Senast uppdaterad: 23 oktober 2014
Med programvaran Adobe® Digital Editions kan du visa, hantera, hämta och köpa digitalt innehåll, främst e-böcker, med eller utan DRM (Digital Rights Management). DRM är en teknik som e-boksleverantörer använder för att hantera kopiering, tryckning och delning av e-böcker.
I Adobes integritetspolicy (http://www.adobe.com/se/privacy/policy.html) beskriver de allmänna sekretessrutinerna för de flesta av Adobes webbplatser och appar (http://www.adobe.com/se/privacy/policy.html#cover), bl.a. programvaran Adobe Digital Editions. Mer integritetsrelaterad information om Adobe Digital Editions finns nedan.
Vilken information samlar Adobe Digital Editions in, och hur används den?
Följande information kan samlas in när en e-bok med DRM öppnas i programvaran Adobe Digital Editions. Om en e-bok inte har något tillhörande DRM samlas ingen information in.
 • Användar-GUID:Ett användar-GUID är ett unikt värde som du tilldelas i stället för ditt användar-ID, och det används för att autentisera dig.
 • Enhets-GUID:Ett enhets-GUID är ett unikt värde som skapas för att identifiera din enhet. Det används för att säkerställa att e-boken kan visas på din enhet och att det tillåtna antalet enheter enligt licensen inte överskrids.
 • Certifierat app-ID:Detta ID representerar den app som används för att visa e-boken, i det här fallet Adobe Digital Editions. Det behövs för att säkerställa att e-boken endast går att visa i en certifierad app. Detta bidrar till att minimera piratkopiering och stöld av e-böcker.
 • Enhets-IP (Internet Protocol):Det här visar vilket land du är i när du köper en e-bok. E-boksleverantörerna använder det för att kunna tillämpa lokal prissättning. Endast den del av enhets-IP:t som anger landet sparas.
 • Hur lång tid som boken lästes under:Den här informationen kan samlas in för att underlätta begränsade eller tidsbaserade prissättningsmodeller som e-boksleverantörer, till exempel förlag och distributörer, har enats om. De här modellerna är baserade på hur mycket tid en läsare har ägnat åt att läsa e-boken. Till exempel kanske du lånar en e-bok i 30 dagar. En del förlag och distributörer kan debitera biblioteken och återförsäljarna för 30 dagar från och med hämtningsdatumet, medan andra kan använda en tidsbaserad modell och debitera för den faktiska tiden som du läser e-boken.
 • Procent av e-boken som har lästs:Information om hur många procent av e-boken som har lästs kan samlas in så att e-boksleverantörer, som förlag, kan tillämpa prenumerationsbaserade prissättningsmodeller där de debiterar efter hur mycket av e-boken som har lästs.
 • Information tillhandahållen av e-boksleverantörer gällande den e-bok som du har köpt:Följande information tillhandahålls av e-boksleverantören så att e-boken kan levereras till din enhet:
  • Datum för köp/hämtning av e-bok
  • Distributörs-ID och webbadress till operatören för Adobes innehållsserver
  • Metadata om e-boken, som titel, författare, språk, förlagets listpris, ISBN-nummer
Hur överförs informationen?
Data skickas regelbundet till Adobe via en säker överföring med HTTPS.
Hur används informationen?
Adobe använder den information som samlas in om e-boken du har öppnat i programvaran Adobe Digital Editions för att säkerställa att den visas i enlighet med den typ av DRM-licens som är kopplad till den e-boken. Licenstypen avgörs av e-boksleverantören. Mer information om hur varje datadel används finns ovan.
Vilken information delar Adobe?
Adobe delar ingen personligt identifierbar information. Adobe kan dela anonyma sammanställda uppgifter med e-boksleverantörer för att göra det möjligt att debitera i enlighet med gällande prissättningsmodell.
Var finns det mer information om Adobes e-bokslösningar?
Om du vill ha mer information kan du läsa Adobes vitbok (http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/content-server/pdfs/adobe_ebook_platform_whitepaper.pdf).