Súbory FLT

Programátori a dizajnéri používajú súbory FLT z určitého dôvodu: na ukladanie informácií o 3D scénach v leteckých simuláciách. Prečítajte si viac o histórii súboru FLT, možných výhodách a nevýhodách používania tohto formátu a o tom, ako môžete obrázky FLT otvárať.

FLT file

Čo je súbor FLT?

Každá definícia súboru FLT by sa mala začať celým názvom formátu: je to skratka pre OpenFlight a používa príponu .FLT.

Súbory FLT vytvárajú 3D geometrické modely pre simulácie v reálnom čase. Tento formát sa od konca 80. rokov stal základom pre tvorbu leteckých a vojenských simulátorov spolu s takými, čo zobrazujú mestské prostredie.

Tento typ súboru je najpoužívanejším 3D formátom v globálnom sektore vizuálnej simulácie. Tvrdí to tím, ktorý ho vytvoril. Súbory FLT vytvárajú realistické prostredie pre ľudí, ktorí sa na simulátoroch učia nové zručnosti.

História súboru FLT

Formát FLT má korene v roku 1988. Tento typ súboru sa začiatkom 90. rokov osvedčil u vývojárov komerčných leteckých simulácií a je u nich obľúbený dodnes.

Obrázkový formát FLT, ktorý sa pôvodne nazýval Flight, je dnes známy pod názvom OpenFlight. Zmena názvu mala podčiarknuť jeho neproprietárne funkcie.

Súbory OpenFlight sa postupne vyvíjali, pričom spoločnosť, ktorá vyvinula tento typ súborov, ich spravuje pomocou vlastného softvéru. Základný účel použitia formátu sa však nezmenil a aj naďalej podporuje 3D grafiku v špičkových systémoch vizuálnej simulácie.

Na čo sa používajú súbory FLT?

Formát FLT aj naďalej pomáha dizajnérom a programátorom pri tvorbe realistického virtuálneho prostredia. Medzi ich hlavné využitia patrí:

Podpora leteckých simulácií

Súbory FLT od samotného začiatku hrali v komerčných leteckých simuláciách dôležitú úlohu, a to vďaka svojej schopnosti prenášať presné geografické údaje. Letecké simulátory učia zamestnancov leteckých spoločností základy riadenia letu, ešte kým vzlietnu.

Tvorba vojenských a mestských prostredí

Daný formát tiež dokáže vdýchnuť život mestským prostrediam či bojiskám určeným pre simulátory v rôznych odvetviach. Vojenskí výcvikoví profesionáli ho napríklad môžu použiť na rozplánovanie potenciálnych bojových scenárov.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov FLT

Kým začnete pracovať s formátom FLT, preskúmajte jeho možné výhody a nevýhody.

Výhody súborov FLT

  • Formát súborov FLT je navrhnutý tak, aby podporoval pokročilé funkcie fungujúce v reálnom čase, čím programátorom vizuálnych simulácií ponúka presnosť a spoľahlivosť.
  • Keďže ide o najpoužívanejší 3D formát v celom odvetví vizuálnej simulácie, súbor FLT by sa mal jednoducho zdieľať a otvárať.
  • Dizajnéri si môžu ukladať objekty vytvorené vo formáte FLT a používať ich v ďalších projektoch.

Nevýhody súborov FLT

  • Ak chcete využívať všetky funkcie formátu, možno budete potrebovať prístup k softvéru vývojára, pretože tento softvér je s formátom FLT najkompatibilnejší.
  • Používatelia možno budú musieť istý čas stráviť osvojovaním základov formátu súborov FLT a až potom budú môcť začať pracovať na náročnejších projektoch.
  • Súbory FLT sa špecializujú na 3D geometrické modely. Ak hľadáte formát na ukladanie digitálnych fotografií, rastrové súbory možno budú na túto prácu vhodnejšie.

Otvorenie súboru FLT

Súbory FLT dokáže otvoriť celý rad programov na tvorbu 3D dizajnov, a to v počítačoch so systémom Windows alebo MacOS. Najskôr si musíte stiahnuť kompatibilný program na otvorenie súboru.

Najprv prejdite do priečinka s uloženým súborom a pravým tlačidlom myši kliknite na jeho názov. Kliknite na Choose default program (Vybrať predvolený program) a následne na Browse (Prehľadávať). Potom jednoducho vyberte kompatibilný program, ktorým chcete súbor spustiť.

Súbory FLT: najčastejšie otázky

Potrebujem na prácu so súbormi FLT špecializovaný softvér?
Ak chcete pracovať so súbormi FLT, potrebujete špecializovaný softvér na tvorbu 3D dizajnov. K dispozícii však máte viacero kompatibilných programov. Na používanie niektorých týchto produktov sa môžu vzťahovať poplatky.

Aké funkcie fungujúce v reálnom čase súbor FLT ponúka?

Medzi pokročilé funkcie fungujúce v reálnom čase, ktoré ponúka formát OpenFlight, patrí redukovanie objemu (culling volume), prepínače, úroveň detailov (LOD) a binárne deliace roviny.

Akú príponu formát FLT používa?

Súbor OpenFlight (FLT) odhalíte podľa prípony .FLT. Túto príponu však používajú aj iné typy súborov, ako napríklad tie, ktoré sú prepojené so softvérom na letecké simulácie.

Sú súbory FLT rastrové alebo vektorové?

Obrázkový formát FLT spadá do kategórie vektorových súborov. Vektorové a rastrové súbory predstavujú dva základné typy obrázkových súborov. Zatiaľ čo základom vektorových súborov sú matematické vzorce, u rastrových súborov sú to pixely. Vo všeobecnosti kreatívni profesionáli používajú vektorové súbory pri tvorbe návrhov log, ilustrácií a diagramov.

Koľko verzií formátu OpenFlight existuje?

OpenFlight 16.7 je najnovšou verziou formátu FLT a vyšla v roku 2018. Formát vydaný pod názvom OpenFlight vyšiel prvýkrát v roku 1991 vo verzii 10.0.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako FLT

3DS file image

Súbory 3DS

Prečítajte si viac o tomto obľúbenom spôsobe ukladania grafiky.

STEP file image

Súbory STEP

Prečítajte si viac o tomto efektívnom formáte na tvorbu trojrozmerných modelov.

DWF file image

Súbory DWF

Prečítajte si viac o tejto metóde komprimovania.

STL file image

Súbory STL

Zistite viac o tomto predchodcovi 3D tlače, ktorý sa v mnohých smeroch podobá na formát IGES.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator