Vanliga frågor och svar om användningsinformation för datorprogram

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Adobes sekretesspolicy beskriver hur Adobe samlar in och använder personuppgifter när du använder eller interagerar med våra webbplatser, produkter och tjänster. I dessa vanliga frågor och svar finns ytterligare information om hur våra datorprogram kan samla in och använda dina personuppgifter.
Du kan välja att dela information med Adobe om hur du använder våra datorprogram (”användningsinformation”). Användningsinformationen är kopplad till ditt Adobe-konto och gör att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse. Den hjälper oss också att förbättra produkternas kvalitet och funktioner. Du kan när som helst ändra denna inställning på sidan för hantering av ditt Adobe-konto.
Kan jag välja att inte dela information om hur jag använder och interagerar med datorprogram?
Ja. Du kan välja att inte dela användningsinformation genom att göra en inställning på din kontohanteringssida.
Den här inställningen gäller för hur du använder datorprogrammens funktioner, inte de onlinetjänster som programmen kan ansluta till, som Behance, Typekit, Document Cloud eller Creative Cloud. Den användningsinformation som samlas in som en del av tjänsterna regleras av deras respektive sekretesspolicyer och Adobes sekretesspolicy. Mer information om hur du avböjer spårning av onlineanvändning finns i avsnittet Dina sekretessinställningar i Adobes Sekretesscenter.
Vilken information delas och hur använder Adobe den?
Du har möjlighet att dela följande typer av information om hur du använder och interagerar med Adobe-datorprogram:
  • Systeminformation, till exempel enheter, operativsystem, mängd installerat minne och skärmupplösning;
  • Information om Adobe-produkter, till exempel versionsnummer;• Information om dina dokument, till exempel antal sidor och unika dokumentidentifierare (men inte innehållet i dina dokument);
  • Dokumentanvändningsinformation, till exempel hur många gånger du öppnar ett dokument; och
  • Hur du interagerar med Adobes program och hur Adobes datorprogram interagerar med ditt innehåll, bland annat de funktioner du använder och de alternativ du väljer.
Den här informationen kopplas till ditt Adobe ID och kan användas för att anpassa programupplevelsen, förbättra produkten och kommunicera med dig.
Du hittar en översikt över hur Adobe kan komma att använda information som är kopplad till dig i Adobes Sekretesscenter.
I vilka datorprogram finns det här alternativet?
  • Creative Cloud-program (från och med 2014 års utgåva)
  • Adobe Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements (från och med version 13)
  • Acrobat Standard DC, Acrobat Pro DC (från och med 2017 års utgåva)
  • Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe Photoshop Lightroom 6
  • Adobe FrameMaker2017
Vilka alternativ har företags- och utbildningsanvändare för delning av information om hur de använder Adobe-datorprogram?
Creative Cloud
När man hanterar programinstallationer via Creative Cloud Packager eller Enterprise ID:n är möjligheten att dela den här informationen med Adobe inaktiverad för medlemmar i Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise och Creative Cloud for education, och den kan inte aktiveras.
Om administratörerna tillåter användarna att installera Creative Cloud-program via Creative Cloud för datorn med ett Adobe ID, får dock användarna möjlighet att dela information om hur de använder programmen. Användarna kan när som helst ändra den här inställningen på sin kontohanteringssida.

Photoshop Elements/Adobe Premiere Elements
Om man hanterar programinstallationer via Adobe Volume Licensing, däribland utbildning, är möjligheten att dela den här informationen med Adobe inaktiverad och kan inte aktiveras.