Súbory Asymptote

Asymptote je programovací jazyk používaný na vytváranie vektorovej grafiky. Súbor Asymptote vytvára technické obrázky pomocou kódov. Obrázky môžete následne exportovať do iných formátov, ako napríklad EPS, PDF a ďalších. Spoznajte históriu formátu súboru Asymptote a spôsob, ako funguje.

Súbor Asymptote

Čo sa dozviete

 

 • Čo je to súbor Asymptote?
 • História súboru Asymptote
 • Používanie súboru Asymptote
 • Výhody a nevýhody súborov Asymptote
 • Otvorenie súboru Asymptote
 • Vytvorenie a úprava súboru Asymptote
 • Súbory Asymptote: najčastejšie otázky

 

 

Čo je to súbor Asymptote?

Súbory Asymptote fungujú inak než štandardné formáty obrázkových súborov. Keďže ide o jazyk vektorovej grafiky, súbory Asymptote umožňujú používateľom vytvárať grafiku na základe matematického rámca založeného na súradniciach.

 

Súbory Asymptote fungujú výborne pri vytváraní technických nákresov, ako aj matematických diagramov a obrazcov. Po vytvorení obrázka programovacím jazykom ho môžu používatelia exportovať do prístupnejšieho formátu súboru, ako napríklad PostScript, EPS, PDF, SVG, WebGL alebo PRC.

 

Je pravdepodobné, že so súbormi Asymptote sa nestretnete často, ale ak sa s nimi stretnete, budú mať príponu .ASY.

 

 

História súboru Asymptote

Formát Asymptote vytvorili v roku 2004 Andy Hammerlindl, John C. Bowman a Tom Prince. Pri jeho vytváraní sa inšpirovali starším kresliacim programom nazývaným MetaPost.

 

V súlade s plánom GNU Lesser General Public License môže tento softvér ktokoľvek využívať bezplatne. Súbory Asymptote sa dajú spustiť na platformách Microsoft Windows, Unix a MacOS alebo ich môžete otvárať v internetovom prehliadači.

 

Softvérom LaTeX môžete v rámci súboru Asymptote písať štítky a rovnice a vytvárať tak konzistentné dokumenty. Súbor Asymptote môže generovať dvojrozmerné vektorové grafiky, napríklad pre formáty PostScript a PDF. Okrem toho má funkciu vkladania grafiky 3D WebGL do súborov HTML.

 

 

Používanie súboru Asymptote

Asymptote je skôr jazykom vektorovej grafiky než základným formátom súboru. Súbory Asymptote sa používajú na:

 

Vytváranie pokročilých technických kresieb

Súbory Asymptote programujú kreslenie matematických tabuliek, grafov a diagramov. Môžete dokonca vytvárať aj základné ilustrácie, ako napríklad symbol jin a jang, a to v rôznych farbách.

 

Generovanie 3D vektorovej grafiky

Formát Asymptote umožňuje používateľom generovať a vkladať 3D obrázky. Môžete napríklad vkladať súbory HTML do grafiky WebGL a to isté platí pre grafiku PRC v súboroch PDF.

 

Viac typov vektorových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov Asymptote

Podobne ako pri iných typov súborov, aj formát Asymptote je v niektorých špecifických prípadoch vhodnejší než v iných. Pozrite si niektoré výhody a nevýhody používania súborov Asymptote:

 

Výhody súborov Asymptote

 • Súbory Asymptote umožňujú používateľom vytvárať veľmi presné technické nákresy podporované súradnicovým rámcom, vďaka čomu sú užitočné pri vytváraní matematických a vedeckých obrázkov.
 
 • Tento program je široko dostupný pre nových používateľov a dokonca má i aplikáciu webového prehliadača. Okrem toho je bezplatný a netreba naň predplatné.
 
 • Používatelia majú po nakreslení obrázka s využitím kódu Asymptote široké možnosti pri výbere výstupného súboru. Formátmi výstupov môžu byť súbory PostScript, PDF, SVG a WebGL.

 

Nevýhody súborov Asymptote

 • Keďže sú vytvorené pomocou kódov a príkazov, niektorí ľudia môžu pri používaní súborov Asymptote naraziť na technické prekážky. Efektívna práca s týmito súbormi si od používateľov môže vyžadovať rozvinutie špecifických zručností.
 
 • Otvorenie a pochopenie kódu v nespracovanom súbore Asymptote môže byť náročné, ak je pre vás tento typ súboru neznámy. Môže vám to brániť v zdieľaní súborov Asymptote s inými používateľmi.
 
 • Vektorovú grafiku v súboroch Asymptote tvoria matematické rovnice a súradnice, nie pixely. Znamená to, že sú vo všeobecnosti nevhodné pre vysokokvalitné digitálne fotografie.

 

 

Otvorenie súboru Asymptote

Ak chcete otvoriť súbor Asymptote, postupujte takto:

 
 1. Ak chcete otvoriť a pracovať s nespracovaným súborom, nainštalujte si v operačnom systéme Microsoft Windows, macOS alebo Unix softvér Asymptote.
 2. Po inštalácii kliknite dvakrát na názov súboru a otvorte ho v počítači.
 3. Obrázky Asymptote exportované do iných formátoch súborov, ako napríklad PDF, sa dajú otvárať jednoduchšie.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru a vyberte Otvoriť v programe.
 5. Vyberte zo zoznamu aplikáciu alebo program, ktorý môže otvoriť súbor.

 

 

Vytvorenie a úprava súboru Asymptote

Súbor Asymptote začnite vytvárať nasledujúcim postupom:

 

 1. Nainštalujte softvér Asymptote do počítača alebo otvorte aplikáciu webového prehliadača.

 2. Zadajte kódy a príkazy, ktoré sú potrebné na vytvorenie vašej technickej vektorovej grafiky.
 3. Vyberte niektorú z možností výstupu (napríklad PDF) a stiahnite svoj obrázok.
 4. Podľa voľby výstupu môžete otvoriť nový súbor v softvéri na úpravu obrázkov, ako napríkladAdobe Photoshop.

 

 

Súbory Asymptote: najčastejšie otázky

Pri tvorbe akých obrázkov sa dá využiť Asymptote?

Formát Asymptote sa využíva najmä na vysokopresné matematické schémy, grafy a tabuľky, na rozdiel od rastrových obrázkových súborov, ako sú napríklad súbory JPEG a PNG, ktoré sú lepšie na fotografie. Keďže súbory Asymptote podporujú široký rozsah farieb, dobre sa hodia aj na základné ilustrácie.

 

Používajú sa súbory Asymptote jednoducho?

Pred použitím súboru Asymptote je dobré mať aspoň základné poznatky programovania. Jazyk Asymptote totiž vytvára vektorové obrázky založené na zadaných kódoch a príkazoch. Keď sa naučíte základy, orientácia v aplikácii webového prehliadača je relatívne jasná a jednoduchá.

 

Aký je rozdiel medzi súborom Asymptote a JPEG?

Súbor Asymptote je súbor vektorovej grafiky, zatiaľ čo súbor JPEG je rastrový súbor. Prvý typ sa skladá z matematických rovníc, pričom ten druhý obsahuje pixely. Vektorová grafika sa preto vo všeobecnosti používa na ilustrácie, logá a grafy, ktoré treba zväčšiť na rôzne veľkosti, zatiaľ čo rastrové súbory sú vo všeobecnosti vhodnejšie na fotografie a webovú grafiku.

 

Môžu obrázky Asymptote obsahovať 3D tvary?

V jazyku Asymptote môžete vytvárať dvojrozmerné aj trojrozmerné obrázky, pokiaľ používate správne programovanie a príkazy. Odborníci dokážu nakresliť komplexné grafy s viacerými množinami údajov.

 

Je vytváranie grafík jazykom Asymptote spoplatnené?

Stiahnutie a používanie softvéru Asymptote je zadarmo, pretože ide o časť plánu GNU Lesser General Public License. Okrem toho je jednoducho dostupný aj ako aplikácia webového prehliadača.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako Asymptote

Obrázok súboru SVG

Súbory SVG

Vektorový formát obrázkov navrhnutý pre 2D grafiku.

Obrázok súboru STL

Súbory STL

Obľúbená možnosť pri 3D modelovaní a tlači.

Obrázok súboru EPS

Súbory EPS

Častá možnosť výstupu súborov Asymptote.

Obrázok súboru DWG

Súbory DWG

Ďalší spôsob ukladania 2D a 3D údajov dizajnu.

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 26,21 € mesačne.