Prekročte limity značiek a poskytujte intuitívne možnosti interakcie.

Správa značiek nie je vyslovene o značkách. Je o poskytovaní užitočných možností interakcie.
Podniky sa pri poskytovaní možností interakcie zákazníkom spoliehajú na rozsiahly ekosystém marketingových technológií. V skutočnosti sa na priemernej podnikovej webovej lokalite používa 20 rôznych marketingových technológií.
Na nasadenie týchto technológií vývojári vkladajú na každej webovej stránke, kde je potrebná technológia, riadky kódu JavaScript známe ako značky. Tieto značky nielenže umožňujú používať samotnú technológiu, ale tiež spájajú tok dát medzi technológiami, aby používateľom poskytli konzistentnejšie možnosti interakcie.
Pozrite sa na webovú stránku ako na stránku, ktorá sa skladá z troch vrstiev. Spodná vrstva obsahuje technológie, ktoré stránka využíva. Stredná vrstva obsahuje dáta produkované technológiami. A horná vrstva poskytuje možnosti interakcie, ktoré návštevníci vidia a používajú.
Všetky tieto vrstvy sú vzájomne prepojené a musia spolupracovať, aby vytvárali pútavé a funkčné možnosti interakcie. A to je moment, kedy nachádzajú značky svoje uplatnenie. Mnoho podnikov sa tradične domnieva, že správa značiek je obmedzená na technologickú vrstvu s kúskami kódov HTML a JavaScript, ktorých jediným účelom je inštalácia technológií na webových stránkach. Ale na poskytnutie možností interakcie, ktoré naozaj oslovia zákazníkov, musia všetky tieto odlišné technológie nielen fungovať, musia aj vzájomne spolupracovať.

Značky podporujú takúto spoluprácu technológií tým, že pracujú medzi vrstvami, prenášajú dáta medzi technológiami a nakoniec zákazníkom zobrazujú očakávané možnosti interakcie. S neustále sa meniacim a rastúcim ekosystémom webových technológií majú ale systémy správy značiek neľahkú úlohu. Systémy správy značiek prvej generácie nie sú vytvorené tak, aby udržali krok s týmto novým a dynamickým ekosystémom. Tento problém nakoniec vedie k nespokojnosti používateľov.
oddeľovač

Problém, ktorý súvisí so systémami správy značiek prvej generácie.

Počet webových technológií, ktoré zákazníkom prinášajú možnosti interakcie, vzrástol zo zhruba 150 v roku 2011 na viac ako 5 000 v súčasnosti. Vzhľadom na to, že miera využívania týchto technológií naďalej rastie, podniky potrebujú maximálnu flexibilitu pri nasadzovaní správnej technológie na poskytovanie tých najlepších možností interakcie pre zákazníkov.
Aby mohli podniky poskytovať pútavé možnosti interakcie, tieto rôzne technológie nemôžu fungovať nezávisle, pretože cenné dáta o zákazníkoch odoslané do jednej technológie by neinformovali akcie iných technológií, resp. by sa akcie jednej technológie vykonali mimo kontextu akcií inej technológie. V konečnom dôsledku by podniky iba s ťažkosťami zvládli poskytovať zákazníkom konzistentné možnosti interakcie, ktoré by zahŕňali viacero marketingových technológií.
Šablóny značiek umožňujú menej technicky zdatným používateľom nasadiť a konfigurovať základnú implementáciu marketingovej technológie bez toho, aby museli upraviť čo i len jediný riadok kódu. Toto je možné vďaka používateľskému rozhraniu, ktoré žiada o informácie, ktoré šablóna prevádza do jazyka JavaScript a vloží do kódu webovej stránky.

Prvé systémy správy značiek vstúpili na trh začiatkom roka 2000 a v tom čase mali podnikové webové lokality nasadené v priemere dve technológie. Vo všeobecnosti tieto dve technológie fungovali nezávisle od seba. V súčasnosti podnikové webové lokality využívajú priemerne 20 nasadených technológií a časť z nich často od seba vzájomne závisí. Systémy správy značiek založené na šablónach nemôžu podporovať komplexné a vzájomne závislé technológie, ktoré sa dnes používajú, pretože neposkytujú potrebné možnosti na vytváranie takýchto integrácií. Najkvalifikovanejšími ľuďmi, ktorí majú vlastniť integráciu s marketingovou technológiou, sú ľudia, ktorí pracujú pre príslušnú marketingovú technologickú spoločnosť, nie správca značiek. Systémy správy značiek prvej generácie sa stali všeobecnými nástrojmi, ktoré nedokážu rozvinúť integrácie bohaté na pokročilé funkcie potrebné na uspokojenie požiadaviek podnikov v súčasnosti, a už vôbec nie v budúcnosti.
Systémy správy značiek prvej generácie postavené na uzavretej architektúre nie sú schopné podporovať a prispôsobovať sa potrebám podnikov, pre ktoré je poskytovanie možností interakcie zákazníkom najvyššou prioritou. Tu sú dôvody, prečo je to tak:
 • Podniky sa spoliehajú na ekosystém technológií, ktoré pomáhajú riešiť ich výzvy, pretože tieto výzvy sú veľmi zložité. Systémy na správu značiek prvej generácie sú zamerané na udržiavanie šablón a neprinášajú inovatívne riešenia problémov zajtrajška.
 • Podniky očakávajú, že ich marketingové a reklamné technológie budú spolupracovať. Systémy správy značiek prvej generácie ale poskytujú nedostatočné integrácie, ktoré neumožňujú, aby tieto technológie efektívne spolupracovali pri uspokojovaní potrieb používateľov.

 

 

 

 

oddeľovač

Určujeme budúcnosť správy značiek.

Na uspokojenie požiadaviek podnikov poskytujúcich široké možnosti interakcie je potrebný nový typ správcu značiek. Správca, ktorý je navrhnutý tak, aby umožnil zákazníkom určiť ich vlastnú cestu. A tiež správca, ktorý umožní poskytovateľom marketingových technológií vykonávať inovácie podľa vlastných predstáv. Systémy správy značiek budúcej generácie toto všetko dokážu, pretože poskytujú tri kritické možnosti.
1. Otvorená a udržateľná architektúra poskytujúca maximálnu flexibilitu.
Vzhľadom na rýchle šírenie marketingových technológií už nie sú systémy správy značiek prvej generácie založené na šablónach udržateľné. Správcovia značiek budúcej generácie poskytnú poskytovateľom marketingových technológií samoobslužný spôsob vytvárania, spravovania a aktualizácie integrácií. Tento prístup prenáša vlastníctvo hlbokých a sofistikovaných integrácií na spoločnosť, ktorá vytvorila špecifickú technológiu, a neponecháva tieto integrácie vo vlastníctve správcov značiek. Táto otvorená architektúra poskytne podnikom dlhotrvajúce integrácie, ktoré sú flexibilné, často aktualizované a prispôsobiteľné. Iba otvorená architektúra môže poskytnúť takúto úroveň podpory.
2. Zjednotené marketingové technológie na poskytovanie lepších možností interakcie.
Integrácie vytvorené správcami značiek prvej generácie sú viac menej bezcenné. Zvyčajne umožňujú vykonať iba konfiguráciu technológie. Integrácie budúcej generácie však umožňujú poskytovateľom marketingových technológií pridávať nové funkcie priamo do správcu značiek.
Spoločnosť, ktorá ponúka prehrávač videa, môže napríklad vytvoriť integráciu, ktorá pridáva nové akcie, udalosti, podmienky a dokonca aj dáta do možností, ktoré sú súčasťou správcu značiek. Prehrávač videa by mohol pridať napríklad nasledujúce možnosti:
 • Akcie – prehrať, pozastaviť a predĺžiť čas vyrovnávacej pamäte
 • Udalosti – prehrať, pozastaviť a zavrieť okno
 • Podmienky – rýchlosť pripojenia a rozlíšenie
 • Dáta – názov a dĺžka videa
Poskytnutie možnosti rozšíriť základné funkcie do používateľského rozhrania správcu značiek tisíckam poskytovateľov marketingových technológií zjednotí tieto marketingové technológie, aby boli podniky lepšie pripravené na synchronizáciu a poskytovanie možností interakcie v rámci rôznych technológií.
3. Automatizované nasadzovanie technológií na rýchle dosiahnutie požadovaných výsledkov.
Systémy správy značiek budúcej generácie využívajú otvorené rozhrania API. Tieto rozhrania API umožňujú agentúram a podnikom automatizovať aj tie najzložitejšie nasadenia technológií.
Zoberme si napríklad podnik, ktorý vlastní niekoľko spoločností. Každá spoločnosť vlastní samostatnú webovú lokalitu s týmito nasadenými technológiami:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Plus 10 ďalších technológií
Správcovia značiek prvej generácie nútia podniky, aby manuálne replikovali spôsob nasadenia každej z týchto technológií. Riadenie individuálneho nasadenia každej technológie na každej webovej lokalite môže byť časovo náročné a vyžaduje od poverených pracovníkov nemalé úsilie. A integrácia týchto technológií môže byť ešte náročnejšia.
Správcovia značiek budúcej generácie na 100 % využívajúci rozhrania API umožnia podnikom napísať skript, ktorý používa rozhrania API správcu značiek na programové nasadenie technológií, zachytenie príslušných dát, zdieľanie týchto dát medzi technológiami a dokonca vytvorenie pravidiel, ktoré umožnia používať možnosti interakcie v rámci rôznych technológií. Takže proces, ktorý by so správcami značiek prvej generácie trval celé hodiny, dni, týždne alebo mesiace, bude trvať len niekoľko sekúnd.
oddeľovač

Prestaňte sa sústreďovať na značky a začnite prinášať zákazníkom skvelé možnosti.

Správa značiek tradične predstavuje prostriedok na dosiahnutie konečného úspechu. Umožňuje spravovať značky, ktoré sú potrebné na využívanie rôznych technológií na webových lokalitách. Správa značiek už dnes nie je iba o značkách – ide o zjednotenie dát a technológií, ktoré prinášajú skvelé možnosti interakcie.
 
Výber správneho systému správy značiek je pri poskytovaní výnimočných možností interakcie rozhodujúci. Správcovia značiek budúcej generácie prinášajú zákazníkom skvelé možnosti interakcie tým, že uľahčujú marketérom vytváranie takýchto možností. Služba Launch od Adobe je na trhu jediným dostupným systémom správy značiek budúcej generácie. Je postavená na platforme Adobe Experience Platform a pomáha marketérom s nasledovnými činnosťami:
 
 • Nasadenie a konfigurácia technológií spoločnosti Adobe a ďalších spoločností.
 • Zjednotenie spôsobu, akým sa technológie spoločnosti Adobe a ďalších spoločností využívajú pri poskytovaní možností interakcie zákazníkom.
 • Zhromažďovanie a distribúcia cenných dát o zákazníkoch.
 
Ak chcete získať ďalšie informácie o najnovšom systéme správy značiek od spoločnosti Adobe, ktorý je úplne otvorený a rozšíriteľný, navštívte stránku www.adobe.com/sk/enterprise/cloud-platform/launch.html.
 
 
 
 
oddeľovač