#F5F5F5

DIZAJN

AI vs EPS

EPS aj AI sú priekopnícke formáty vektorových súborov. Sú to štandardné typy obrázkových súborov, ktoré sa používajú v aplikácii Adobe Illustrator. Hoci oba formáty podporujú vektorovú grafiku, súbory EPS navyše dokážu spracúvať bitmapové obrázky. Pozrime sa bližšie na možnosti použitia týchto dvoch typov súborov v súčasnosti, ako aj ich odlišnosti od iných vektorových formátov.

Preskúmať Creative Cloud

AI vs EPS marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor EPS?

EPS je skratka pre Encapsulated Postscript. Ide o vektorový typ súboru, ktorý ukladá a uchováva obrázky, text a dizajny tak, aby ste ich mohli kedykoľvek znova otvoriť a upraviť. Krátko po zavedení bol EPS dôležitý typ obrázkového súboru pre 2D obrázky. Používal sa najmä na vysokokvalitnú tlač a vkladanie obrázkov na webové stránky.

Ďalšie informácie o súboroch EPS

Čo je súbor AI?

Spoločnosť Adobe navrhla súbor AI ako štandardný formát pre aplikáciu Illustrator. Súbory AI v maximálnej miere využívajú schopnosti aplikácie Illustrator, najmä pri práci s vektorovými obrázkami. Obrázkové súbory AI obsahujú množstvo informácií a detailov, vďaka čomu sú ideálne na úpravu umeleckých diel po ich pôvodnom vytvorení. Každý súbor AI môže obsahovať niekoľko kresliacich plôch, miest podobných plátnu, na ktorých môžete vytvárať a upravovať svoje vizualizácie. Samotné súbory sú však obmedzené na jednu stranu.

Ďalšie informácie o súboroch AI

Aký je rozdiel medzi súbormi AI a EPS?

Súbory EPS sú staršie, väčšie a flexibilnejšie ako súbory AI. Súbory AI sú zasa menšie, ale detailnejšie ako súbory EPS. Ak chcete spravovať veľkosti svojho súboru, AI môže byť pre vás vhodný formát súboru. Mnohí považujú súbory AI za zefektívnenú a zjednodušenú podmnožinu súborov EPS pre ich výlučnú podporu vektorov, jednoduchšie úpravy a rozsiahlu kompatibilitu.

Súbory EPS boli pôvodne kompatibilnejšie ako súbory AI. S rozvojom softvérových programov a so zvyšovaním počtu súborov, s ktorými boli kompatibilné, sa však súbory AI stali dostupnejším typom súborov. Výrazná kompatibilita medzi súbormi AI a PDF tiež znamenala, že tieto súbory sa dali jednoduchšie otvárať ako súbory EPS.

História formátov EPS a AI

Adobe Illustrator mal premiéru v roku 1987 a rýchlo získal vedúcu pozíciu v rámci softvérových riešení pre grafický dizajn. V prvých verziách aplikácie Illustrator sa ako štandardný formát súborov používal formát EPS. Až po vydaní verzie Illustrator 9.0 sa spoločnosť Adobe začala odkláňať od súborov EPS v prospech súborov PGF, z ktorých sa neskôr stali súbory AI.

Dnes môžete používať na vytváranie jednoduchých aj komplexných nákresov, ilustrácií, dizajnov atď. buď súbory EPS, alebo AI. Keďže je však AI vlastný formát súborov pre Illustrator, väčšina používateľov Adobe uprednostňuje tento formát.

Vektorový vs bitmapový súbor

Bitmapový obrázok je mapa pixelov. Každý pixel má svoju farbu, ktorá pri kombinácii vo veľkých skupinách vytvára veľký obrázok s množstvom detailov. Obrázky založené na pixeloch sú však ťažko škálovateľné, pretože obsahujú množstvo jednotlivých pixelov. Keď zväčšíte pixelový obrázok nad očakávanú mieru, nebude mať dostatok pixelov na to, aby si zachoval kvalitu obrazu pri novej veľkosti.

Vektorová grafika používa na vytváranie obrázkov geometriu a matematické rozmery, ktoré sú založené na sústave bodov, čiar, oblúkov, kriviek a mnohouholníkov. Sú ideálne na škálovanie, pretože ich základné čiary a tvary si ponechávajú svoje pomery pri každej veľkosti.

Súbory EPS dokážu spracúvať bitmapové aj vektorové obrázky. Súbory AI spracúvajú len vektory.

Zložitosť obrázka

Mnohí dizajnéri pri určitých typoch projektov radšej používajú vektorový formát pre jeho presnosť, kvalitu a škálovateľnosť. Vektory môžete zmenšiť až na veľkosť vizitky, prípadne ich môžete zväčšiť na veľkosť bilbordu a v obidvoch prípadoch vždy dosiahnete rovnakú vysokú kvalitu. Súbory AI majú dodatočnú výhodu, pretože obsahujú veľké množstvo informácií. Majú v sebe množstvo detailných obrázkových údajov, vďaka čomu sa ľahko upravujú.

Pri umeleckom diele dokážu súbory AI spracovať zložitejšie obrázky ako súbory EPS. Jedna strana obsahuje všetky obrázkové údaje a množstvo rozličných kresliacich plôch, vďaka čomu je manipulácia s formátom AI jednoduchá.

Priehľadnosť

Ďalšou výhodou súborov AI je podpora priehľadnosti. Priehľadnosť prostredníctvom vrstiev pomáha grafickým dizajnérom vytvárať umelecké diela, ktoré môžu použiť všade tam, kde sa vyžaduje dokonalý vzhľad dizajnu na rôznych pozadiach, ako napríklad v prípade loga na webovej stránke.

Prípady použitia

Súbory EPS sa pôvodne používali na vkladanie obrázkov na webové lokality a na tlač pokročilých grafík. Pri použití na webe už súbor EPS nahradili súbory JPEG, GIF a PNG. Súbor EPS je však naďalej užitočný pre tlač, najmä v prípade obrázkov, ktoré obsahujú zložité grafiky a prvky s vysokým rozlíšením.

Súbory AI sú obľúbené pri malých grafikách, najmä tých, ktoré majú jasné a ostré línie. Grafickí dizajnéri ich často používajú pre logá, ikony, plagáty a výtlačky. Illustrator je tiež užitočný v typografickom dizajne (pri vytváraní písma) a súbory AI sú známe svojou schopnosťou presne zobrazovať písma.

Zameranie na budúcnosť

Súbory AI sa používajú čoraz častejšie ako súbory EPS. Zatiaľ čo bežní používatelia naďalej používajú súbory EPS, dizajnéri a ilustrátori dokážu rovnako jednoducho vytvárať rovnaké typy obrázkov v súboroch AI. Keďže ide o predvolený natívny formát nástroja Adobe Illustrator, popularita súborov AI bude naďalej rásť.

Ako skonvertujem súbor JPEG na EPS?

Ak chcete skonvertovať rastrový súbor JPEG na vektorový súbor EPS v aplikácii Adobe Photoshop, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov.

 1. Otvorte Adobe Photoshop a vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 2. Vyberte súbor JPEG vo svojom počítači.
 3. Vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
 4. V rozbaľovacom zozname File Types (Typy súborov) vyberte EPS a kliknite na Save (Uložiť).
 5. Na paneli s možnosťami pre EPS vyberte svoje nastavenia.
 6. Kliknite na OK a Export (Exportovať).

Ako skonvertujem PDF súbor na súbor AI?

Ak chcete skonvertovať svoje PDF súbory na súbory AI v aplikácii Illustrator, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte Illustrator.
 2. Vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte svoj PDF súbor.
 3. Vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
 4. V rozbaľovacej ponuke File Types (Typy súborov) vyberte AI.
 5. Vyberte Export (Exportovať).

AI vs EPS: najčastejšie otázky

Ktorý typ súborov je kompatibilný s viacerými aplikáciami?
EPS je naďalej kompatibilnejší typ súboru. Je to súbor s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že ho môže programovať alebo vyvíjať ktokoľvek. Súbor AI je zasa vlastný formát pre Adobe Illustrator. Čoraz viac grafických programov teda má prístup k súborom AI, dokáže ich otvárať a používať.

Môžem otvoriť súbor EPS aplikáciou Illustrator?

Súbor EPS môžete otvárať a zobrazovať aplikáciou Illustrator, no nemôžete ho upravovať, kým nenaimportujete pôvodný dizajnový súbor. V ideálnom prípade by ste mali vytvoriť a upraviť svoje súbory aplikáciou Illustrator alebo iným návrhárskym programom a uložiť ich ako súbory EPS výlučne na tlač.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade