Najzaujímavejšie funkcie platformy Adobe Experience Platform.

Získajte ďalšie informácie o neprekonateľnej funkcionalite platformy Adobe Experience Platform, ktorá vašim zákazníkom prináša úžasné a relevantné možnosti interakcie.

Najzaujímavejšie funkcie platformy Adobe Experience Platform
 

Dáta

Dátový kanál
Služba Data Ingestion Service
Služba Data Ingestion Service dostupná v rámci platformy Adobe Experience Platform umožňuje spoločnostiam jednoduchým a škálovateľným spôsobom využívať všetky relevantné dáta z rôznych zdrojov. Dáta sa stávajú dostupnými v takmer reálnom čase, čo umožňuje vykonať potrebné akcie bez zbytočných odkladov a pomáha spoločnostiam vidieť komplexné profily zákazníkov, na základe ktorých je ich možné zaujať a naplno zapojiť. Sila služby Data Ingestion Service spočíva v jej flexibilite a rýchlosti. Ponúka obrovskú flexibilitu prijímaním rôznych typov dát z viacerých zdrojov. A jednoduchosť a účinnosť procesu spracovania prijímaných dát znamená, že dáta sú k dispozícii na vzbudenie záujmu, analýzu a automatizáciu pracovných procesov takmer v reálnom čase.
Služba Data Ingestion Service
 
Experience Data Model a Adobe Experience Platform
Experience Data Model a Adobe Experience Platform
Experience Data Model (XDM) spoločnosti Adobe je formálna špecifikácia používaná na opísanie spôsobu, ako zákazníci používajú dostupné možnosti, ako aj ich výsledných akcií a udalostí. XDM navyše opisuje meranie, obsahové ponuky a ďalšie užitočné podrobnosti tohto spôsobu. XDM je viac než len obyčajný „dátový slovník“ určený pre spoločnosti pracujúce s dátami zhromaždenými z interakcií so zákazníkmi – ide o úplný jazyk pre podniky poskytujúce široké možnosti interakcie. XDM sme vyvinuli ako nástroj na zjednodušenie interpretácie a zdieľania dát o interakciách a možnostiach. Ak vás zaujímajú ďalšie informácie, navštívte Adobe XDM Github.

Sémantika a riadiace mechanizmy
 
Data Usage Labeling & Enforcement v platforme Adobe Experience Platform
Adobe Experience Platform poskytuje robustný a výkonný rámec správy dát, ktorý vám pomôže spravovať dodržiavanie regulačných nariadení, obmedzení a zásad, ktoré sa vzťahujú používanie vašich dát. Architektúra Data Usage Labeling & Enforcement zjednodušuje a zefektívňuje proces kategorizácie dát a vytvárania zásad používania dát. Marketingové akcie, ktoré vyžadujú dáta, môžu byť okamžite vyhodnotené na základe zásad používania dát, ktoré sa na ne vzťahujú.
Data Usage Labeling & Enforcement v platforme Adobe Experience Platform
 
GDPR a Adobe Experience Platform
GDPR a Adobe Experience Platform
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nový zákon Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktorý harmonizuje a modernizuje požiadavky na ochranu údajov. Nový zákon má širokú definíciu osobných údajov a široký dosah, čo ovplyvňuje každú spoločnosť, ktorá predáva produkty alebo služby jednotlivcom v EÚ. Rozhranie GDPR API služby Adobe Experience Cloud automatizuje žiadosti zákazníkov o prístup a odstránenie údajov podľa zákona GDPR v rámci komponentov platformy spoločnosti Adobe.
Adobe Experience Platform Extensibility
Platforma Adobe Experience Platform je postavená na otvorených rozhraniach API, ktoré odhaľujú plnú funkčnosť systému vývojárom používajúcim známe nástroje, aby zákazníci mohli integrovať svoje podnikové riešenia s platformou Adobe Experience Platform a partneri mohli vytvárať svoje vlastné produkty a technológie podľa vlastného uváženia.
Adobe Experience Platform Extensibility
 

Zjednotený profil

Akcia
Experience Cloud Profile
Služba Experience Cloud Profile poskytuje podnikom ľahko prístupné, aktuálne, rýchle a úplné dátové úložisko, v ktorom môžu obsahové systémy vyhľadávať zadávaním dotazov. Jej cieľom je poskytnúť centrálne prístupný profil, ktorý umožňuje marketérom riadiť koordinované, konzistentné a relevantné možnosti interakcie pre zákazníkov vo všetkých kanáloch. Tento profil sa líši od systémov záznamov v riešeniach Adobe Experience Cloud (AEC), pretože je to jediný profil, ktorý ponúka komplexný prehľad o zákazníkoch, ktorí používajú dáta online aj offline, ako aj dáta spoločnosti Adobe a iných spoločností.
Experience Cloud Profile

Strojové učenie
 
Data Science Workspace: Vytvárajte inteligentné služby na platforme Adobe Experience Platform
Data Science Workspace: Vytvárajte inteligentné služby na platforme Adobe Experience Platform
Riešenie Data Science Workspace využíva strojové učenie a umelú inteligenciu na získavanie požadovaných poznatkov z vašich dát. Riešenie Data Science Workspace je integrované do platformy Adobe Experience Platform a pomôže vám pri vytváraní predpovedí použitím vášho obsahu a dát v riešeniach Adobe.

S riešením Data Science Workspace môže vedec spracovávajúci dáta využívať výkon technológie Adobe Sensei a jednoducho vytvárať inteligentné služby, čiže rozhrania API, podporované strojovým učením. Tieto služby spolupracujú s ďalšími službami spoločnosti Adobe vrátane produktov Adobe Target a Adobe Analytics Cloud, ktoré vám pomôžu automatizovať personalizované a cielené možnosti digitálnej interakcie vo webových, počítačových aj mobilných aplikáciách.