Adobe Sensei-tjänster


Läs mer om de kraftfulla Adobe Sensei-tjänster som hjälper er att arbeta smartare och snabbare och sätta en personlig prägel på varje kundupplevelse.

Adobe Sensei-tjänster
 

Intelligent innehåll

Innehållsintelligenstjänster för Adobe Sensei är för närvarande tillgängliga i Adobe I/O som betaversion.

Content AI-tjänster

Som en del av det intelligenta innehållet gör Content AI-tjänsterna att ni kan förstå och styra bilder för effektiv återanvändning, automatiserad produktion och personalisering i stor skala. Adobe Senseis Content AI-tjänster hjälper er att förbättra:
Data Ingestion Service

Bildinnehåll

Lägg automatiskt till metadata – inklusive koncept – i befintliga filer.

Bildkvalitet

Åstadkom bilder av proffskvalitet vad gäller färgharmoni, skärpedjup, tredjedelsregeln och motivbetoning.

Innehållets position

Beskär bilder automatiskt enligt varumärkets och kanalernas specifikationer med innehållsmedveten intelligens.

Bildmaskning

Välj förgrund och bakgrund i en bild för användning i bildmontage, till exempel bakgrundsersättning.
 

Intelligenta upplevelser

Snart kommer nästa generationens upplevelseintelligenstjänster för Adobe Sensei som hjälper er att personalisera och optimera varje kundupplevelse. Detta kommer att vara tillgängligt som en förhandsvisning för utvalda kunder och kommer att ingå i våra Adobe Experience Cloud-lösningar.

Attribution AI-tjänster

Förstå hur er marknadsföring påverkar era önskade resultat, så att ni kan optimera kundernas upplevelse under hela deras resa. Adobe Senseis Attribution AI-tjänster hjälper er att förstå följande:
Attribution AI-tjänster

Marknadspåverkan

Kartlägga stegvis påverkan utifrån egna, förtjänade och betalda medier.

Effektiva och kanalövergripande kampanjer

Tilldela budget stegvis baserat på kanalers och kampanjers framgång för att förbättra resultaten.

Kundmix

Förstå vilken typ av kunder era marknadsföringskanaler konverterar.

Customer AI-tjänster

Utöka kundprofilerna med intelligenta attribut baserat på användarnas beteende och demografi för att förbättra segmenteringen och nå ut till kunder och potentiella kunder. Adobe Senseis Customer AI-tjänster hjälper er att förstå följande:

Bortfallsbenägenhet

Identifiera och behåll de kunder som med störst sannolikhet avslutar tjänsten.

Konverteringsbenägenhet

Personalisera tillväxtkampanjer för potentiella kunder baserat på beteenden och intressen för att öka konverteringsgraden.

Merförsäljningsbenägenhet

Skicka erbjudanden till rätt kund vid rätt tidpunkt för att optimera budgetandelar.
Customer AI-tjänster

Journey AI-tjänster

Optimera design och leverans av kundresor genom att organisera AI-ledd optimering med marknadsdefinierade regler. Adobe Senseis Journey AI-tjänster hjälper er att förstå följande:
Journey AI-tjänster

Optimal utskickstidpunkt

Personalisera tidpunkten för e-postutskick till kunder och potentiella kunder.

Låt användarna delta

Planera er kommunikationsstrategi med förutsägbara insikter kring sannolikheten för interaktion med e-postmeddelandet (öppningsfrekvens och klickfrekvens).

Meddelandetröskel

Hitta en uppdateringstakt som håller kunderna intresserade utan att trötta ut dem så att de avslutar prenumerationen.