Kombinácia slobody tvorby s dokonalým ovládaním.

Služba Creative Cloud pre podniky vám umožňuje vybrať možnosti licencií a nasadenia, ktoré najviac zodpovedajú potrebám vášho podniku. V záujme zjednodušenia môžete centrálne spravovať používateľov a ich licencie. Získate súčasne zabezpečenie na podnikovej úrovni a odbornú pomoc, kedykoľvek ju budete potrebovať.

Marketing založený na dátach

Pozrite si, ako služba Creative Cloud pred podniky zjednodušuje spravovanie licencií.

Spravujte všetko z jedného panela.
Spravujte všetko z jedného panela.
Adobe Admin Console vám umožní centrálne spravovať používateľov a ich oprávnenia. S ohľadom na zmeny vášho personálu môžete podľa potreby pridávať alebo meniť používateľov a priraďovať licencie novým používateľom. Môžete vytvárať balíky aplikácií od Adobe a nasadzovať ich pre rôzne operačné systémy a jazyky.
Spolupracujte v rámci spoločnej platformy.
Služba Creative Cloud pre podniky so spravovanými službami a služba Adobe Marketing Cloud používajú rovnakú technologickú platformu a všetok obsah je chránený za vašou bránou firewall na serveri s jedným nájomcom. Pre vaše kreatívne a marketingové tímy je teda ľahké bezpečne spolupracovať a rýchlejšie umiestňovať obsah na trh.
Spolupracujte v rámci spoločnej platformy.
Vďaka špecializovanej podpore máte všetko rýchlo sprevádzkované
Vďaka špecializovanej podpore máte všetko rýchlo sprevádzkované
Bude s vami spolupracovať špecialista na registráciu spoločnosti Adobe, aby sa zabezpečilo, že vaše nasadené aplikácie fungujú bez problémov a že viete, ako spravovať svoje softvérové licencie. Získate tiež špecializovanú starostlivosť o zákazníka na podnikovej úrovni, ktorá zahŕňa nepretržitú telefonickú a e-mailovú podporu (24/7), aby ste mohli rýchlo vyriešiť problémy.
Získajte kreatívny náskok pred ostatnými.
Kreatívny personál má prístup k stovkám školiacich videí online pre každú úroveň skúsenosti používateľa – priamo cez prehliadač, tablet či dokonca priamo cez aplikácie Adobe. V rámci programu odborných služieb tiež získajú neobmedzené individuálne telefonické konzultácie so špecialistami spoločnosti Adobe, ktorí im pomôžu riešiť problémy s pracovnými postupmi a využívať nové služby naplno.
Získajte kreatívny náskok pred ostatnými.

Nasaďte aplikácie tak, ako to najviac zodpovedá potrebám vašej organizácie.

Viacero nájomníkov
Spravujte svoje vyhradené šifrovacie kľúče a ukladajte svoje dáta na serveri viacerých nájomníkov hosťovanom spoločnosťou Adobe.
Jeden nájomník
Umožňuje zabezpečené ukladanie, zdieľanie a prezeranie stránok za vašou bránou firewall. Ukladajte svoje dáta na serveri jedného nájomníka hosťovanom spoločnosťou Adobe a spravovanom vašou organizáciou.

Vyberte možnosť spravovania svojej identity.

Adobe ID
Slúži pre kontá hosťované spoločnosťou Adobe a spravované používateľsky, ktoré sú vytvorené, vlastnené a riadené jednotlivými používateľmi.
Enterprise ID
Slúži pre kontá hosťované spoločnosťou Adobe a spravované podnikom, ktoré vytvárajú a riadia správcovia IT. Vaša organizácia vlastní a spravuje kontá a s nimi súvisiace prostriedky.
Federated ID
Slúži pre podnikom spravované kontá s profilmi identity poskytovanými systémom na správu identity SSO (jediného prihlásenia) vašej organizácie. ID sú vytvárané, vlastnené a riadené oddeleniami IT. Vaša organizácia vlastní a spravuje všetky kontá a súvisiace prostriedky.
 1. Čo je to služba Creative Cloud pre podniky? Čo je to služba Creative Cloud pre podniky?

  Creative Cloud pre podniky je kľúčová kreatívna platforma, ktorá umožňuje organizáciám priebežne navrhovať a publikovať výnimočné produkty pre zákazníkov.

  Creative Cloud pre podniky ponúka prístup k všetkým najnovším počítačovým a mobilným aplikáciám a službám CC. Ponúka možnosti hosťovania, ktoré spĺňajú potreby organizácií so zložitejšími požiadavkami na oddelenie IT. Táto platforma je integrovaná s inými riešeniami spoločnosti Adobe pre podniky vrátane Adobe Digital Publishing Solution a Adobe Marketing Cloud.

 2. Fungujú aplikácie služby Creative Cloud v prehliadači prostredníctvom streamovania alebo technológie vizualizácie? Fungujú aplikácie služby Creative Cloud v prehliadači prostredníctvom streamovania alebo technológie vizualizácie?

  Počítačové aplikácie sa sťahujú zo služby Creative Cloud, ale inštalujú a spúšťajú sa lokálne. Nestreamujú sa ani nie sú virtualizované v cloude.

 3. Čo ak moja organizácia nechce používať na prihlasovanie do služby Creative Cloud identifikátory Adobe ID? Čo ak moja organizácia nechce používať na prihlasovanie do služby Creative Cloud identifikátory Adobe ID?

  IT správcovia majú rôzne možnosti, čo sa týka nasadenia služby Creative Cloud pre podniky. Ak však chcete pomocou nového nástroja Adobe Admin Console spravovať licencie jednoduchšie alebo chcete, aby mali používatelia prístup k ukladaciemu priestoru a službám v cloude, odporúča sa nasadiť kreatívne aplikácie konkrétnym používateľom, ktorí používajú buď identifikátory Adobe ID, alebo identifikátory Enterprise ID.

  • Adobe ID: používateľ vytvorí a vlastní konto, Adobe spravuje poverenia a spracúva prihlásenie
  • Enterprise ID: organizácia vytvorí a vlastní konto, Adobe spravuje poverenia a spracúva prihlásenie
  • Federated ID: organizácia vytvorí a vlastní konto, vytvorí prepojenie s adresárom spoločnosti prostredníctvom federácie, podnik alebo škola spravuje poverenia a spracúva prihlásenie prostredníctvom jediného prihlásenia

  Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie typov identity. Môžete aj naďalej nasadzovať službu Creative Cloud pre podniky pomocou sériových čísel, vďaka čomu sú používatelia anonymní a môžu pracovať v offline prostrediach. Sami rozhodujete, ktorá možnosť je pre vašu organizáciu najlepšia. Dokonca môžete vytvoriť kombináciu pre rôznych používateľov a rôzne skupiny.

 4. Majú IT pracovníci kontrolu nad tým, kto má prístup k ukladaciemu priestoru, službám a aplikáciám Creative Cloud? Majú IT pracovníci kontrolu nad tým, kto má prístup k ukladaciemu priestoru, službám a aplikáciám Creative Cloud?

  Áno, IT pracovníci majú kontrolu nad nasadením kreatívnych aplikácií a aktualizácií vytváraním prispôsobených balíkov na nasadenie (štandardné MSI a PKG súbory) pomocou bezplatnej aplikácie Creative Cloud Packager. Nový nástroj Adobe Admin Console umožňuje IT pracovníkom kontrolovať, ktorí používatelia a skupiny v organizácii majú prístup k ukladaciemu priestoru a službám v cloude.

 5. Čo ak moja organizácia nebude mať záujem o aktualizáciu ihneď, ako spoločnosť Adobe vydá nové počítačové aplikácie služby Creative Cloud? Čo ak moja organizácia nebude mať záujem o aktualizáciu ihneď, ako spoločnosť Adobe vydá nové počítačové aplikácie služby Creative Cloud?

  Váš IT tím má úplnú kontrolu nad tým, kedy a ktoré aplikácie, služby a funkcie sú zbalené a nasadené. Verzie je možné vyskúšať vo fáze produkcie alebo prostredníctvom pilotných verzií ešte pred nasadením v celej organizácii.