Ta reda på hur kunderna kommer att reagera innan de gör det.

 

Identifiera mönster i kundbeteenden som leder till konvertering – redan innan ni investerar. Med Adobe Analytics kan marknadsförarna enkelt analysera datavolymer, få viktiga insikter och förutse vilka kampanjer som kommer att ge bäst resultat.

 

Ladda ned funktionsrapporten ›

Titta på alla Adobe Analytics-filmer ›

Funktioner för prediktiv marknadsföring

Identifiera avvikelser

Skapa så många filtrerade mätvärden som ni behöver, använd dem för att identifiera tydliga toppar och dalar och analysera sedan effekten av avvikelserna.

Korrelationsanalys

Analysera data snabbare och se förändringar med tiden genom att identifiera trender och relationer i stora datauppsättningar med hjälp av vanliga korrelationsekvationer.

Målgruppsklustring

Kategorisera era besökare dynamiskt genom att analysera ett stort antal variabler samtidigt och skapa sedan målgrupper för ytterligare analys, målinriktning och personalisering.

Modellering av förväntat kundagerande

Förutse besökarnas beteende och maximera kampanjens genomslagskraft genom att definiera kunder som förväntas konvertera eller utföra en specifik aktivitet.

Målgruppsaktivering

Dela enkelt identifierade målgrupper i alla Adobe Marketing Cloud-lösningar och i externa system.

Ytterligare resurser

Titta på filmen om avvikelseidentifiering och se hur ni kan förenkla dataanalysen.
Titta på alla Adobe Analytics-filmer ›

 

Discover how SEEK used Adobe Marketing Cloud to increase customer registration by 55%.

SEEK ökade kundregistreringen med 55 % med Adobe Marketing Cloud.

Ladda ned artikeln ›

 

Read the post, “Why Predictive Analytics Is Important for Your Customer Analytics Strategy.”

Se varför prediktiv analys är en viktig del av er kundanalysstrategi.
Läs blogginlägget ›

 

   

 

Det började med webbanalyser. Nu är vi ledare inom marknadsanalyser. 

Adobe har utnämnts till ledare i Gartners allra första Magic Quadrant för marknadsanalys.

Adobe Marketing Cloud är lösningen på
era marknadsföringsproblem.

    Följ oss på Twitter

 

    Gilla oss på Facebook

 

    Följ oss på LinkedIn

Kontakta en specialist för att få veta hur Adobe kan hjälpa er att få ut mer av era marknadsföringsprogram.

eller ring 08-752 33 00