Marknadsföringens fem höjdpunkter i rapporten 2020 Digital Trends.

Tio år efter vår första Digital Trends-rapport utforskar vi hur ledande företag drar fördel av sin digitala omvandling för att sticka ut från mängden. Vi har fått ta del av insikter från kreativa ledare och IT-ledare inom marknadsföring, annonsering och e-handel.

Marknadsföringens fem höjdpunkter i rapporten 2020 Digital Trends.

Tio år efter vår första Digital Trends-rapport utforskar vi hur ledande företag drar fördel av sin digitala omvandling för att sticka ut från mängden. Vi har fått ta del av insikter från kreativa ledare och IT-ledare inom marknadsföring, annonsering och e-handel.

Trenderna med störst genomslagskraft.

Vi har lyft fram insikterna som är mest betydelsefulla för det kommande året. Här finns en handfull nya utmaningar och möjligheter som alla talar om. Dessa höjdpunkter är tagna direkt från vår rapport 2020 Digital Trends, som skapats i samarbete med Econsultancy.

1. Digital ojämlikhet

Kundupplevelsens sanna värde.

Beslut som tidigare fattades om att investera eller inte i kundupplevelsen har utvecklats till två olika världsåskådningar: fokus på det förflutna respektive fokus på framtiden. Till exempel sa 26 % av mainstream-företagen att de är rädda för lågkonjunktur, medan 27 % av de ledande företagen bekymrar sig mer över att rekrytera och behålla digital kompetens. I enlighet med denna trend sa 36 % av företagen som är ledande inom kundupplevelser att de hade överträffat sitt viktigaste affärsmål med god marginal, jämfört med bara 12 % av mainstream-företagen. Grundläggande för dagens kundupplevelser är att blicka framåt och skapa engagerande innehåll. Undrar du hur du ska planera nästa års innehåll? Ta en titt på hur våra marknadsförare gör detta med hjälp av smart innehåll.

2. Marknadsföring 2020

Så förbättrar du kundresan.

För att behålla kundernas intresse 2020 behöver marknadsförarna inte bara förstå sin kund utan även förbättra kundresan över flera kontaktytor. Av de ledande företagen sa 34 % att kundresan har högsta prioritet för 2020, tätt följd av riktad marknadsföring och personalisering. I en ny studie från Econsultancy (How Marketers Learn, 2019) sa över 50 % av företagen att den största utmaningen när kundresan ska hanteras är det nödvändiga innehållets volym och variation. Oavsett om du bygger upp målgrupper, ökar försäljningstakten eller stärker kundlojaliteten är kundresan väsentlig för differentiering och tillväxt. Om innehållet skapas internt är det viktigt att leverera det innehåll som krävs för de upplevelser som era kunder vill ha.

3. Kulturens kraft

Företagskulturens betydelse.

Företagets interna kultur kan sakta ner produktutvecklingen, hämma effektiviteten och stå i vägen för den digitala omvandlingen. På företag som omsätter över 150 miljoner pund betraktade 60 % av marknadsförarna föråldrade arbetsflöden som ett hinder. Nästan en tredjedel av ledarna inom kundupplevelser kunde dock berätta en annan historia. För dem var otillräcklig budgetering det största hindret, vilket antyder att de har funktionerna men inte alltid resurserna som krävs för att leverera bättre digitala upplevelser. Ledande företag tenderade även att erbjuda ett mer varierat utbildningsmaterial för att anpassa metoden till uppgiften och individen. Utifrån dessa iakttagelser rekommenderar vi att företagets utbildningsplattformar kombineras med personlig utbildning och uppmuntran till att läsa bloggar och följa influerare.

Se den stora helheten.

Gå tillbaka till de digitala trendernas början och följ ett årtiondes digitala omvandling fram till i dag. 

4. Integritet och datahantering

Planera för framtiden och försäkra er om fortsatt förtroende och transparens.

Integritet och säkerhet är bland de viktigaste frågorna inom både B2B- och B2C-sektorn. Eftersom lagstiftningen utvecklas hela tiden när det gäller vad utgivare och annonsörer får och inte får göra, utvecklar varumärkena nya strategier för att öka förtroendet och transparensen. Har ni gjort upp en plan? Siffrorna tyder på att de varumärken som har tydliga datastrategier och de som investerar i mycket integrerade och molnbaserade tekniklösningar är 65 % mer benägna att hävda att satsningen på dataskydd har haft en positiv effekt. Efterhand som kunderna blir allt mer medvetna (och verbala) om hur deras data används kan det vara en god idé att investera i verktyg för datahantering och kundtillvända funktioner för att skapa transparens och tillit så att ni kan samla in ännu bättre data.

5. Artificiell intelligens

Automatisera för att frigöra resurser.

Vill ni frigöra personal som kan fokusera på den kreativa processen och på strategi? Vi ser att 41 % av de ledande företagen 2020 utnyttjar artificiell intelligens till allt från att föreslå nyckelord och förenkla planeringen till att varna för potentiella bedrägerier. Å andra sidan sa 47 % av mainstream-företagen att de inte hade några planer på att investera i artificiell intelligens/maskininlärning. Företag som implementerar automatisering har en klar fördel i framtiden. Om ni ska införa nya system och initiativ kan en god början vara att effektivisera er dataanalys. Ni kan även utforska hur automatisering kan användas till optimering av marknadsföring, produktrekommendationer, dynamisk prissättning och skapande av kundlojalitet. Personalisera webbplatsresan och tillämpa artificiell intelligens och maskininlärning på era kundupplevelser – ta reda på hur.

De stora samtalsämnena.

Hand som klickar

Digital ojämlikhet
Företag som investerar i kundupplevelsen har en fördel.

Ihopkopplade prickar

Datahantering
Framsynta företag fokuserar på konsumentdatahantering.

Automatisering

Automatisering
Artificiell intelligens/maskininlärning används till att automatisera repetitiva marknadsföringsmoment.

  

Ta reda på vart trenderna pekar. Ladda ned rapporten.