Zvýšte konkurencieschopnosť študentov a svojej školy.

Začnite s digitálnou transformáciou svojej inštitúcie pomocou riešení od spoločnosti Adobe pre oblasť vyššieho vzdelávania. Postarajte sa o to, aby ich počas celého štúdia u vás sprevádzali nezabudnuteľné zážitky. Vzbuďte v nich záujem o vzdelávanie, obohaťte ich o digitálne zručnosti, vďaka ktorým uspejú, a podnieťte ich záujem o to, aby kontakty s vami neprerušili ani po absolvovaní štúdia.

Marketing založený na dátach

Zaujmite študentov, ktorí stoja za to.

Vytvorte moderné digitálne prostredie v platformách a zariadeniach, ktoré študenti využívajú najčastejšie.
Zaujmite študentov, ktorí stoja za to.
Nie je to len o žiadostiach a prihláškach
S nástrojmi na tlač, prácu s webom, videami či mobilným dizajnom, ktoré ponúka služba Creative Cloud, môžete vytvárať úchvatné brožúry, aplikácie, e-maily či iné digitálne dokumenty, zviditeľniť sa a zaujať potenciálnych uchádzačov.
Budujte meno svojej školy
Služba Marketing Cloud umožňuje spravovať všetok kreatívny obsah a zdroje efektívne z jedného miesta. Vďaka tomu sa každé jedno médium a každý jeden propagačný prostriedok nesú v rovnakom duchu.
Úspešne sa zamerajte na cieľovú skupinu
Služba Marketing Cloud vám umožní priblížiť sa záujmom budúcich študentov, vytvárať náborové kampane prispôsobené na mieru a spúšťať ich v správny čas a nasmerované na správne publikum. Vďaka analýzam služby Marketing Cloud okrem toho uvidíte, ako na kampane uchádzači reagujú, a podľa potreby ich budete môcť efektívnejšie upraviť.

Zjednodušte proces prijímania uchádzačov a prispôsobte im ho na mieru.

Urobte dojem na nových študentov a ich rodičov prispôsobeným obsahom, ktorým si ich okamžite získate, a digitálnymi formulármi, ktoré celý proces zjednodušia.
Spolupracujte v rámci spoločnej platformy.
Zbavte sa nepríjemných dokumentov
Služba Document Cloud umožňuje pracovať s bezpečnými digitálnymi formulármi a elektronickými podpismi, ktoré zrýchľujú proces prijímania nových študentov.
Zvýšte presnosť a zlepšite dodržiavanie termínov
So službou Marketing Cloud budete vytvárať prispôsobené portály, ktoré študentom, rodičom a administratívnym pracovníkom umožnia bez problémov sa zorientovať v požiadavkách, podaných dokumentoch a stanovených termínoch.
Zredukujte prevádzkové náklady
Digitálne pracovné postupy služby Document Cloud zjednodušujú administratívne procesy a umožňujú výrazne znížiť náklady a úsilie vynaložené na prihlasovanie a informovanie študentov.

Zvyšujte digitálnu gramotnosť a šancu študentov na úspech.

Integráciou digitálnej gramotnosti do všetkých oblastí vo svojom študijnom pláne pomôžete študentom vzdelávať sa, tvoriť, spolupracovať a komunikovať oveľa efektívnejšie. Zároveň si budú rozvíjať schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy kreatívnym spôsobom, ktorá je neoceniteľná pre každého zamestnávateľa.
Podporujte súčasnú digitálnu generáciu
Poskytnite pedagogickým pracovníkom aplikácie Creative Cloud, pomocou ktorých môžu vytvárať plnohodnotné a interaktívne vzdelávacie materiály, napríklad digitálne príbehy alebo vizualizácie údajov. Navyše na lokalite Adobe for Academics nájdu tipy, predpripravené projekty a ďalšie zdroje, vďaka ktorým si prácu s týmito aplikáciami osvoja rýchlejšie.
Naučte študentov prezentovať sa pôsobivo
Umožnite študentom vizualizovať informácie, pochopiť ich a efektívne odovzdávať ďalej prostredníctvom tlačených, webových, video alebo mobilných projektov. Creative Cloud prináša stovky videonávodov, vďaka ktorým si rýchlo osvoja prácu s nástrojmi.
Ukážte im cestu k úspešnej kariére
Študenti, ktorí vytvárajú pôsobivý digitálny obsah a materiály, výrazne vynikajú na trhu práce. Služba Creative Cloud im umožňuje bez problémov vytvárať vlastné značky a predviesť svoje schopnosti potenciálnym zamestnávateľom prostredníctvom online portfólií, interaktívnych PDF súborov či webových lokalít.

Nestraťte kontakt s absolventmi.

Zapôsobte aj na absolventov, nabádajte ich k tomu, aby s vami spolupracovali a podporovali vás aj po skončení štúdia, a rozširujte siete kontaktov, ktoré môžu byť užitočné pre budúcich absolventov.
Získajte kreatívny náskok pred ostatnými.
Vytvárajte výnimočný obsah
Aplikácie Creative Cloud, napríklad Dreamweaver, InDesign a Premiere Pro, umožňujú vytvárať efektný digitálny obsah pre webové lokality, časopisy, aplikácie a videá zamerané na absolventov.
Odovzdávajte podstatné informácie
Použite službu Marketing Cloud na osobnejší kontakt s absolventmi, aby cítili, že sú so svojou alma mater aj naďalej prepojení a nestratili záujem o dianie okolo nej.
Získavajte dotácie a príspevky
Vytvárajte a spúšťajte optimalizované kampane, ktoré v absolventoch budú posilňovať pocit spolupatričnosti so školou. So službou Marketing Cloud môžete svoje výsledky sledovať v reálnom čase a prispôsobiť na základe nich ďalšiu, ešte úspešnejšiu komunikáciu.

Bezplatné zdroje a inšpirácie na dosah ruky.

Adobe Education Exchange je bezplatná vzdelávacia platforma pre učiteľov vytvorená s ohľadom na ich potreby a umožňujúca okamžitý prístup k materiálom na výučbu a profesionálny rozvoj, ako aj k iným nástrojom, ktoré podnecujú kreativitu na vyučovaní.

Tri cloudové riešenia.

Jedna efektívna platforma pre inovatívne školy.

Adobe Creative Cloud
Poskytnite študentom, pedagógom a zamestnancom špičkové kreatívne počítačové aplikácie a prepojené mobilné aplikácie a služby. Creative Cloud má všetko, čo potrebujete na tvorbu grafiky, videí, webového obsahu, online portfólií a množstva ďalších materiálov.
Adobe Marketing Cloud
Pomôžte jednotlivým oddeleniam získať prehľad o ich cieľovom publiku, vďaka čomu budú môcť vytvárať prispôsobené marketingové kampane a efektívne upravovať ich obsah.

Adobe Document Cloud
Vytvárajte, kontrolujte, podpisujte a sledujte dôležité dokumenty, napríklad formuláre na poskytnutie finančnej pomoci, ubytovania, odpisy a tlačivá pre uchádzačov o zamestnanie bez ohľadu na to, kde ste.