V roku 2021 bude 57 % zamestnancov

pracovať z domu. Ste na to pripravení?

V roku 2021 bude 57 % zamestnancov pracovať z domu. Ste na to pripravení?

Vyplnením tohto formulára získate správu od spoločnosti IDC.

Prečítajte si správu Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

od spoločnosti IDC.

 

Zistite, prečo sú elektronické podpisy kľúčovým nástrojom, ktorý pomôže vašim

zamestnancom pracujúcim na diaľku posúvať podnik vpred počas pandémie i po nej.

 

 

V tejto správe sa dozviete:

 

 • ako elektronické podpisy fungujú v rámci rôznych zariadení a miest, takže vaši
  zamestnanci pracujúci na diaľku môžu pracovať kdekoľvek a akokoľvek;

 

 • ako elektronické podpisy nahrádzajú papierové procesy,
  ktoré vás spomaľujú;

 

 • ako elektronické podpisy a digitálne procesy umožňujú
  bezproblémovú komunikáciu ako pri osobných stretnutiach.

 

Prečítajte si správu Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

od spoločnosti IDC.

 

Zistite, prečo sú elektronické podpisy kľúčovým nástrojom, ktorý pomôže

vašim zamestnancom pracujúcim na diaľku posúvať podnik vpred

počas pandémie i po nej.

 

 

V tejto správe sa dozviete:

 

 • ako elektronické podpisy fungujú v rámci rôznych zariadení a miest,

takže vaši zamestnanci pracujúci na diaľku môžu pracovať

kdekoľvek a akokoľvek;

 

 • ako elektronické podpisy nahrádzajú papierové procesy,

ktoré vás spomaľujú;

 

 • ako elektronické podpisy a digitálne procesy umožňujú

bezproblémovú komunikáciu ako pri osobných stretnutiach.

Prečítajte si správu Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

od spoločnosti IDC.

 

Zistite, prečo sú elektronické podpisy kľúčovým nástrojom,

ktorý pomôže vašim zamestnancom pracujúcim

na diaľku posúvať podnik vpred

počas pandémie i po nej.

 

 

V tejto správe sa dozviete:

 

 • ako elektronické podpisy fungujú v rámci rôznych

zariadení a miest, takže vaši zamestnanci

pracujúci na diaľku môžu pracovať

kdekoľvek a akokoľvek;

 

 • ako elektronické podpisy nahrádzajú

papierové procesy, ktoré vás

spomaľujú;

 

 • ako elektronické podpisy a digitálne procesy

umožňujú bezproblémovú komunikáciu

ako pri osobných stretnutiach.

ukážka

Ako sa procesy na prácu s digitálnymi dokumentmi menia z osvedčených postupov na podnikateľskú nutnosť, štúdia vykonaná spoločnosťou Forrester Consulting na žiadosť spoločnosti Adobe, august 2020

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United

States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.