Funktioner


DeReverb- och DeNoise-effekter [NYTT]
Minska eller ta bort reverb och bakgrundsbrus från inspelningar utan brustryck eller komplicerade parametrar med dessa effektiva effekter i realtid eller via panelen Essential Sound.
Förbättraduppspelning och inspelning[NYTT]
Uppspelning av över 128 ljudspår eller inspelning av över 32 spår med låg latens på vanliga arbetsstationer och utan dyr specialutrustning som bara fyller ett syfte.
Förbättrat multispårsgränssnitt [NYTT]
Uppspelning av över 128 ljudspår eller inspelning av över 32 spår med låg latens på vanliga arbetsstationer och utan dyr specialutrustning som bara fyller ett syfte.
Förstärkningskontroll direkt i klippen och skalning av vågformer [NYTT]
Justera ljudet utan att ta ögonen eller markören från arbetet med hjälp av förstärkningsjusteringar direkt i klippen. Använd ögon och öron för att anpassa klippets ljud med närliggande klipp med en vågform som smidigt skalas i realtid för att förstärka justeringarna.
Lägg till spår och ta bort tomma spår [NYTT]
Lägg snabbt till flera ljud- eller busspår från en kanalisering direkt eller rensa bort alla obehövliga ljudspår i en session med dessa kommandon.
Zooma till tidpunkt [NYTT]
Zooma till specifika tidsintervall med anpassningsbara förinställningar. Inga fler gissningar eller småjusteringar behövs för att se den exakta tidslängden.
Migrering av effekter och förinställningar [NYTT]
När du uppgraderar kan Audition importera alla tredjepartseffekter som redan skannats in av en tidigare version av Audition, liksom vanliga effektförinställningar med mera.
Öppna Premiere Pro-projekt
Öppna Premiere Pro-projekt från Auditions Media Browser och välj de sekvenser du vill arbeta med för ett enklare och effektivare ljudredigeringsflöde.
Klippsökning
Videoförgranskningar i Audition uppdateras i realtid när klipp läggs till, flyttas eller trimmas, och rätt bildruta visas för korrigering av tidsinställningar, ljudeffekter med mera.
Spårpanel
Använd spårpanelen för att visa eller dölja spår eller grupper av spår så att du kan fokusera på specifika delar av projektet. Skapa egna grupper med spår och spara förinställningar som underlättar en effektiv och anpassad flerspårsredigering.
Import av sammanslagna mediefiler
Välj vilka ljud- och videospår du vill arbeta med i sammanslagna mediefiler, eller importera helt enkelt fullständiga sammansatta filer, inklusive behållarformat som MXF.
Förbättrade prestanda vid flerspårsprojekt
Bläddra genom flerspårsprojekt snabbare och smidigare. Spårhöjderna bibehålls när du zoomar in eller ut, vilket gör det enklare att hantera stora projekt, särskilt på mindre skärmar.
Automatisk sänkning av musik
När du arbetar på ett projekt genererar du automatiskt ett volym-envelope för att dämpa musik bakom dialog, ljudeffekter eller annat ljudklipp med parametern Ducking på panelen Essential Sound. Den här funktionen som drivs av Adobe Sensei förenklar de steg som behövs för att få professionella ljudmixar.
Kör skript
Bläddra i och kör skript inom Audition eller via kommandoraden för att automatisera programfunktioner, som normalisering av loudness, QC-validering med mera. Effektivisera rutinuppgifter, exempelvis integrationer från tredje part, och snabba upp ljudredigeringsarbetet.
Lägg till albumbilder i MP3-filer
Nu är det betydligt enklare att skapa moderna podcaster och album i Audition. Tack vare stödet för .jpeg och .png-filer kan du bädda in miniatyrbilder och bilder i .mp3-filer.
Gå till tid
Navigera till vilken plats som helst i tidslinjen med den här praktiska tangentbordsgenvägen. Spara tid och håll i gång flödet.
Ingångsövervakning
Du kan övervaka ingången från inspelningsenheten innan du startar den faktiska inspelningen genom att antingen observera nivåmätarna eller lyssna på den.
Bättre hantering av flerspårsklipp
Vid inspelning av punch-ins eller med ljud i olika lager bevaras klippens Z-ordning när du väljer staplade klipp så att kortare klipp inte försvinner bakom de längre. Kommandon på klippinnehållsmenyn gör det enkelt att flytta klipp framåt eller bakåt, och via inställningar kan användarna anpassa detta. Fler förbättringar möjliggör symmetriska klippövergångar och justering av övertoningskurvor eller längd oberoende av varandra.
Stöd för Mackie HUI-enheter
Audition CC innehåller stöd för protokollet Mackie HUI control surface. För att styra din mix, transport och automation i Audition använder du HUI-emuleringsläge med nästan alla moderna styrytor.
Dynamisk effekt
Den moderna versionen av klassikern ersätter Adobe Premiere Pro Dynamics ljudeffekter i Premiere Pro och Audition CC. Denna enkla, men kraftfulla plugin erbjuder kompressor, expander, limiter och noise gate i ett lättanvänt verktyg.
Visuell redigerare för kortkommandon
Använd redigeraren för kortkommandon för att se vilka tangenter som har genvägar och vilka som är lediga. Ett verktygstips visar det fullständiga kommandonamnet när du för markören över en tangent i tangentbordslayouten. När du väljer en modifieringstangent på tangentbordslayouten visar tangentbordet alla kortkommandon som kräver modifiering.
Tidskodöverlägg
I Audition CC kan du se tidskodöverlägg för sessioner och media på videopanelen. Du kan också låsa videoutgången till din externa bildskärm. Tidskodsöverläggningen visar nuvarande tidsvisningssträng som ett överlägg på videopanelen och bildskärmen för fullskärmsmonitorn.
Arbetsflöden för flerkanalsljud
Arbetsflöden för flerkanalsljud tillåter dig att separera alla ljudkanaler automatiskt till unika klipp. Du kan anpassa kanalerna som tilldelats ett klipp och justera Specific Channel Routing.
Full överensstämmelse med Premiere Pro
Audition-stöd för Premiere Pro-projekt innebär att länkar till källresurser, sekvensmetadata, markörer, ljudeffekter, parametrar, submixar och Essential Sound-panelinställningar överförs till Audition med full fidelity.
Direkt export från Audition med Media Encoder
Audition kan exportera ditt redigerade ljud direkt till Adobe Media Encoder CC. Den här funktionen möjliggör ett helt linjärt arbetsflöde under postproduktionen med hjälp av formatförinställningar och ljudkanalsanpassning utan att rendera eller trixa med olika mixfiler.
Uppdaterade ljudeffekter
Många befintliga ljudeffekter har nu spektrummätare, mätare för ökning och minskning av förstärkning. Du kan använda frekvensspektrumet för att identifiera obalanser i ljud och sedan använda kontrollpunkter för att rätta till dem. Level Meter visar ljudets ingångsnivå och Gain Reduction Meter visar hur ljudsignaler komprimeras eller expanderas.
Guider för att komma igång
Självstudiekurser i programmet ger nya användare en serie guidade genomgångar av vanliga uppgifter. Dessa guider hjälper dig att enkelt navigera i kärnfunktionalitet och funktioner, t.ex. minska bakgrundsbrus, blanda ljudelement och producera en enkel podcast. Tips och korta handledningar finns i programmet så att du snabbt kommer igång med Audition.
Panelen Essential Sound
Essential Sound-panelen ger dig alla verktyg för att mixa till proffsljud. Panelen har enkla reglage för att kombinera volymnivåer, reparera ljud, förbättra klarheten och lägga till specialeffekter – så att dina videoprojekt låter som om en professionell ljudtekniker har mixat dem. Du kan spara de använda justeringarna som förinställningar för återanvändning i Audition.
CEP-tillägg
Du kan aktivera Common Extensibility Platform-tillägg (CEP) och skapa integrerade paneler i Adobe-program.
Ommixning och justering av låtlängd
Skapa remixer av musikfiler från en samling med Adobe Senseis maskininlärning. Du kan till exempel ta en längre låt och skapa en kortare version som fortfarande låter som originalet. Du kan omforma musik i din samling för att passa filmens eller projektets längd.
Syntetiskt tal
Skriv eller klistra in text och skapa ett realistiskt voiceover- eller berättelsespår. Använd det här verktyget för att skapa syntetiserade röster för video, spel och ljudproduktioner.
Automatisk korrigering av ljudnivå
Matcha ljudstyrka i ljudklipp och med korrigering för olika ljudstandarder och true peak limiting. Match Loudness-panelen ersätter den gamla panelen Match Volume.
Automatisk säkerhetskopiering till Creative Cloud
Audition låter dig lagra periodiska säkerhetskopior av dina sessionsfiler för att förhindra förlust på grund av strömavbrott, krasch eller filförvanskning. I dialogrutan Preferences väljer du Auto Save och Backup Multitrack Session Files Automatically. Välj sedan en säkerhetskopieringsplats, t.ex. din Adobe Creative Cloud-lagringsmiljö, sessionsmappen eller någon annan plats.
Dynamic Link för direktuppspelat videomaterial från Premiere Pro
Videoströmningsfunktionen Dynamic Link låter dig strömma video utan rendering när du skickar projekt från Premiere Pro till Audition.
Omlänkning live
Audition låter dig enkelt ersätta material i ett öppet projekt. Ändringar som gjorts till det ursprungliga klippet behålls och appliceras på det nya materialet så att du kan arbeta utan avbrott även när något i detta ändras.
Helskärmsvideo för dubbla skärmar
Få ut mesta möjliga av din redigering i Audition genom att använda ett helskärmsflöde på dubbla skärmar. Visa materialet på helskärm via en sekundär bildskärm med hjälp av HDMI, DVI eller VGA. Den här funktionen är speciellt användbar för att redigera Foley och ljudeffekter till video, inspelning av Automated Dialog Replacement (ADR) eller voiceovers och visa materialet när du redigerar.
Stöd för fler videoformat
Premiere Pro CC erbjuder omfattande stöd för inbyggda media, vilket gör det möjligt att redigera alla större video-, bild- och ljudformat. Utgåvan 2014.1 av Audition CC stöder alla inbyggda videoformat som stöds i Premiere Pro.
Import och export av markörer
Audition kan importera markörer från alla filer som innehåller XMP-markörmetadata, inklusive videofiler från Premiere Pro och Adobe Prelude CC. Du kan importera markörer till antingen en ljudfil (visas i Waveform Editor) eller en multitrack-komposition i Audition. Du kan dela dessa markörer med program från tredje part genom att exportera markörerna till en CSV-fil från markörpanelen. Vid behov kan du importera CSV-markörfilen tillbaka till Audition.
Automatisk kopiering av importerade mediefiler till en sessionsmapp
Audition låter dig ställa in anpassade nivåer för indikatorerna Gult (Obs!) och Rött (Varning) på panelen Level Meters. Du kan anpassa dem till stationens normer eller personliga preferenser genom att ange anpassade gränsvärden på nivåmätaren. Ange de gula och röda nivåerna i uppspelningsinställningarna.
Timing av inspelningar
Schemalägg inspelningar i förväg så spelar Audition automatiskt in dem, eller börja spela in direkt under en viss tid.
Effekten Sound Remover
Sound Remover tar bort oönskade ljudkällor från en inspelning. Denna effekt analyserar en vald del av inspelningen och bygger en ljudmodell som används för att hitta och ta bort ljudet.
Förbättrad Speech Volume Leveler
Target Dynamic Range ger bättre kontroll över volymnivån för talat innehåll.
Stöd för iXML-metadata
Audition kan läsa, modifiera och generera iXML-metadata. Dessa metadata hämtas vanligtvis av ljudinspelningsenheter eller ljudinspelningsprogram på plats, som Metacorder for Mac. Viktiga funktioner i iXML-metadata är möjligheten att välja och markera de bästa tagningarna och för att registrera in on-set-anteckningar.
Anpassad kanalisering
För att stödja olika surroundformat och konfigurationer kan Audition lägga till nya anpassade ljudkanaler när du skapar en ljudfil. Anpassade kanaler används vanligtvis i ljud för bio, sändning och videospel.
Färger för smart spårning
För att underlätta identifiering av spår läggs ett färgfält till spåren. Dessa färgfält läggs vänster om spårhuvudet eller längst ner i mixerpanelen. När du lägger till ett klipp i ett spår ändras klippfärgen för att matcha spåret.
Pitch Bender-och Pitch Shifter-effekter
Använd Pitch Bender för att ändra tempot över tiden för att variera tonhöjden. Effekten använder ett keyframe redigerings-envelope som ligger över hela vågformen, liknande Fade and Gain Envelope-effekterna. Med Pitch Shifter ändar du tonhöjden. Det är en realtidseffekt som kan kombineras med andra effekter i mastringsracket eller effektracket.
Effekterna Click/Pop Eliminator och DeClicker
Använd Click/Pop Eliminator och DeClicker för att ta bort mikrofonklick, lampsurr och knäppningar. Sådana störningar är vanliga på t.ex. gamla vinylskivor och på-plats-inspelningar.
ITU Loudness-mätare
Audition har en integrerad, anpassad version av TC Electronic Loudness Radar meter plug-in. Finns i både vågform och flerspårsvy, det ger information om topp-, medel- och intervallnivåer.
Automatisk taljustering
För att snabbt justera överdubbad dialog med originalproduktionsljud använder du automatisk taljustering. Audition matchar varje ords timing, även om det ursprungliga ljudet är brusigt eller har annan totallängd.
Förgranskningsredigering
Se i realtid hur vågformen ser ut innan du gör ändringar. Eller arbeta i olika områden i en fil samtidigt. Denna funktionalitet är särskilt värdefull när du arbetar med effekter som ändrar längden på ett klipp. Välj View > Show Preview Editor för att visa förhandsvisningen.
Frequency Band Splitter
Använd Frequency Band Splitter för att ta ett ljudklipp (eller ett urval i ett klipp) och göra upp till åtta kopior, där varje kopia innehåller ett annat frekvensområde än i det ursprungliga klippet. Crossoverfrekvenserna bestämmer delningspunkterna. Varje exemplar av vågformen skapas som en ny fil och läggs i panelen Files. Du kan sedan redigera eller lägga på effekter på varje band för sig.
Vågformsredigering med Spectral Frequency Display
Du kan enkelt lägga till, ta bort och invertera spektrala val som gjorts med hjälp av verktygen för markering, lasso eller penslar.
Ljudextrahering från CD-skivor
Extrahera valda CD-spår till en och samma fil. Sätt in en ljud-CD i en optisk enhet och välj File > Extract Audio from CD. Markera spåren och aktivera Extract to Single File.
Inklistringskontroll för flerspårssession
Styr inklistring i en flerspårssession: du kan välja att klistra in alla klipp i samma målspår eller i flera spår. Tryck på Alt för att växla mellan spåren medan du drar. Du kan ange standardbeteendet i Multitrack Clip-inställningarna. När beteendet är aktiverat undviks att överlappande klipp – när du lägger in eller klistrar in nya klipp – skapar nya spår.
Panel för fasanalys
Använd fasanalyspanelen för att visa out-of-phase-kanaler för stereovågformer. Fasanalyspanelen visar också stereoseparation. Du kan välja mellan flera fasvisningar, inklusive Histogram, Mid/Side, Lissajous och Phase Wheel. För ytterligare visningsalternativ, högerklicka på grafen och välj ett alternativ.
Redigera favoriter
Använd Favorites-panelen för att spela in, visa, ordna, köra eller redigera arbetsmomenten. Om du vill visa fönstret Favorites väljer du Window > Favorites eller Favorites > Edit Favorites.
Manuellaoch automatiskatonhöjdsreglage
Med Manuell Pitch Correction kan du visuellt justera tonhöjd med Spectral Pitch Display. Spectral Pitch Display visar grundtonen som en ljusblå linje och övertoner i gula till röda nyanser. Korrigerad tonhöjd visas som en ljusgrön linje. Automatic Pitch Correction finns i både Waveform- och Multitrack-redigeraren. I det senare fallet kan parametrarna automatiseras över tiden med hjälp av keyframes och externa styrytor.
Snabbare och exaktare redigering
Välj flera klipp och välj Clip > Groups > Group Clips. Du kan flytta och redigera grupperade klipp tillsammans, och till och med sträcka dem proportionellt när klippsträckning är aktiverad. Gruppsträckning, förstärkning, färg och andra inställningar finns på panelen Properties.
Utsträckning av klipp i realtid
Sträck klippen snabbt till den längd som behövs, medan du förgranskar resultaten under uppspelning. På redigeringspanelen väljer du flera klipp för att sträcka dem proportionellt. På egenskapspanelen väljer du bland olika sträckningstyper optimerade för olika ljudinnehåll.
Stöd för mixerbord och automatisering av inställningar
Mixa ljud interaktivt med populära kontrollytor med EUCON-, Mackie MCU- eller Logic Control-protokoll (inklusive Avid Artist-serien som tidigare gjordes av Euphonix). Eller använd surfplattebaserade reglage från tredje part som stöder dessa protokoll. Du kan även använda flera enheter samtidigt.