Vi har haft mycket att göra.

Med After Effects CC får du alltid de senaste funktionerna så snart de släppts. Har du en äldre version? Jämför funktioner ›

After Effects CC (2014.1)

Förfinat användargränssnitt med HiDPI-stöd

Ett förenklat användargränssnitt sätter fokus på projekten och ger en mer enhetlig upplevelse på olika enheter, inklusive på skärmar med HiDPI Windows 8.1.

Förbättrad 3D Pipeline

Arbeta snabbare med 3D-element nu när After Effects innehåller CINEWARE 2.0 och erbjuder kompatibilitet med CINEMA 4D R16, plus förbättrat lagerstöd.

Förbättrat samarbete med Adobe Anywhere

Samarbeta om kompositioner och produktioner med andra After Effects-kreatörer utan att behöva oroa er för vilka namn ni ska ge filerna eller var de ska lagras. Funktioner för versionshantering och projektdelning gör det enkelt att köra arbetsflöden på distans.

Och mycket, mycket mer

Innehåller också: synligare ankarpunkter på lager, förbättrad spårning av beteenden med mera.
Se fullständig versionsinformation ›

After Effects CC (2014)

Keying-effekter

Bevara de fina detaljerna när du använder keyingeffekter på komprimerade eller dåligt filmade blå- eller grönscreenklipp. Använd Advanced Spill Suppressor när du ska reglera mängden grönt spill i grönscreenklippet.
Se hur det fungerar ›

Live Text Templates för Premiere Pro

Packa dina After Effects-montage som Live Text-mallar så att den som redigerar i Premiere Pro kan ändra texten utan att ändra textfärg, rörelse eller lower third-innehåll.
Se hur det fungerar ›

Flexibla maskningsalternativ och Premiere Pro Interchange

Använd masker för att lägga på effekter på speciella områden i montaget – inga ytterligare justerings-spårprojektionslager behövs – och blanda effekterna individuellt i originallagret. Importera masker från Premiere Pro via Dynamic Link för ytterligare finjusteringar.
Se hur det fungerar ›

Integration med Kuler

Skapa färgteman med Adobe Kuler-appen i iPhone eller i webbläsaren och synka sedan färgrutorna i After Effects innan du använder dem i dina montage.

Mercury Transmit

Få förgranskningar i fullskärmsformat av montagen på en separat skärm. Skicka förgranskningar via gränssnitt som HDMI från ett grafikkort utan extra hårdvara.

Förbättringar i Media Browser

Hantera mediefilerna lokalt eller i nätverk med Adobe Anywhere med tillgång till komplexa medietyper som P2 och XDCAM som media, inte som kapslade mappar.

Integrering av Typekit

Få tillgång till en mängd olika typsnitt från Typekit och använd dem direkt i After Effects-projekten.
Se hur det fungerar ›

Panelintegrering

Hitta och installera pluginer, tillägg, utbildningsmedier och annat innehåll via After Effects-paneler som skapats av utvecklarcommunityn.

Och mycket, mycket mer

Innehåller också: bättre prestanda på Warp Stabilizer VFX-effekten, möjlighet att importera Sony RAW-material från kamerorna F5, F55 och F65, tillgång till skript för inställningar för rendering och utdatamodul, med mera.
Se fullständig versionsinformation ›

After Effects CC (12.2)

Snabbare och mer anpassningsbart resultat

Minska behovet av filhantering och få ordning och reda bland bilderna tack vare ny anpassning av mallar för namn på utdatafiler och sökvägar.

Förbättrad fästning

Med ett nytt sätt att fästa mot lager och masker blir det enkelt att justera både 2D- och 3D-objekt utan att behöva göra beräkningar och skriva in värden. Fäst nu objekt vid banformer, begränsningsramar, kameror och ljussättningar samt inuti formlager.
Se hur det fungerar ›

Förbättringar för skript

Med de nya skriptförbättringarna går det att automatisera utdataformaten genom att använda skript för renderingen.

Migrera inställningarna

Migrera inställningar som arbetsyta, egna inställningar och kortkommandon från tidigare versioner av After Effects CC till nuvarande version.

Och mycket, mycket mer

Innehåller också: Bézier-banor för formlager, möjlighet att använda kommandot Läs in klipp igen med sådant material som saknas, ett nytt maxvärde på 200 för egenskaperna för penselstorlek i linjer och texteffekter, med mera.
Se fullständig versionsinformation ›

After Effects CC (12.1)

Mask Tracker

Slipp timmar av manuell finjustering genom att snabbt skapa masker och lägga på effekter som används i en hel scen. Rita en mask runt ett objekt så följer masken objektet i alla bildrutor och anpassar automatiskt position, rotering, skala, skevhet och perspektiv allt eftersom.
Se hur det fungerar ›

Flexibla skalningsalternativ

Gör det bästa av varje pixel och välj mellan bilinjär och bikubisk omsampling. Använd Upscale för att behålla kvaliteten och detaljskärpan när SD omvandlas till HD eller när HD konverteras till digitalt 4K-format.
Se hur det fungerar ›

Egenskapslänkar

Kopiera och klistra in en effekt, mask eller andra egenskaper från ett lager till ett annat så att den inklistrade instansen får en dynamisk länk till originalet. Ändringar som görs för originalets egenskaper speglas i de länkade instanserna.
Se hur det fungerar ›

Snabbare Warp Stabilizer och 3D Camera Tracker

Analysera filmklippen upp till 80 % snabbare med ytterligare förbättringar av hastigheten i både Warp Stablizer VFX och 3D Camera Tracker.
Se hur det fungerar ›

HiDPI-visningsprogram för Retina-skärmar på Mac

After Effects utnyttjar nu Retina-skärmen på en Mac till att visa varenda innehållspixel i ett visningsprogram som en enda pixel på skärmen.

Förbättrad fästning

Med ett nytt sätt att fästa mot lager och masker blir det enkelt att justera både 2D- och 3D-objekt utan att behöva göra beräkningar och skriva in värden. Nu kan du fästa objekt till enskilda lager i en förkomposition och till linjer som definierats av gränserna för ett lager, också utanför själva lagret, vilket gör det enklare att justera in objekten.

GPU-optimeringar

Arbeta snabbare med GPU-optimeringar. Förbättringar av raytracing-funktionen för 3D-rendering gör att du snabbt kan arbeta med extruderade former och text. NVIDIA OptiX 3.0-biblioteket ger bättre prestanda och stabilitet på raytracing-funktionen för 3D-rendering.

Media Browser

Hantera resurserna med den här bekväma, dockningsbara panelen. Du kan snabbt öppna, bläddra i och kombinera praktiskt taget alla videoformat. Länka till filmer, bilder och ljudfiler eller lagringsmedier som är branschstandard, till exempel P2-kort, RED, XDCAM och ARRIRAW.

Integrering med Adobe Anywhere

Samarbeta kring montage och animeringar med teammedlemmarna. Använd den nya Media Browser i After Effects för att öppna och bläddra i gemensamma produktioner på Anywhere-servern. Dela enkelt montage och media, och hantera historiska versioner av gemensamma projekt.

Och mycket, mycket mer

Innehåller också nya egenskaper på menyn Uttrycksspråk, likriktade ljudvågformer, ändringar av lager, ändringar av maskbanor, med mera.
Se fullständig versionsinformation ›

After Effects CC (12)

Live 3D Pipeline

Objekt och scener från det populära 3D-modellerings- och animeringsprogrammet CINEMA 4D kan användas direkt som filmklipp i After Effects CC utan föregående rendering. Detta gör det enkelt att gå mellan de båda programmen, vilket öppnar upp många nya kreativa möjligheter.
Se hur det fungerar ›

Refine Edge

Nu kan du slippa fula maskkonturer. Behåll detaljerna när du separerar komplicerade förgrundselement som krulligt hår eller rörelseoskarpa kanter från komplexa bakgrunder. Detta innebär att du kan skapa naturliga bildmontage utan att behöva använda särskilda maskade filmklipp.
Se hur det fungerar ›

Track Optimization i 3D Camera Tracker

Den förbättrade kameraspåraren i After Effects har nu en funktion för spåroptimering med vilken du kan förfina spårpunkterna över tiden och på så sätt få mer exakt 3D-spårning i 2D-rymd.
Se hur det fungerar ›

Warp Stabilizer VFX

VFX är en större uppgradering av populära Warp Stabilizer som låter dig välja vilka objekt i en scen som ska stabiliseras eller destabiliseras, eller att scenens originalskala ska bevaras för att få till knepiga tagningar som till exempel överflygningar.
Se hur det fungerar ›

Sök efter saknade typsnitt, effekter och filmklipp

Du behöver aldrig mer jaga runt efter saknade typsnitt, effekter eller filmklipp som används i montagen. Med den nya sökfunktionen är det enkelt att hitta saknade typsnitt, effekter och andra mediefiler i montagen, vilket gör det lätt att länka om till dem.
Se hur det fungerar ›

Fästning

Justera kanter, ankarpunkter och maskbanor mellan lager när du skapar komplexa objekt med den nya funktionen för fästning mot lager och mask.
Se hur det fungerar ›

Bikubisk omsampling

Välj mellan bikubisk och bilinjär sampling för utvalda lager, vilket avgör hur pixlarna ska samplas vid omvandlingar som till exempel skalning.
Se hur det fungerar ›

Pixel Motion Blur

Lägg till eller förbättra rörelseoskärpan på objekt i rörelse i filmade klipp och renderade scener. Med den här effekten kan du öka realismen, överdriva rörelserna, skapa överensstämmelse mellan tagningarna och göra skakiga tagningar enklare att titta på.
Se hur det fungerar ›

Synkronisera inställningar

Synkronisera alla inställningar av arbetsytan i Creative Cloud – nu blir det enklare än någonsin att jobba på flera datorer eller konfigurera en ny dator.

Och mycket, mycket mer

Innehåller också nya kökommandon för Skicka till Adobe Media Encoder, möjlighet att använda Adobe Media Encoder-kön till formaten H.264, MPEG-2 och WMV, möjlighet att rensa bort både RAM- och diskcacher med ett enda kommando, med mera.
Se fullständig versionsinformation ›