7 dôvodov na inováciu z riešenia Dynamic Tag Management na Adobe Experience Platform Launch.

Nová éra správy značiek.

V roku 2013 spoločnosť Adobe získala systém správy značiek, ktorý sme nazvali Dynamic Tag Management (DTM). V čase akvizície systém DTM slúžil 30 zákazníkom. Dnes DTM používa viac ako 3 000 zákazníkov.
V priebehu niekoľkých posledných rokov sa stala nepopierateľnou skutočnosťou, že šírenie webových marketingových technológií sa nespomaľuje, ale naopak zrýchľuje. V dôsledku toho sa rozširuje aj ekosystém technológií, na ktoré sa marketéri spoliehajú pri poskytovaní možností interakcie so zákazníkmi. Staršie systémy správy značiek nedokážu podporovať tento ekosystém.
Tí istí inžinieri, ktorí vytvorili DTM, strávili takmer dva roky vývojom systému správy značiek budúcej generácie, ktorý podporuje a dokáže zjednotiť marketingový ekosystém. Tento nový systém správy značiek sa nazýva Adobe Experience Platform Launch. Ide o revolučný prístup k správe značiek, ktorý umožňuje vývojárom tretích strán vytvárať, udržiavať a priebežne aktualizovať svoje vlastné integrácie so službou Adobe Experience Cloud na jednotnej platforme, ktorá podporuje spoluprácu všetkých týchto technológií. Využívanie rozhrania služby Launch od Adobe, ktoré je podobné bežnému obchodu, umožňuje podnikom ľahko nasadzovať webové aplikácie od spoločnosti Adobe a ostatných dodávateľov, definovať správanie zákazníkov, ktoré chcú zaznamenávať, ako aj určiť, ako sa majú tieto dáta používať v nástrojoch digitálneho marketingu.
oddeľovač

Dôvody, prečo je prechod na naše riešenie správnym rozhodnutím.

Inovácia z DTM na Launch od Adobe zďaleka nie je len o udržaní kroku s najnovšími technológiami. Tu je sedem dôvodov, prečo by váš podnik mal zvážiť prechod na naše riešenie:

1. RÝCHLEJŠIE NASADENIE: Katalóg rozšírení

1. RÝCHLEJŠIE NASADENIE: Katalóg rozšírení
Prehľadávajte, konfigurujte a nasadzujte marketingovú technológiu vytvorenú a udržiavanú priamo nezávislými dodávateľmi softvéru.
So službou Adobe Experience Platform Launch máte jednoduchý prístup k potrebným rozšíreniam, t. j. integráciám, ktoré vytvorili a udržiavajú samotní poskytovatelia technológií, v jednom centrálnom katalógu. Tieto rozšírenia umožňujú vašej lokalite podporovať viac webových technológií a prehľadné používateľské rozhranie pomáha IT pracovníkom a marketérom nakonfigurovať a nasadiť tieto technológie v kratšom čase.

2. JEDNODUCHÁ INOVÁCIA:Prepojenie na vkladací kód

Prepojenie umožňuje presmerovať existujúce vkladacie kódy systému DTM tak, aby odkazovali na Launch od Adobe.
Keď bola služba Launch od Adobe ešte len vo fáze čiernych nákresov na bielej tabuli, existovali dve požiadavky, z ktorých nebolo možné poľaviť:
• Chceli sme vytvoriť systém správy značiek tak otvorený, aby poskytovatelia marketingových technológií mohli vytvárať rozšírenia.
• Chceli sme zákazníkom používajúcim systém DTM umožniť vykonať inováciu bez toho, aby nebolo nutné meniť vkladací kód, ktorý už používajú.
Launch od Adobe dokonale spĺňa obe tieto požiadavky. Zákazníci používajúci DTM používajú prepojenie na to, aby ich výrobný vkladací kód načítal knižnicu JavaScript vytvorenú v službe Launch od Adobe namiesto knižnice vytvorenej v systéme DTM.

3. KONŠTANTNÁ INOVÁCIA: Rozšírenia tretích strán

Nezávislí dodávatelia softvéru majú prakticky samoobslužný spôsob vytvárania, správy a aktualizácie vlastných integrácií, ktoré nazývame rozšírenia.
Launch by Adobe je jediný systém na správu značiek, ktorý umožňuje poskytovateľom marketingových technológií priamo vyvíjať a udržiavať ich vlastné integrácie. Nielenže môžu meniť používateľské rozhranie rozšírení, ktoré vytvorili, ale môžu tiež pridávať nové funkcie. Poskytovatelia marketingových technológií môžu napríklad integrovať celý svoj registračný proces alebo dokonca svoj produkt SaaS do svojich rozšírení služby Launch od Adobe. Teraz môžu títo dodávatelia vytvárať nové aplikácie, vyvíjať nové typy rozšírení a dostať svoju inováciu priamo do rúk podnikov, ktoré ju potrebujú.

4. ZJEDNOTENÉ MARKETINGOVÉ TECHNOLÓGIE: Nástroj na tvorbu pravidiel

Integrujte dáta a funkcie marketingových a reklamných technológií a zjednoťte nesúrodé produkty.
Nástroj na tvorbu pravidiel v službe Launch od Adobe bol úplne prepracovaný, aby sa zjednodušilo vytváranie pravidiel a uľahčilo ich pochopenie. A vylepšenia týmto nekončia. Nástroj na tvorbu pravidiel je v skutočnosti spojením všetkých marketingových technológií nasadených prostredníctvom služby Launch od Adobe a poskytuje centrálne miesto, kde môžete zjednotiť funkčnosť jednej marketingovej technológie s funkčnosťou iných marketingových technológií.
Na obrázkoch 1 a 2 je znázornené, ako sa dáta zo služieb Adobe Analytics, Google Analytics a samotnej stránky používajú na vloženie konkrétneho videa zo stránky YouTube na konkrétnu webovú stránku v reálnom čase. Táto spolupráca medzi rôznymi marketingovými technológiami je možná prostredníctvom rozšírení. Poskytovatelia marketingových technológií môžu pridávať nové dáta alebo funkcie do ktorejkoľvek zo štyroch častí nástroja na tvorbu pravidiel: udalosti, podmienky, výnimky a akcie. Vzhľadom na to, že rozšírenia môžu pridávať funkčnosť priamo do nástroja na tvorbu pravidiel, rôzne marketingové technológie už nie sú vzájomne prepojené vlastným kódom, ale skôr sa spájajú vytvorením na spoločnej platforme.
Obrázok 1. Nastavenie pravidla.
Obrázok 1. Nastavenie pravidla.
Obrázok 2. Výber a konfigurácia rozšírenia YouTube ako akcie.
Obrázok 2. Výber a konfigurácia rozšírenia YouTube ako akcie.

5. AUTOMATIZOVANÉ IMPLEMENTÁCIE: Otvorené rozhrania API

Automatizujte základné implementácie jednej alebo viacerých technológií.
Bežnou praxou pre poskytovateľov marketingových technológií je najprv vytvoriť hlavný produkt a potom preň vyvinúť rozhrania API. V prípade služby Launch od Adobe sme zvolili iný prístup a architektúru hlavného produktu sme postavili okolo rozhraní API. Každé kliknutie na tlačidlo, každé vyplnené pole a všetky funkcie pridané do používateľského rozhrania sú riadené rozhraniami API. To znamená, že všetko, čo sa dá urobiť v rámci používateľského rozhrania, môže byť vykonané automaticky mimo používateľského rozhrania.
Ak má vaša spoločnosť napríklad rovnakú základnú implementáciu nástrojov Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target alebo re-marketingových pixelov v každej svojej doméne, potom by ste pri spustení novej domény zvyčajne klikali v používateľskom rozhraní systému správy značiek, aby ste nasadili všetky tieto marketingové technológie. Launch od Adobe umožňuje písať skripty, ktoré využívajú rozhrania API služby Launch na automatické nasadenie týchto technológií. Takže proces, ktorý trval niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov, môže teraz trvať niekoľko sekúnd.

6. PODNIKOVÉ PUBLIKOVANIE: Publikovanie založené na komponentoch

Zoskupujte pravidlá, dátové prvky a rozšírenia, ktoré tvoria knižnicu, a publikujte len to, čo máte v úmysle.
Služba Launch od Adobe používa knižnice, aby určila, čo sa publikuje pri vývoji, postupnej tvorbe a produkcii. Tieto knižnice sa skladajú zo špecifických komponentov, ktoré zahŕňajú pravidlá, dátové prvky a rozšírenia vybraté používateľom. Táto schopnosť určiť na detailnej úrovni komponenty, ktoré sa budú publikovať, poskytuje podnikom väčšiu kontrolu a lepšie zabezpečenie, ako aj prehľad o tom, ktoré zmeny sa dostanú do výrobného prostredia. Publikovanie založené na komponentoch poskytované službou Launch od Adobe zahŕňa nasledovné možnosti:
Riešenie konfliktov medzi používateľmi.
Riešenie konfliktov medzi používateľmi.
Launch od Adobe upozorní používateľa, ak iný používateľ vykonal zmeny v pravidle v knižnici, ktorú práve publikuje.
Zostavovač knižníc.
Zostavovač knižníc.
Používatelia s právami na publikovanie môžu jednoducho vyhľadávať, pridávať, kontrolovať alebo odstraňovať pravidlá, dátové prvky a rozšírenia knižnice.
Štvorstupňové publikovanie.
Štvorstupňové publikovanie.
Proces publikovania umožňuje používateľom publikovať knižnicu prostredníctvom štvorstupňového procesu: vývoj, predloženie, schválenie a publikovanie. Ak sa vyskytnú nejaké konflikty v ľubovoľných komponentoch v ľubovoľnej knižnici, príslušní používatelia dostanú príslušné upozornenie.
Vývojárske prostredia bez limitov.
Vývojárske prostredia bez limitov.
Launch od Adobe poskytuje IT oddeleniam neobmedzené inštancie vývojárskeho a fázovacieho prostredia, takže každé nasadenie do výrobného prostredia je dôveryhodné.

7. ÚPLNÁ KONTROLA: Správa práv

Vytvárajte práva na publikovanie, pridávajte a používajte rozšírenia a vykonávajte rôzne ďalšie úlohy. Potom môžete poskytnúť tieto práva používateľom.
Pomocou ovládacích prvkov správy práv môžete vytvárať skupiny s konkrétnymi právami a potom do nich pridávať používateľov. Usporiadanie prístupu na úrovni práv namiesto používateľov umožňuje vašej organizácii jednoduchším spôsobom zistiť, kto má prístup k čomu, a v prípade potreby vykonávať hromadné zmeny. Napríklad namiesto detailného prezerania jednotlivých používateľov, aby ste zistili, kto môže publikovať, vám Launch od Adobe umožní kliknúť na právo publikovania a zobraziť si všetkých používateľov, ktorí môžu publikovať.
oddeľovač

Rozdiel je v používaní správnych nástrojov.

 

 

 

 

 

Adobe Experience Platform Launch predstavuje úplne nový spôsob, ako premýšľať o správe značiek. Služba Launch od Adobe bola pretvorená od základu a nielenže prináša flexibilnejší spôsob, akým môže vaša organizácia podporovať súčasné a budúce webové technológie, ale taktiež výrazne uľahčuje niekoľko ďalších aspektov správy značiek vrátane konfigurácie pravidiel, spravovania práv a zjednocovania technológií vo vašom digitálnom ekosystéme. Hoci môžete byť spokojní s funkciami, ktoré DTM poskytuje dnes, budúcnosť prinesie nové technológie a komplikácie, ktoré systémy správy značiek prvej generácie nedokážu podporovať ani vyriešiť. So službou Adobe Experience Platform Launch môže váš podnik začať profitovať zo zjednoteného ekosystému webových technológií okamžite.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.adobe.com/sk/enterprise/cloud-platform/launch.html, prípadne kontaktujte prideleného manažéra starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe.

 

oddeľovač