#F5F5F5

FOTOGRAFIA

JPEG vs JPEG 2000

Súbory JPEG patria k najobľúbenejším typom obrázkových súborov. Na rozdiel od formátu JPEG 2000 sa vo veľkej miere používajú na zdieľanie a nahrávanie vizuálneho obsahu online. Čo majú spoločné formáty JPEG a JPEG 2000 a ktorý z nich by ste mali používať? Čítajte ďalej a preskúmajte hlavné spoločné a odlišné vlastnosti súborov JPEG a JPEG 2000.

Preskúmať Creative Cloud

JPEG vs. JPEG 2000 marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor JPEG?

JPEG je skratkou pre Joint Photographic Experts Group. Formát JPEG bol uvedený na trh v roku 1986 a stal sa najobľúbenejším zobrazovacím formátom. K najbežnejším oblastiam použitia patrí nahrávanie a zdieľanie digitálnych obrázkov na webe. Keďže ide o stratový formát, prídete o istú mieru kvality z pôvodného obrázka. Preto majú súbory JPEG zvyčajne dostatočne vysokú kvalitu na digitálne využitie. Jednou z veľkých výhod súborov JPEG je ich kompatibilita prakticky so všetkými programami na spracovanie obrázkov a prehliadačmi.

Ďalšie informácie o súboroch JPEG

Čo je súbor JPEG 2000?

Podobne ako v prípade JPEG vytvorila formát JPEG 2000 komisia Joint Photographic Experts Group. JPEG 2000 mal byť vylepšenou verziou súboru JPEG, pričom lepší komprimačný pomer mal vytvárať kvalitnejšie obrázky. Na rozdiel od stratovej komprimácie JPEG jeho dizajn poskytuje bezstratovú komprimáciu. Vďaka tomu si počas konverzie ponechá viac obrázkových údajov. Je to zložitejší typ súboru, ktorý podporuje menej softvérových programov. Preto súbory JPEG 2000 nie sú také obľúbené ako súbory JPEG.

Aký je rozdiel medzi súbormi JPEG a JPEG 2000?

Súbory JPEG a JPEG 2000 možno majú rovnaký názov, avšak sú to dva veľmi rozdielne typy obrázkových súborov. Poďme preskúmať tieto rozdiely, aby ste si mohli vybrať najlepší formát, ktorý potrebujete.

Rozlíšenie obrázka

Kvalita obrázka je prvý poznateľný rozdiel medzi súbormi JPEG a JPEG 2000. JPEG 2000 pomocou sofistikovanej kódovacej metódy poskytuje v porovnaní so súbormi JPEG vynikajúce rozlíšenie obrázka. Je to preto, že tento typ súboru dokáže komprimovať súbory bez ohrozenia vizuálnych údajov počas bezstratovej komprimácie. V prípade potreby tiež poskytuje možnosť vysokokvalitnej stratovej komprimácie.

Súbory JPEG 2000 ponúkajú možnosť bezstratovej komprimácie. Preto môžu byť väčšie ako súbory JPEG. Okrem iného to tiež znamená, že ich odosielanie, nahrávanie a zobrazovanie online môže trvať dlhší čas.

Komprimácia

Súbory JPEG ponúkajú možnosť stratovej komprimácie, čo znamená, že používatelia, ktorí svoje súbory uložia vo formáte JPEG, stratia isté vizuálne údaje z pôvodného obrázka. Niektorí používatelia si myslia, že strata kvality je obojstranne výhodný kompromis vzhľadom na malé veľkosti súborov JPEG. Iní si možno neuvedomujú, že so súborom JPEG 2000 môžu dosiahnuť vysokú kvalitu aj primeranú veľkosť súboru.

Formát JPEG 2000 ponúka používateľom možnosti bezstratovej alebo stratovej komprimácie v závislosti od množstva detailov, ktoré chcete ponechať. Bezstratová komprimácia vytvára relatívne kvalitnejšie obrázky.

Vďaka vysokým komprimačným pomerom dokáže súbor JPEG 2000 komprimovať až o 200 % viac ako súbor JPEG, pričom sa ponechá rovnaká kvalita v porovnaní so súborom s rovnakou veľkosťou.

Kódovanie

Ďalším dôležitým rozdielom medzi týmito dvomi formátmi je ich kód. Súbor JPEG 2000 je založený na inom kóde ako JPEG. Tento nový kód nie je spätne kompatibilný. To znamená, že staršie zariadenia nedokážu používať formát JPEG 2000 bez úpravy. V čase uvedenia vývojári formát JPEG 2000 používali neradi, pretože v jeho prípade by tiež potrebovali kód pre JPEG, čo by im prinášalo ďalšie pracovné komplikácie. Keďže chýbala rozsiahla podpora od vývojárov, bežní používatelia počítačov nepoužívali nový typ súboru JPEG 2000 tak často ako súbor JPEG, čo spomalilo tempo jeho prijímania.

Súbor JPEG 2000 okrem toho používal viac miesta v pamäti RAM ako jeho predchodca JPEG. V čase vydania formátu JPEG 2000 bola pamäť RAM priemerného počítača len 64 MB. Zatiaľ čo pre väčšinu súčasných počítačov to nepredstavuje žiadny problém, bol to ďalší faktor, ktorý bránil formátu JPEG 2000 v získaní rozsiahlej popularity.

Súbory JPEG vs JPEG 2000: najčastejšie otázky

Ktorý formát je lepší – JPEG alebo JPEG 2000?

Pokiaľ ide o kvalitu obrázka, JPEG 2000 ponúka lepší výstup ako JPEG. Dôvodom sú vyššie komprimačné pomery, čo znamená, že dokáže spracovať a komprimovať obrázok až o 200 % lepšie ako formát JPEG. Na druhej strane, súbory JPEG sú praktickejšie. Pre ich malú veľkosť a dobrú kompatibilitu sa súbory JPEG vo všeobecnosti ľahšie spracúvajú, zdieľajú a ukladajú ako súbory JPEG 2000.

Používa sa súbor JPEG 2000 aj naďalej?

JPEG 2000 sa používa stále, je to však jeden z najmenej uplatňovaných obrázkových formátov. Tak tomu bolo počas celej jeho histórie. Výrobcovia fotoaparátov a webové lokality sa zdráhali prijať formát JPEG 2000 dovtedy, kým sa nestane obľúbenejším, čo účinne zabrzdilo jeho vývoj.

Podporujú formát JPEG 2000 všetky prehliadače?

JPEG 2000 funguje len pri určitých prehliadačoch, jedným z nich je Safari. Preto JPEG 2000 nie je univerzálne prijatý formát.

Mám súbory ukladať vo formáte JPEG alebo JPEG 2000?

Súbory JPEG a JPEG 2000 majú odlišné silné a slabé stránky, preto si na ukladanie môžete zvoliť ktorýkoľvek z nich podľa svojich požiadaviek.

  • Obrázky ukladajte vo formáte JPEG vtedy, keď potrebujete univerzálnu podporu prehliadača a nevadí vám priemerná kvalita obrázkov, ak napríklad nahrávate obrázok na web alebo ho posielate e-mailom.
  • Obrázky ukladajte vo formáte JPEG 2000 vtedy, keď si želáte bezstratovú komprimáciu (teda ak chcete ponechať čo najvyššiu kvalitu obrázka) alebo lepšiu stratovú komprimáciu ako pri súbore JPEG.

Aký je rozdiel medzi formátom JPG a súborom JPEG?

JPG a JPEG sú jeden a ten istý formát súborov. JPG aj JPEG sú skratkou pre Joint Photographic Experts Group a v oboch prípadoch ide o rastrový typ obrázkových súborov. Jediným dôvodom, prečo označenie JPG obsahuje tri písmená a nie štyri je, že skoršie verzie systému Windows vyžadovali v názvoch súborov príponu s tromi písmenami.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade