Gaming SDK. Skapa ActionScript-spel.

Adobe Gaming SDK innehåller en grundläggande samling ramverk, kodexempel och utbildningsmaterial för utvecklare som vill skapa och leverera ActionScript-spel för olika slags enheter.
Adobe Gaming SDK

Funktioner

Ramverk med öppen källkod

 • Starling (ActionScript 3.0-bibliotek som bygger på öppen källkod, för optimerade prestanda)
 • Feathers (lätta, utbyggbara gränssnittskomponenter med stöd för skal som drivs av Starling)
 • Away3D (3D-grafikmotor med öppen källkod skapad i ActionScript 3.0)
 • DragonBones (2D-ramverk för skelettanimering)

iOS-inbyggda AIR-tillägg

 • Game Center, Stage Ad, Social, In-App Purchase och Beta Testing

Arbetsflödesverktyget Away Builder

 • Ett visuellt arbetsflödesverktyg som skapats för både designers och utvecklare
 • Gör det enklare att skapa komplicerade 3D-scener
 • Ett tillbehörsprogram till Away3D-ramverket med öppen källkod som gör det möjligt att importera och mellanlagra 3D-resurser som modeller, material, effekter med mera

ATF-verktyg

 • Anpassat filformat som används av Stage3D för att utnyttja komprimerade texturer
 • Minnesoptimering på stationära datorer och mobila enheter
 • Särskilt värdefullt för Stage3D-utvecklare

AIR SDK

 • Ramverk för Adobe AIR API:er
 • API:er för indata från spelstyrning
 • Mall för installations-badgen till Adobe AIR-applikationer
 • Adobe AIR Debug Launcher (ADL) med kommandoradsgränssnitt
 • Adobe AIR Developer Tool (ADT) med kommandoradsgränssnitt

Dokumentation och exempel

 • Kod- och projektexempel för att lära dig använda verktygen
 • Dokumentation för API:erna för inbyggda iOS-tillägg

Kom igång med Gaming SDK.

Sök bland videokurser från Adobes experter och våra utbildningspartners. Utforska vår samling av hundratals Adobe Creative Cloud-kurser. Lär dig grunderna, håll dig uppdaterad om nya funktioner och upptäck avancerade tekniker.
Självstudiekurser för Creative Cloud