Research, visar hur företag som använder betalda analysverktyg är bättre rustade för kundanalys än de som bara använder gratisprogram.

Exceptionella kundupplevelser bygger på en stabil grund med åtgärdbara insikter, något som många kostnadsfria analysplattformar inte har. 

Avancerade insikter kräver rätt data. Och automatisering.

Exceptionella kundupplevelser kräver så mycket mer än bara en möjlighet att samla in data och generera rapporter. Exceptionella kundupplevelser bygger på en stabil grund med åtgärdbara insikter, något som många kostnadsfria analysplattformar inte har.  Kostnadsfria analysprogram kan vara en bra inkörsport för digitala marknadsförare, men de begränsade funktionerna innebär att de aldrig kan uppfylla de behov som organisationer har.

Betalda lösningar har däremot en mängd funktioner som garanterar att företagen får kundinsikter de har nytta av. De är bättre på att identifiera åtgärdbara kundinsikter och de är oöverträffade när det gäller att automatisera analysuppgifter, samla data från interna och externa källor såväl som att visa på avkastningen på företagets marknadsföringsinvesteringar. Enligt vår rapport, Data trends redefine leading brands, är företag som använder betalda analyslösningar mer benägna än de som bara använder gratisprogram att ha demokratiserade data i hela organisationen, centraliserade kunddata och en fullständig bild av alla kundinteraktioner för sitt varumärke.

Med de ledande betalda analyslösningarna är det till och med enklare för företagen att skapa personaliserade kundupplevelser. Som beskrivs i rapporten Adobe Analytics vs. Google Analytics 360: An Enterprise Solution Comparison, kan de bästa analyslösningarna automatisera marknadsföringsinsatserna eftersom de kan integreras med olika plattformar för marknadsförings- och annonsteknologi. Tack vare betalda integrerade analysprogram kan företagen enkelt leverera meningsfulla kundupplevelser med automatiserad kommunikation med verktyg för e-post, marknadsföringsautomatisering, personalisering, e-handel, och innehållshanteringssystem. Och de som bara använder gratisprogram för analys har helt enkelt inte de funktionerna.

Betalda analyslösningar ger resultat när företagen kan utnyttja data och insikter om sina kunders behov och beteende i realtid och agera direkt på dem. 

Bygg en stabil grund för kundupplevelser och maximera chanserna att lyckas.

De stora flertalet av de ledande företagen är överens om att digital analys ger en bra grund för deras kundupplevelsesatsningar. Ju mer avancerade kundupplevelser ett företag kan hantera, desto mer uppskattar de effektiv kundanalys och gedigna kunddata. 

Dagens marknad är komplicerad. Konsumenterna förväntar sig den bästa upplevelsen varje gång. Och om ett varumärke inte kan ge dem det går de snabbt vidare någon annanstans. Betalda analyslösningar ger resultat när företagen utnyttjar data och insikter om sina kunders behov och beteende i realtid och agerar direkt på dem.

Det är inte bara för budskap och kommunikation som betalda analyslösningar är värdefulla. Analys kan också användas med betalda medier för att öka avkastningen på annonsbudgeten, vare sig det handlar om betalda sökningar, sociala nätverk eller webbannonser. Ledande betalda analysprogram, som Adobe Analytics, innehåller integreringar med verktyg för betalda medier, så att företagen kan använda sina kunddata för att få ut så mycket som möjligt av investeringen.

En enterpriselösning som håller måttet.

Er analyslösning ska vara konstruerad för insikter såväl som åtgärder. Ta reda på hur Adobe Analytics levererar en oöverträffad upplevelse med information om AI, ad hoc-rapporter och analys av kundresan i Adobe Analytics jämfört med Google Analytics 360.

Få en helhetsbild med era kunddata.

Er möjlighet att ge era kunder en enastående upplevelse är beroende av att ni har en omfattande kunskap om och förståelse för dem. Därför förlitar sig marknadsförarna allt mer på data från olika externa företag för att berika egna data. Funktioner är allt – gratisprogrammen använder sig av egna data, men med en betald lösning får ni möjlighet att integrera även externa data från olika källor. Till exempel så använder våra kunder nu Adobe Analytics tillsammans med Adobe Audience Manager, vår datahanteringsplattform, för att samla egna och externa data i en och samma lösning.

Er möjlighet att leverera en exceptionell kundupplevelse hänger på att ni har funktioner för avancerad kundanalys. Och dagens ledare kräver mer än de begränsade funktioner som finns i gratisprogram och investerar i betalda lösningar för att ta sin digitala marknadsföring till nästa nivå.


Läs om hur ni kan få ut det mesta av er analyslösning med de åtgärdbara insikter som ni behöver för att leverera den bästa kundupplevelsen. Läs Data trends redefine leading brands.

Adobe kan hjälpa er.

Om ni vill leverera enastående kundupplevelser behöver ni snabbt få tydliga och åtgärdbara insikter. Det innebär mer än att bara samla in data, ni måste också genomföra en gedigen kundanalys. Ta hjälp av Adobes branschledande analyslösning för att lyckas.