Obrázkové súbory

K dispozícii sú stovky typov obrázkových súborov – a žiadne nie sú rovnaké. Poznatky o ich špeciálnych vlastnostiach vám pomôžu pri výbere najvhodnejšieho formátu súborov pre váš projekt. Odhaľte rozdiely medzi hlavnými typmi obrázkových súborov, aby ste mohli čo najlepšie napredovať vo vašej kreatívnej práci.

Bez ohľadu na to, či vytvárate fotografie, navrhujete logá alebo upravujete grafiky, je dôležité, aby ste chápali detaily každého z týchto typov súborov. Pri používaní správneho typy obrázkového súboru sa prejavia zlepšenia v týchto oblastiach:

  • Jednoduchosť zdieľania – dizajnéri a tlačiari môžu otvárať súbory, ktoré im pošlete, a naopak.
  • Kvalita obrázka – získate ostrý výsledný obrázok a správne farby bez pixelácie alebo rozmazania.
  • Softvérová kompatibilita – umožní iným používateľom bez problémov upravovať vaše obrázky, logá alebo grafiky.
  • Možnosť zmeny veľkosti – ak potrebujete flexibilne meniť veľkosti obrázka, napríklad pri tlači vizitiek alebo filmového plagátu.
Získajte ďalšie informácie o rôznych typoch obrázkov.

Vektorové súbory

Matematické vzorce určujú body na mriežke, čim vznikajú vektorové obrázky. Základom vektorových súborov je univerzálnosť, pretože ich veľkosť sa dá upravovať nespočetnekrát bez straty rozlíšenia. To je skvelá vlastnosť pri obrázkoch, ktorých veľkosť sa musí pravidelne meniť. Prečítajte si viac o vektorových súboroch: SVG, STL a EPS.

Preskúmať všetky stránky o vektorových súboroch

Rastrové súbory

Rastrový obrázkový súbor sa skladá z pevného počtu farebných pixelov. To znamená, že zmena veľkosti súboru by mohla ovplyvniť jeho rozlíšenie. Väčšina obrázkov online a v tlači sú rastrové obrázkové súbory, ktoré sa dajú otvárať mnohými programami. Prečítajte si viac o rastrových súboroch: GIF, PNG a JPEG.

Preskúmať všetky stránky o rastrových súborov

Súbory RAW

Snímanie obrázkov v nespracovanej podobe digitálnym fotoaparátom vám poskytuje väčšie možnosti. Vaše obrázky sa uložia ako súbory RAW, nie ako obrázkové súbory. Súbory RAW sú veľké, pretože obsahujú maximum detailov, a preto ich môžete neskôr upravovať pre iné rôzne projekty. Nevyžadujú importovanie a následné exportovanie vo formáte obrázka. Prečítajte si viac o súboroch RAW. Súbory DNG

Preskúmať všetky stránky o súboroch RAW

Porovnanie obrázkových súborov

Ak snímate digitálnym fotoaparátom, navrhujete logo od samého začiatku alebo vytvárate grafiku, ktorá sa použije online alebo v tlači, je dôležité, aby ste našli správny typ obrázkového súboru a vyhli sa tak problémom v budúcnosti. Porovnajte rôzne typy obrázkových súborov, aby ste pracovali s najlepším obrázkovým súborom. JPEG vs PNG, PNG vs TIFF, EPS vs SVG.

Porovnať všetky typy obrázkových súborov

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade