Senast uppdaterad: 13 oktober 2015
Adobe Project 1324 ett företagsinitiativ från Adobes sida som stöder och inspirerar ett globalt nätverk för unga och kreativa personer i åldrarna 13–24 år i syfte att använda kreativitet till att genomföra positiva förändringar. I Adobes Integritetspolicybeskrivs allmänna sekretessrutiner för de flesta av Adobes webbplatser och program, inklusive Adobe Project 1324. Mer integritetsrelaterad information gällande Adobe Project 1324 ges nedan.
Hur använder Adobe Project 1324 de geografiska uppgifter som samlas in vid registreringen och hur kan jag ändra dem?
Adobe Project 1324 kräver att användare anger geografiska uppgifter vid registrering (ort, stat och land). Med hjälp av uppgifterna kan användarna söka efter artister eller kreativa arbeten via geografiskt område. Det hjälper även Adobe att göra din webbupplevelse mer geografiskt relevant för dig. Om du flyttar kan du uppdatera dina geografiska uppgifter genom att gå till fliken ”Min profil”.
Hur kan jag avanmäla mig från eller anpassa de meddelanden jag får från Adobe Project 1324?
Du avanmäler dig eller anpassar typen av meddelanden du får från Adobe Project 1324 på fliken Meddelanden under Kontoinställningar. Du väljer bort marknadskommunikation från Adobe genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen längst ner i meddelandet eller ställer in dina önskemål för Adobes produkter och tjänster här.