Förstå era data.
Lär er hur ni skyddar dem.

Ta reda på hur ni får störst nytta av era kunddata och få tips om hur ni blir en datadriven organisation som genomsyras av kundanalys.

Det finns en avgörande faktor för om ett företag kommer att lyckas i framtiden, och det är hur väl de använder och administrerar data. Företag som sätter data – särskilt egna data – i fokus för verksamheten märker av betydande förbättringar. Allt från högre intäkter till ökad effektivitet, trognare kunder, större vinst och högre börsvärde.  Och med Adobes ledande kundanalyslösning, Adobe Analytics, kan ni uppnå precis det. Med Adobe Analytics kan ni integrera data och använda kraftfulla verktyg för attribuering och prediktiv analys. Ni kan därmed skapa en företagskultur som utgår från databaserade insikter och åtgärder.

Men för att lyckas är det avgörande att förstå att data bara är värdefulla om de används. Om ni främjar en datahanteringskultur där vikten av data betonas bryter ni ned vattentäta skott mellan både avdelningar och datauppsättningar. Och uppmuntrar alla till att dela värdefulla datainsikter i hela organisationen. Med större effektivitet och smidigare arbetsflöden frigör ni dessutom motsvarande tio medarbetare, som i stället kan koncentrera sig på mer värdefulla affärsprioriteringar. Med Adobe Analytics talar siffrorna för sig själv. Företag som använder Adobe Analytics uppger att de fått en 224-procentig avkastning på investeringen och en 13-procentig ökning av konverteringsgraden.

224-procentig avkastning för företag som använder Adobe Analytics. 

The Total Economic Impact™ of Adobe Analytics & Adobe Audience Manager

Effekten av att lägga tyngden på data är slående. Företag som samlar in, hanterar och utnyttjar data är betydligt mer framgångsrika än de som bara fokuserar på realtillgångar. Tidigare mättes ett företags värde i värdet av dess realtillgångar. Men när vi tittar i Forbes lista över 2018 års mest framgångsrika varumärken ser vi att det inte längre stämmer. Traditionella tillverkningsföretag som GE och Toyota värderas till mellan 0,5 och 4,5 gånger värdet på deras realtillgångar. Digitala företag som Google, Facebook och Amazon värderas till 10 gånger värdet på deras tillgångar. Och för Facebook är förhållandet hela 34,5. 

Skillnaden är de immateriella tillgångar som de här företagen äger. Nämligen data.

Se data i ett nytt ljus.

Det första steget är att ändra ert sätt att se på data. Inse dess vikt och agera därefter. Det innebär att ni måste ta reda på vilka data ni samlar in i hela företaget, var de lagras och i vilka format. Inte alltid så lätt som det låter. Det kan vara både billigt och enkelt att implementera olika programvarulösningar, men ofta sker det helt utan någon central strategi eller överblick. Bra som snabb problemlösning, men inte särskilt bra när det gäller integrering. Ofta blir resultatet vattentäta skott mellan de olika lösningarna. 

Omvandlingen till ett datadrivet företag är i högsta grad beroende av att ni lyckas bygga bort dessa hinder, vilket ofta sker med hjälp av program för kundanalys. Börja med att koppla era befintliga datakällor till alla avdelningar som kan ha nytta av dem. När de märker att de har nytta av era data blir de också mer benägna att dela med sig av sina egna data. Samtidigt som ni lär er vilka data ni samlar in bör ni också ta reda på hur de samlas in. Det är avgörande för nästa steg. Ni måste samla alla era data så att de kan analyseras och skapa värde.

Det är också viktigt att ni tar hand om de data ni samlar in. Böter för överträdelser av dataskyddsbestämmelserna ökade markant i och med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) från 2018. Men de är ändå obetydliga jämfört med den skada ett intrång kan orsaka ert varumärke och förtroende hos kunderna.

13-procentig ökning av konverteringsgraden för företag som använder Adobe Analytics. . 

The Total Economic Impact™ of Adobe Analytics & Adobe Audience Manager

Inse värdet av era data.

Värdet av data har förändrats under årens lopp. I början hade ni bara nytta av data för att få veta hur en viss kampanj gick. Detta kallades beskrivande analys. Men med dagens stora datavolymer kan företagen arbeta med prediktiv analys. De kan räkna ut det mest troliga utfallet för ett visst marknadsföringsbudskap eller en viss aktivitet. Och tack vare möjligheten till blixtsnabba analyser kan företagen räkna ut vad som påverkar kundernas beteende vid en viss punkt på kundresan i realtid. Se till exempel på Amazon. De undersöker kundernas köpmönster och jämför dem med liknande transaktioner. Och sedan kan de ta fram personaliserade rekommendationer om vad kunderna kan tänkas vilja köpa härnäst.

Var på er vakt mot slutna system.

Att skydda kunderna handlar om mer än att skydda dem mot hackare. Ni måste också begränsa tillgången till kundernas data för externa företag, som förstår hur värdefull informationen kan vara för dem. Rent praktiskt utgör det ett dilemma för företag som arbetar med de stora digitala plattformarna som Facebook, LinkedIn och Google. Å ena sidan har de här plattformarna en enorm räckvidd. Och tack vare de data de samlar in om sina användare kan de erbjuda extremt målinriktade annonser. Å andra sidan behåller de här plattformarna alla insamlade data för sig själv och utgör därmed faktiskt slutna system. De tar fram särskilda sammanställningar för sina kunder. Men deras kunder har inte själva tillgång till alla de användardata som genereras om deras befintliga och potentiella kunder.

Dessa slutna system tjänar pengar på data som de samlar in om era kunders resor. 

Detta har långtgående konsekvenser. För det första betyder det att om en kund interagerar med ert varumärke i ett slutet system har ni inte tillgång några data om den interaktionen. Resultatet blir en fragmenterad, osammanhängande och frustrerande upplevelse för er kund. För det andra säljer dessa slutna system sina tjänster till vem som helst, bara de betalar. Era konkurrenter kan alltså rikta sig till personer som är intresserade av era produkter eller tjänster. Och de kan erbjuda era kunder andra alternativ via de slutna systemens annonslösningar.

De slutna systemen tjänar i själva verket pengar på data som de samlar in om era kunders resor. 

Äg era data.

En sak är säker. Om ni förlitar er på sådana här slutna system är det en konkurrensmässig nackdel för er. Men ju mer data ni samlar in, desto bättre kan ni förstå era kunders beteende.  Och när ni väl har en effektiv kundanalysplan på plats kan ni också förutse deras beteende. Då kan ni förmedla det budskap som har störst chans att skapa värde, både för dem och för er. Om ni äger era kunddata kan ni dela dem i hela organisationen så att alla kan dra nytta av dem. Och då kan ni länka samman kundens upplevelse av ert varumärke. När ni har kundanalysen på plats och hela företaget utgår från samma enhetliga bild av kunden kommer varenda kundinteraktion med ert företag att kännas sammanhängande och enhetlig. 

Och det är det som kännetecknar kundupplevelserna hos världens mest framgångsrika varumärken.

Det är dags att inse vikten av en smartare och smidigare datastrategi för företaget. Läs rapporten Put Data at the Centre of Your Business om alla aspekter av den nya datastrategin.

Adobe kan hjälpa er.

Om ni vill leverera enastående kundupplevelser behöver ni snabbt få tydliga och åtgärdbara insikter. Det innebär mer än att bara samla in data, ni måste också genomföra en gedigen kundanalys. Ta hjälp av Adobes branschledande analyslösning för att lyckas.