Súbory HEIF

Formát HEIF sa najčastejšie spája s obrázkami nasnímanými na zariadeniach od spoločnosti Apple, napríklad na zariadeniach iPhone a iPad. Súbory HEIF sú alternatívou súborov stratového komprimovaného formátu JPEG. Šetria miesto v úložisku a určite sú hodné vyskúšania. Získajte vďaka tejto príručke ďalšie informácie o súboroch vo formáte HEIF.

Obrázok s pohybujúcim sa textom HEIF

Čo sa dozviete

 

 • Čo je súbor HEIF?
 • História súboru HEIF
 • Na čo sa používajú súbory HEIF?
 • Výhody a nevýhody súborov HEIF
 • Otvorenie súboru HEIF
 • Vytvorenie a úprava súboru HEIF
 • Súbory HEIF: najčastejšie otázky

 

 

Čo je súbor HEIF?

HEIF je skratka pre High Efficiency Image File (vysokoefektívny obrázkový súbor). Súbory HEIF sú spolu so súbormi v známejšom formáte HEIC (oba formáty sú si veľmi podobné) založené na štandarde známom ako High Efficiency Video Compression (vysokoefektívna komprimácia videa). Je to stratový komprimovaný formát, čo znamená, že súbory si nezachovávajú všetky pôvodné údaje, čo môže ovplyvniť obrazovú kvalitu. Nič to však nemení na fakte, že súbory HEIC si dokážu poradiť s rôznymi typmi obrázkov, ako sú klasické zábery, sériové snímanie a zbierky. Formát HEIF tiež ukladá metaúdaje opisujúce každý obrázok.

 

Hlavným lákadlom súborov HEIF je ich schopnosť šetriť miesto. Je viac než vyrovnaným súperom najširšie podporovanému typu obrázka – formátu JPEG. Ak sa má vo formáte HEIF skomprimovať rovnaký obrázok ako vo formáte JPEG, formát HEIF dokáže pri rovnakej kvalite vytvoriť menší súbor alebo pri súbore rovnakej veľkosti dokáže vytvoriť obrázok vyššej kvality.

 

 

História súboru HEIF

Skupina MPEG (The Moving Picture Experts Group) po prvý raz vytvorila formát HEIF v roku 2015, no z tieňa svojho stratovejšieho a obľúbenejšieho bratranca, formátu JPEG, sa vynoril až v roku 2017. V tom roku sa spoločnosť Apple rozhodla prijať formát HEIF prostredníctvom aktualizácie systému iOS 11, čím úplne nahradila formát JPEG. Čoskoro nasledovali ďalší vývojári, ako napríklad Microsoft (v systéme Windows) či systém Android.

 

Všimli si to tiež profesionálne značky venujúce sa snímaniu obrazu – v roku 2019 oficiálne ohlásila presun na formát HEIF spoločnosť Canon.

 

 

Ako používať súbor HEIF

Popularita formátu HEIF neustále rastie, odkedy ho začala v roku 2017 používať spoločnosť Apple. Pozrime sa na niekoľko dôvodov, prečo je to tak:

 

Vysoká kvalita obrázkov

Profesionálni a amatérski fotografi sú nadšení potenciálom súborov HEIF. Veľkosť súborov je tak, ako pri súboroch JPEG, zvyčajne malá, no formát JPEG podporuje iba 8-bitovú farebnú schému, zatiaľ čo formát HEIF podporuje až 16-bitovú. To znamená výrazne kvalitnejšie obrázky nasnímané fotoaparátom.

 

Jednoduchšie úpravy

Formát HEIF ponúka priehľadnosť, no formát JPEG nie. Jedinečné vlastnosti formátu HEIF vám navyše prinášajú možnosť upravovať obrázky bez toho, aby ste si museli neustále ukladať nové verzie. Formát HEIF sa preto stal veľmi obľúbeným formátom v programoch na úpravu obrázkov.

 

Viac typov rastrových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov HEIF

Súbory HEIF sú možno benjamínkami medzi formátmi, no už teraz dokazujú svoju užitočnosť. Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo možno (ne)budete chcieť používať súbory HEIF:

 

Výhody súborov HEIF

 • Obrázky HEIF sa komprimujú do menších súborov ako obrázky vo formáte JPEG a strácajú pri tom výrazne menej kvality. Súbor HEIF bude pri rovnako veľkých súboroch HEIF a JPEG ostrejší.
 • Pri snímaní fotoaparátom ukladajú súbory HEIF detaily vo vyššom kontraste, čím predchádzajú niektorým bežným problémom súborov JPEG.

 • Súbory HEIF dokážu komprimovať obrovské balíky videoúdajov zaznamenávaných smartfónmi.

 • Spoločnosť Apple pri externom prenose aj naďalej konvertuje súbory HEIF na súbory JPEG. Je to praktické pri zdieľaní obrázkov s používateľmi súborov JPEG.

 

Nevýhody súborov HEIF

 • Systém iOS spoločnosti Apple síce podporuje súbory HEIF, ostatné platformy, ako napríklad Windows, však vyžadujú špecializované rozšírenia.
 • Súbory HEIF nepodporuje žiadny z hlavných webových prehliadačov, ako napríklad Chrome alebo Firefox a nepodporuje ho dokonca ani Safari, prehliadač od spoločnosti Apple.

 • Súbory HEIF nepodporujú výrobcovia tlačiarní, preto si súbory HEIF nemôžete vytlačiť bez toho, aby ste ich pred tlačou skonvertovali do podporovaného typu súboru.
 • Ani sociálne médiá nepodporujú súbory HEIF, čo znamená, že ich nemôžete zdieľať v službách ako Facebook a Instagram.

 

 

Otvorenie súboru HEIF

V zariadeniach Mac (so systémom macOS High Sierra a novším) môžete otvárať súbory HEIF aplikáciami Apple Náhľad a Apple Fotky. Zariadenia so systémom iOS 11 a novším používajú na otváranie súborov HEIF aplikáciu Fotky.

 

Počítače so systémom Windows 10 vyžadujú inštaláciu rozšírení na prácu s obrázkami HEIF a videom HEVC dostupných v službe Microsoft Store. Bez týchto rozšírení ich nebudete môcť otvoriť aplikáciami na prezeranie obrázkov, ako napríklad Windows Zobrazovač fotografií.

 

Vytvorenie a úprava súboru HEIF

Súbor HEIF môžete jednoducho vytvoriť aplikáciou Adobe Photoshop takto:

 

 1. Otvorte už existujúci obrázkový súbor v aplikácii Photoshop a kliknite na Save As (Uložiť ako).
 2. V ponuke Format (Formát) vyberte z dialógového okna, ktoré sa zobrazí, možnosť HEIF .
 3. Nový súbor HEIF uložte do požadovaného umiestnenia.

 

 

Súbory HEIF: najčastejšie otázky

Mám na fotografovanie používať formát HEIF?

Napriek tomu, že súbory HEIF majú v porovnaní so súbormi JPEG svoje výhody, profesionálni fotografi by stále mali na fotografovanie používať formát RAW a snímky neskôr skonvertovať. Ak však na fotografovanie používate iPhone, formát HEIF má v porovnaní s formátom JPEG a inými formátmi výhody v kvalite a menšej spotrebe úložiska.

 

Nahradí formát HEIF súbory JPEG?

Ak vezmeme do úvahy množstvo používateľov produktov spoločnosti Apple, tak sa to do určitej miery už stalo. Súbory JPEG sú však stále praktické pre ďalšie platformy, prehliadače a zariadenia, ktoré sa nepripojili k spoločnosti Apple pri štandardizovaní formátu súborov HEIF. Formát HEIF má pri snímaní fotografií a ukladaní obrázkov niekoľko výhod v porovnaní s formátom JPEG, no nateraz dokážu popri sebe existovať.

 

Prečo sú moje fotografie vo formáte HEIF a nie vo formáte JPEG?

Formát HEIF zvykne byť predvoleným formátom snímaných a ukladaných fotografií na zariadeniach Apple. Pri odosielaní obrázkov ich vaše zariadenie automaticky skonvertuje do formátu JPEG ešte predtým, ako ich odošle do telefónov so systémom Android vašich priateľov alebo rodinných príslušníkov. Nikto tak o nič nepríde.

 

Ako vypnem formát HEIF?

Ak chcete snímať a upravovať fotografie radšej v inom formáte ako HEIF, prepnutie nastavenia je jednoduché. V iPhone prejdite do ponuky Nastavenia, potom vyberte Kamera > Formáty. Vyberte najkompatibilnejší. Nezabudnite však, že súbory HEIF zaberajú v zariadení menej miesta.

 

Aký je rozdiel medzi formátmi HEIC a HEIF?

HEIF je názov štandardu (High Efficiency Image Format), HEIC je názov prípony súborov vybraný spoločnosťou Apple. Oba termíny sú v zásade zameniteľné, pretože oba vychádzajú zo štandardu HEVC (High Efficiency Video Compression) známeho aj pod skratkou H.265.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako HEIF

Obrázok súboru JPEG

Súbory JPEG

Prečítajte si viac o stratovej komprimácii a veľkosti súborov formátu JPEG.

Obrázok súboru PNG

Súbory PNG

Získajte ďalšie informácie o tejto používanejšej náhrade formátu GIF.

Obrázok súboru GIF

Súbory GIF

Zistite, prečo sú súbory GIF miláčikom webu i napriek faktu, že neprinášajú najvyššiu kvalitu.

Obrázok súboru BMP

Súbory BMP

Prečítajte si viac o vysokokvalitnom formáte BMP, ktorého súbory zaberajú viac miesta.

Porovnanie súborov HEIF s inými typmi súborov

Obrázok súboru HEIC vs JPEG

HEIC vs JPEG

Spoznajte plusy a mínusy formátu JPEG, štandardu posledných troch dekád, a zistite, ako obstoja pri porovnaní s novším formátom HEIC.