Špeciálne programy a opatrenia, ktoré prijímame na vašu podporu.

 

S okamžitou účinnosťou implementujeme niekoľko programov orientovaných na zákazníkov, vďaka ktorým získajú počas opatrení proti ochoreniu COVID-19 nepretržitý prístup k našim produktom.

Najčastejšie otázky týkajúce sa oblasti vzdelávania

Študenti majú do 6. júla 2020 k dispozícii bezplatný osobný domáci prístup k službe Creative Cloud, ktorý nahrádza licencie pre školské učebne.

 

Čo Adobe ponúka svojim zákazníkom z oblasti vzdelávania?

Rastúce obavy z ochorenia COVID-19 spôsobili, že mnohé školy a univerzity po celom svete spúšťajú plány na odvrátenie katastrofických scenárov, uzatvárajú celé školy a rušia vyučovanie. Spoločnosť Adobe reaguje tak, že školám a univerzitám, ktoré mali prístup do služby Creative Cloud vo svojich počítačových učebniach, zadarmo poskytne dočasné domáce licencie počítačových aplikácií Creative Cloud pre študentov a pedagógov. Prístup platí do 6. júla 2020, hoci je možné, že dátum v závislosti od aktuálneho vývoja situácie predĺžime alebo skrátime. Študenti tak budú môcť pokračovať vo vzdelávaní na diaľku.

 

Pre ktorých zákazníkov platí táto ponuka spoločnosti Adobe?

Túto ponuku sprístupňujeme vzdelávacím inštitúciám poskytujúcim študentom prístup k službe Creative Cloud v prostredí školských laboratórií, ktorých študenti nebudú môcť pre zatvorenie areálov škôl z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 pokračovať vo svojej práci.

 

Aké sú presné podmienky ponuky?

Umožňujeme prístup k počítačovým aplikáciám Creative Cloud študentom a pedagógom v školách, ktoré už majú licenčný plán pre inštitúcie (ETLA alebo VIP), a to na vyžiadanie prostredníctvom webovej lokality HelpX. Po spracovaní požiadavky sa každý, kto je v nástroji Adobe Admin Console organizácie vedený ako používateľ, bude môcť na webovej lokalite Adobe.com prihlásiť pomocou účtu poskytnutého školským správcom. Následne si používatelia môžu stiahnuť a používať počítačové aplikácie Creative Cloud na ľubovoľnom zariadení, na ktorom pracujú.

 

Ktoré aplikácie Creative Cloud budú súčasťou tejto ponuky?

K dispozícii budú všetky počítačové produkty, ktoré sú súčasťou predplatného plánu Creative Cloud – všetky aplikácie, ako napríklad Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign a ďalšie. Úplný zoznam počítačových aplikácií nájdete tu.

 

Budú služby ako Creative Cloud Libraries, Adobe Fonts a podobne dočasne dostupné zadarmo?

Nie, k dispozícii budú len počítačové aplikácie Creative Cloud. Používatelia získajú nárok na služby spojené s účtom prostredníctvom nástroja Admin Console príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Ak napríklad správca poskytol používateľovi bezplatnú licenciu Adobe Spark pre vzdelávacie inštitúcie, používateľ bude mať k dispozícii 2 GB úložiska, bezplatnú aplikáciu Adobe Fonts a podobne.

 

Dostanú všetky školy automaticky bezplatný prístup?

Nie, prístup sa udeľuje podľa konkrétnych potrieb a len na základe žiadosti.

 

Ktoré inštitúcie majú nárok využiť ponuku?

Nárok majú vzdelávacie inštitúcie (predškolské zariadenia, základné a stredné školy) s aktívnymi licenciami pre zariadenia (licencia pre zdieľané zariadenia, licencia pre zariadenie alebo sériové nasadenie) v rámci programov nákupu ETLA alebo VIP. Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo na udelenie alebo zamietnutie prístupu podľa vlastného uváženia.

 

Uplatňujú sa nejaké geografické obmedzenia?

Nie, táto ponuka platí celosvetovo.

 

Kedy a ako môžu zákazníci využiť ponuku?

Školskí správcovia môžu od 12. marca 2020 požiadať o prístup z domu pre používateľov, ktorých spravujú, prostredníctvom formulára na lokalite HelpX. Po spracovaní žiadosti budeme správcu informovať a všetkým používateľom v rámci danej organizácie udelíme prístup k počítačovým aplikáciám Creative Cloud, čo študentom umožní stiahnuť si aplikácie a pokračovať vo svojej práci doma. Prístup plánujeme poskytovať do 6. júla 2020, hoci je možné, že dĺžku trvania obdobia upravíme v závislosti od aktuálneho vývoja situácie.

 

 

Späť na zákaznícke programy

Kontaktujte nás.

Stredisko pomoci Adobe

Podpora a riešenie problémov.

Podpora podnikov

Špecializovaná pomoc pre veľké podniky.

Radi by sme poznali váš názor.

Zaväzujeme sa poskytovať vám nástroje, aby ste mohli počas tohto náročného obdobia zlepšovať svoju kreativitu a pracovné postupy. Zúčastnite sa prieskumu a podeľte sa o svoje skúsenosti.