Funktioner


Autodämpa musik [NYTT]
När du arbetar på ett projekt genererar du automatiskt ett volym-envelope för att dämpa musik bakom dialog, ljudeffekter eller annat ljudklipp med parametern Ducking på panelen Essential Sound. Den här funktionen förenklar de steg som behövs för att få professionella ljudmixar.
Bättre flerspårsklipp [NYTT]
Vid inspelning av punch-ins eller med ljud i olika lager bevaras klippens Z-ordning när du väljer staplade klipp så att kortare klipp inte försvinner bakom de längre. Kommandon på klippinnehållsmenyn gör det enkelt att flytta klipp framåt eller bakåt, och via inställningar kan användarna anpassa detta. Fler förbättringar möjliggör symmetriska klippövergångar och justering av övertoningskurvor eller längd oberoende av varandra.
Stöd för Mackie HUI-kompatibla enheter [NYTT]
Denna version av Audition innehåller stöd för protokollet Mackie HUI control surface. För att styra din mix, transport och automation i Audition använder du HUI-emuleringsläge med nästan alla moderna styrytor.
Dynamics-effekt [NYTT]
En ny, modern version av den klassiska, men länge avsomnade, ljudeffekten Adobe Premiere Pro Dynamics nu i Audition och Premiere Pro CC. Denna enkla, men kraftfulla plugin erbjuder kompressor, expander, limiter och noise gate i ett lättanvänt verktyg.
Inspelningsövervakning [NYTT]
Du kan övervaka ingången från inspelningsenheten innan du startar den faktiska inspelningen genom att antingen observera nivåmätarna eller lyssna på den.
Tidskodsöverlagring [NYTT]
I den här versionen av Audition kan du se tidskodöverlägg för sessioner och media på videopanelen. Du kan också låsa videoutgången till din externa bildskärm. Tidskodsöverläggningen visar nuvarande tidsvisningssträng som ett överlägg på videopanelen och bildskärmen för fullskärmsmonitorn.
Arbetsflöden för flerkanalsljud
Arbetsflöden för flerkanalsljud tillåter dig att separera alla ljudkanaler automatiskt till unika klipp. Du kan anpassa kanalerna som tilldelats ett klipp och justera Specific Channel Routing.
Utökat utbyte med Premiere Pro
Den här funktionen förbättrar redigeringsflödet i Audition när du skickar Premiere Pro-sekvenser till Audition. Audition stöder nu Premiere Pro-projektfiler som standardutbytesformat. Detta gör det möjligt att överföra betydligt mer information till Audition, t.ex. Effects med Parameters, Submixes och Essential Sound Panel-inställningar.
Visuell redigerare för kortkommandon
Använd redigeraren för kortkommandon för att se vilka tangenter som har genvägar och vilka som är lediga. Ett verktygstips visar det fullständiga kommandonamnet när du för markören över en tangent i tangentbordslayouten. När du väljer en modifieringstangent på tangentbordslayouten visar tangentbordet alla kortkommandon som kräver modifiering.
Uppdaterade ljudeffekter
Många befintliga ljudeffekter har nu spektrummätare, mätare för ökning och minskning av förstärkning. Du kan använda frekvensspektrumet för att identifiera obalanser i ljud och sedan använda kontrollpunkter för att rätta till dem. Level Meter visar ljudets ingångsnivå och Gain Reduction Meter visar hur ljudsignaler komprimeras eller expanderas.
Guider för att komma igång
Den nya introduktionsfunktionen ger nya användare en serie guidade genomgångar av vanliga uppgifter. Dessa guider hjälper dig att enkelt navigera i kärnfunktionalitet och funktioner, t.ex. minska bakgrundsbrus, blanda ljudelement och producera en enkel podcast. Tips och korta handledningar finns i programmet så att du snabbt kommer igång med Audition.
Panelen Essential Sound
Essential Sound-panelen ger dig alla verktyg för att mixa till proffsljud. Panelen har enkla reglage för att kombinera volymnivåer, reparera ljud, förbättra klarheten och lägga till specialeffekter – så att dina videoprojekt låter som om en professionell ljudtekniker har mixat dem. Du kan spara de använda justeringarna som förinställningar för återanvändning i Audition.
Direkt export från Audition med Media Encoder
Audition kan nu exportera ditt redigerade ljud direkt till Adobe Media Encoder CC. Den här funktionen möjliggör ett helt linjärt arbetsflöde under postproduktionen med hjälp av formatförinställningar och ljudkanalsanpassning utan att rendera eller trixa med olika mixfiler.
Ommixning och justering av låtlängd
Skapa remixer av musikfiler från en samling. Du kan till exempel ta en längre låt och skapa en kortare version som fortfarande låter som originalet. Du kan omforma musik i din samling för att passa filmens eller projektets längd.
Syntetiskt tal
Skriv eller klistra in text och skapa ett realistiskt voiceover- eller berättelsespår. Använd det här verktyget för att skapa syntetiserade röster för video, spel och ljudproduktioner.
Automatisk korrigering av ljudnivå
Matcha ljudstyrka i ljudklipp och med korrigering för olika ljudstandarder och true peak limiting. Match Loudness-panelen ersätter den gamla panelen Match Volume.
CEP-tillägg
Du kan aktivera Common Extensibility Platform-tillägg (CEP) och skapa integrerade paneler i Adobe-program.
Dynamic Link för direktuppspelat videomaterial från Premiere Pro
Den nya videoströmningsfunktionen Dynamic Link låter dig strömma video utan rendering när du skickar proje kt från Premiere Pro till Audition.
Omlänkning live
Audition låter dig enkelt ersätta material inom ett öppet projekt. Ändringar som gjorts till det ursprungliga klippet behålls och appliceras på det nya materialet så att du kan arbeta utan avbrott även när något i detta ändras.
Helskärmsvideo för dubbla skärmar
Få ut mesta möjliga av din redigering i Audition genom att använda ett helskärmsflöde på dubbla skärmar. Visa materialet på helskärm via en sekundär bildskärm med hjälp av HDMI, DVI eller VGA. Den här funktionen är speciellt användbar för att redigera Foley och ljudeffekter till video, inspelning av Automated Dialog Replacement (ADR) eller voiceovers och visa materialet när du redigerar.
Automatisk säkerhetskopiering till Creative Cloud
Audition låter dig lagra periodiska säkerhetskopior av dina sessionsfiler för att förhindra förlust på grund av strömavbrott, krasch eller filförvanskning. I dialogrutan Preferences väljer du Auto Save och Backup Multitrack Session Files Automatically. Välj sedan en säkerhetskopieringsplats, t.ex. din Adobe Creative Cloud-lagringsmiljö, sessionsmappen eller någon annan plats.
Import och export av markörer
Audition kan importera markörer från alla filer som innehåller XMP-markörmetadata, inklusive videofiler från Premiere Pro och Adobe Prelude CC. Du kan importera markörer till antingen en ljudfil (visas i Waveform Editor) eller en multitrack-komposition i Audition. Du kan dela dessa markörer med program från tredje part genom att exportera markörerna till en CSV-fil från markörpanelen. Vid behov kan du importera CSV-markörfilen tillbaka till Audition.
Automatisk kopiering av importerade mediefiler till en sessionsmapp
Audition låter dig ställa in anpassade nivåer för indikatorerna Gult (Obs!) och Rött (Varning) på panelen Level Meters. Du kan anpassa dem till stationens normer eller personliga preferenser genom att ange anpassade gränsvärden på nivåmätaren. Ange de gula och röda nivåerna i uppspelningsinställningarna.
Timing av inspelningar
Du kan nu schemalägga inspelningar i förväg så Audition automatiskt spelar in dem, eller börjar spela in direkt under en viss tid.
Stöd för fler videoformat
Premiere Pro CC erbjuder omfattande stöd för inbyggda media, vilket gör det möjligt att redigera alla större video-, bild- och ljudformat. Utgåvan 2014.1 av Audition CC stöder alla inbyggda videoformat som stöds i Premiere Pro.
Förbättrad Speech Volume Leveler
Nya Target Dynamic Range ger bättre kontroll över volymnivån för talat innehåll.
Stöd för iXML-metadata
Audition kan nu läsa, modifiera och generera iXML-metadata. Dessa metadata hämtas vanligtvis av ljudinspelningsenheter eller ljudinspelningsprogram på plats, som Metacorder for Mac. Viktiga funktioner i iXML-metadata är möjligheten att välja och markera de bästa tagningarna och för att registrera in on-set-anteckningar.
Anpassad kanalisering
För att stödja olika surroundformat och konfigurationer kan Audition lägga till nya anpassade ljudkanaler när du skapar en ljudfil. Anpassade kanaler används vanligtvis i ljud för bio, sändning och videospel.
Förbättrad flerspårsmiljö
Audition har fått flera förbättringar i användargränssnittet som hjälper dig att arbeta med flerspårsprojekt mer effektivt. Visuella förbättringar, till exempel förbättrad synlighet, minimering av spår du inte arbetar med och slumpvalda spårfärger hjälper dig i komplexa ljudprojekt.
Effekten Sound Remover
Sound Remover tar bort oönskade ljudkällor från en inspelning. Denna effekt analyserar en vald del av inspelningen och bygger en ljudmodell som används för att hitta och ta bort ljudet.
Effekterna Click/Pop Eliminator och DeClicker
Använd Click/Pop Eliminator och DeClicker för att ta bort mikrofonklick, lampsurr och knäppningar. Sådana störningar är vanliga på t.ex. gamla vinylskivor och på-plats-inspelningar.
ITU Loudness-mätare
Audition har nu en integrerad, anpassad version av TC Electronic Loudness Radar meter plug-in. Finns i både vågform och flerspårsvy, det ger information om topp-, medel- och intervallnivåer.
Pitch Bender-och Pitch Shifter-effekter
Använd Pitch Bender för att ändra tempot över tiden för att variera tonhöjden. Effekten använder nu ett keyframe redigerings-envelope som ligger över hela vågformen, liknande Fade and Gain Envelope-effekterna. Med Pitch Shifter ändar du tonhöjden. Det är en realtidseffekt som kan kombineras med andra effekter i mastringsracket eller effektracket.
Förgranskningsredigering
Du kan nu se i realtid hur vågformen ser ut innan du gör ändringar. Eller arbeta i olika områden i en fil samtidigt. Denna funktionalitet är särskilt värdefull när du arbetar med effekter som ändrar längden på ett klipp. Välj View > Show Preview Editor för att visa förhandsvisningen.
Frequency Band Splitter
Använd Frequency Band Splitter för att ta ett ljudklipp (eller ett urval i ett klipp) och göra upp till åtta kopior, där varje kopia innehåller ett annat frekvensområde än i det ursprungliga klippet. Crossoverfrekvenserna bestämmer delningspunkterna. Varje exemplar av vågformen skapas som en ny fil och läggs i panelen Files. Du kan sedan redigera eller lägga på effekter på varje band för sig.
Vågformsredigering med Spectral Frequency Display
Du kan nu enkelt lägga till, ta bort och invertera spektrala val som gjorts med hjälp av verktygen för markering, lasso eller penslar.
Färger för smart spårning
För att underlätta identifiering av spår läggs ett färgfält till spåren. Dessa färgfält läggs vänster om spårhuvudet eller längst ner i mixerpanelen. När du lägger till ett klipp i ett spår ändras klippfärgen för att matcha spåret.
Inklistringskontroll för flerspårssession
Ny funktionalitet gör att du kan styra inklistring i en flerspårssession: du kan välja att klistra in alla klipp i samma målspår eller i flera spår. Tryck på Alt för att växla mellan spåren medan du drar. Du kan ange standardbeteendet i Multitrack Clip-inställningarna. När beteendet är aktiverat undviks att överlappande klipp – när du lägger in eller klistrar in nya klipp – skapar nya spår.
Panel för fasanalys
Använd fasanalyspanelen för att visa out-of-phase-kanaler för stereovågformer. Fasanalyspanelen visar också stereoseparation. Du kan välja mellan flera fasvisningar, inklusive Histogram, Mid/Side, Lissajous och Phase Wheel. För ytterligare visningsalternativ, högerklicka på grafen och välj ett alternativ.
Redigera favoriter
Använd den nya Favorites-panelen för att spela in, visa, ordna, köra eller redigera arbetsmomenten. Om du vill visa fönstret Favorites väljer du Window > Favorites eller Favorites > Edit Favorites.
Ljudextrahering från CD-skivor
Extrahera valda CD-spår till en och samma fil. Sätt in en ljud-CD i en optisk enhet och välj File > Extract Audio from CD. Markera spåren och aktivera Extract to Single File.
Snabbare och exaktare redigering
Välj flera klipp och välj Clip > Groups > Group Clips. Du kan flytta och redigera grupperade klipp tillsammans, och till och med sträcka dem proportionellt när klippsträckning är aktiverad. Gruppsträckning, förstärkning, färg och andra inställningar finns på panelen Properties.
Utsträckning av klipp i realtid
Sträck klippen snabbt till den längd som behövs, medan du förgranskar resultaten under uppspelning. På redigeringspanelen väljer du flera klipp för att sträcka dem proportionellt. På egenskapspanelen väljer du bland olika sträckningstyper optimerade för olika ljudinnehåll.
Automatisk taljustering
För att snabbt justera överdubbad dialog med originalproduktionsljud använder du automatisk taljustering. Audition matchar varje ords timing, även om det ursprungliga ljudet är brusigt eller har annan totallängd.
Stöd för mixerbord och automatisering av inställningar
Mixa ljud interaktivt med populära kontrollytor med EUCON-, Mackie MCU- eller Logic Control-protokoll (inklusive Avid Artist-serien som tidigare gjordes av Euphonix). Eller använd surfplattebaserade reglage från tredje part som stöder dessa protokoll. Du kan även använda flera enheter samtidigt.
Manuellaoch automatiskatonhöjdsreglage
Med Manuell Pitch Correction kan du visuellt justera tonhöjd med Spectral Pitch Display. Spectral Pitch Display visar grundtonen som en ljusblå linje och övertoner i gula till röda nyanser. Korrigerad tonhöjd visas som en ljusgrön linje. Automatic Pitch Correction finns i både Waveform- och Multitrack-redigeraren. I det senare fallet kan parametrarna automatiseras över tiden med hjälp av keyframes och externa styrytor.
Förbättrat stöd för radioautomatisering
Audition CS6 är fullt ut integrerat med radioautomatiseringssystem.