Základy správy značiek.

Čo to je, ako to funguje, a prečo je to dôležitejšie, ako si myslíte.

Vďaka rýchlemu rozširovaniu marketingových technológií musia podniky na svojich webových lokalitách každý deň vytvárať, spravovať a nasadzovať stále viac a viac značiek. Efektívna správa značiek sa stala nevyhnutným predpokladom poskytovania presvedčivých možností interakcie zákazníkom. Čo ale vlastne je systém správy značiek? Ako funguje? A aké ďalšie výhody ponúka? Poďme si odpovedať na tieto otázky.
oddeľovač

Čo je značka?

Začnime so základmi. Vaša webová lokalita využíva najrôznejšie technológie od platforiem na vykonanie požadovaných prispôsobení a chatových služieb až po nástroje na poskytovanie možností interakcie zákazníkom a analytické riešenia, pričom každá z týchto technológií má vlastnú jedinečnú inštaláciu a cieľ. Ak chcete povoliť tieto technológie na ľubovoľnej webovej stránke, na stránke, kde sú tieto technológie potrebné, musíte nainštalovať časť kódu JavaScript, ktorý sa nazýva značka. Každá technológia vyžaduje vlastnú značku. A typická webová stránka vyžaduje niekoľko, niekedy dokonca desiatky značiek, aby bolo možné zákazníkom poskytovať požadované možnosti interakcie.
Keď sa niektorá z týchto technológií aktualizuje, často je nutné aktualizovať aj samotnú značku na vašich stránkach, aby bola daná technológia plne funkčná. To znamená, že je potrebné kód JavaScript vyladiť. Udržiavanie všetkých týchto značiek v aktuálnom stave môže byť neuveriteľne náročné, a to nielen časovo.
oddeľovač

Čo je systém správy značiek?

Čo je systém správy značiek?
Vaša organizácia sa spolieha na rozsiahly ekosystém marketingových technológií, ktorý zákazníkom prináša presvedčivé a pútavé možnosti interakcie. A nerastie iba počet týchto technológií, ale aj ich zložitosť. Správa a zjednotenie týchto technológií spolu s dátami zákazníkov, ktoré prechádzajú týmito technológiami, môže byť naozaj náročnou úlohou. To je moment, kedy na scénu prichádzajú systémy správy značiek.
Systém správy značiek je riešenie SaaS, ktoré zjednodušuje inštaláciu, správu a používanie všetkých vašich webových technológií. Systémy správy značiek uľahčujú označovanie tým, že poskytujú jednoduchšie a efektívnejšie spôsoby, ako môžu menej technicky zdatní prispievatelia, napríklad marketéri a správcovia obsahu, nasadzovať riešenia na celej webovej lokalite. Takže namiesto toho, aby ste žiadali IT oddelenie, aby manuálne umiestnili každú značku na každú webovú stránku, marketéri môžu rýchlejšie prinášať presvedčivé a pútavé možnosti interakcie tým, že sami nasadia značky schválené IT oddelením.
Systémy správy značiek fungujú rovnako ako všetky ostatné webové technológie, čiže so značkami. Ak chcete nainštalovať systém správy značiek, ideálne je na všetky webové stránky vložiť jeden alebo dva riadky kódu JavaScript, ktorý sa nazýva vkladací kód. Po nasadení tohto vkladacieho kódu používateľské rozhranie správcu značiek umožní marketérom a IT oddeleniam vytvoriť na aktiváciu marketingovej technológie príkazy if-then (ak-potom) namiesto toho, aby prehľadávali celý kód na webovej stránke. Napríklad: IF osoba klikne na tlačidlo Kúpiť na stránke www.weRetail.com/pants THEN odoslať názov týchto konkrétnych nohavíc do služby Adobe Analytics.
Keďže sa tieto príkazy if-then ukladajú, správca značiek vloží ďalší JavaScript potrebný na vykonanie príkazu if-then prostredníctvom jedného alebo dvoch riadkov kódu, ktoré boli použité na nasadenie systému správy značiek.
oddeľovač

Dôvody, prečo je správa značiek dôležitá pre váš podnik.

Systémy správy značiek nielenže pomáhajú podnikom ľahšie nasadiť správnu technológiu na správnych webových stránkach v správny čas, ale tiež zhromažďujú a zdieľajú dáta medzi týmito technológiami, aby poskytli súdržné možnosti. Ak napríklad používateľ hľadá online obchod s čiapkami, systém správy značiek dokáže zhromaždiť vyhľadávané dáta a odovzdať ich do analytického programu za účelom sledovania položiek, ktoré používatelia hľadajú. Tieto dáta je možné použiť na získanie informácií o tom, čo zákazníci chcú. Dokážu tiež poskytnúť lepšiu personalizáciu a pomôcť zákazníkom rýchlejšie nájsť to, čo hľadajú, a zlepšiť ich celkový zážitok z nakupovania.
Systémy správy značiek zjednodušujú vo vašej organizácii tieto štyri veci:
  • Inštalácia marketingovej technológie na webovej stránke
  • Pochopenie správania cieľových skupín
  • Posúdenie fungovania technológie na stránke
  • Zhromažďovanie a distribúcia dát do marketingovej technológie
oddeľovač

Výhody, ktoré prináša správa značiek.

Správa značiek zďaleka nie je iba o zjednodušenom označovaní a koordinácii dát. V skutočnosti systémy správy značiek poskytujú päť kľúčových podnikateľských výhod.
1. Rýchlejšie nasadenie. A vyššie výnosy.
Systémy správy značiek umožňujú marketérom nasadzovať lepšie možnosti interakcie pre zákazníkov, čím šetria čas aj zdroje. Toto dáva ľuďom, ktorí sú najbližšie k obsahu a zákazníkom vašej spoločnosti, možnosť pridávať, upravovať a zlepšovať webové možnosti podľa aktuálnej potreby, a to bezpečným spôsobom schváleným informačnými technológiami. So správcom značiek dokáže vaša spoločnosť urobiť viac za kratší čas. A rýchlejšie zlepšovanie možností interakcie so zákazníkmi môže v konečnom dôsledku znamenať vyššie výnosy.
2. Lepšie pochopenie potrieb zákazníkov.
Systémy správy značiek výrazne zjednodušujú proces sledovania správania používateľov na vašich lokalitách. Bez správcu značiek musí vaša spoločnosť stráviť veľa času prečesávaním kódu každej webovej stránky, aby mohla sledovať jednoduché veci, ako sú napríklad kliknutia zákazníkov. A ešte viac času strávite sledovaním zložitých správaní, ktoré prinášajú detailnejší prehľad. So správcom značiek môžu marketéri používať intuitívne rozhranie na určenie toho, aké správanie sa má merať. To umožňuje spoločnosti rýchlejšie sledovať jednoduché aj veľmi zložité správania, čo v konečnom dôsledku prehlbuje poznatky o zákazníkoch.
3. Rýchlejšie poskytovanie lepších možností interakcie.
Vďaka systému správy značiek nemusíte umiestňovať každú značku na každú stránku. Správcovia značiek umožňujú marketérom a IT pracovníkom vytvárať vysokoselektívne pravidlá, ktoré inteligentne umiestňujú správne značky na správne stránky. S menším počtom značiek sa vaše webové stránky načítajú rýchlejšie, čo poskytuje nielen lepšie možnosti pre zákazníkov, ale aj väčší dosah, pretože niektoré zariadenia sú pri načítavaní zložitejších webových stránok lepšie než iné.
4. Zhromažďovanie a zdieľanie presných dát v rôznych technológiách.
Správcovia značiek ponúkajú podnikom jednotný pohľad na všetky dáta zhromaždené z webového vlastníctva, ako aj na spôsob, akým sa tieto dáta zhromažďujú. To vám dáva istotu, že sa správne dáta zhromažďujú správnym spôsobom. Tieto dáta môžete zároveň zdieľať s inými marketingovými technológiami. Vytvorením centrálneho úložiska pre webové dáta, ktoré sú prístupné pre marketingovú a reklamnú technológiu, získate istotu, že poskytujete optimálne možnosti interakcie, pretože viete, že sú riadené presnými dátami.
5. Zjednotenie dát a technológií v jednom súdržnom ekosystéme.
Ak chcete zákazníkom poskytovať tie najlepšie možnosti interakcie, vaša spoločnosť potrebuje ekosystém marketingových technológií, ktoré si navzájom vymieňajú informácie a účinne spolupracujú. Značky predstavujú médium na zdieľanie informácií a správa značiek predstavuje konektor, ktorý zjednocuje tieto informácie medzi všetkými nasadenými technológiami, aby ich bolo možné synchronizovať a prinášali skvelé možnosti interakcie.
oddeľovač

Nie všetky systémy správy značiek boli vytvorené tak, aby poskytovali rovnaké funkcie.

Prvý systém správy značiek bol predstavený začiatkom roka 2000 a čoskoro nasledovali ďalšie ponuky správy značiek. Títo správcovia značiek prvej generácie používajú šablóny, ktoré uľahčujú nasadenie značiek na webových lokalitách. Šablóny umožňujú menej technicky zdatným používateľom nasadiť a konfigurovať základnú implementáciu marketingovej technológie na stránke s minimálnou až žiadnou nutnosťou programovania. Používatelia jednoducho vyplnia formulár, ktorý konfiguruje nastavenia a pravidlá pre konkrétnu technológiu, a správca značiek preloží vstupný formulár do kódu JavaScript a následne vloží tento kód na požadovanú webovú stránku. Každá technológia vyžaduje vlastnú šablónu na uľahčenie procesu nasadenia a aktualizácie technológií často vyžadujú aktualizácie šablón.

Systémy správy značiek prvej generácie čelia dvom hlavným výzvam:

Šírenie marketingovej technológie.
Počet webových technológií, ktoré zákazníkom prinášajú možnosti interakcie, vzrástol zo zhruba 150 v roku 2011 na viac ako 5 000 v súčasnosti. Vzhľadom na rastúci počet marketingových technológií a rastúcu mieru využívania nových technológií podnikmi sú spoločnosti pod novým tlakom. Vyžaduje sa od nich maximálna flexibilita, aby dokázali rýchle nasadzovať nové technológie a získali z nich očakávanú pridanú hodnotu. Bohužiaľ, systémy správy značiek prvej generácie vyžadujú vytváranie šablón na podporu celého ekosystému webových technológií a nedokážu vytvárať šablóny dostatočne rýchlo na to, aby udržali krok s trhom. Marketéri tak majú k dispozícii menší počet technologických možností. Navyše sú možnosti, ktoré majú, často zastarané.
Prepojené možnosti z marketingových technológií.
Ak chcú podniky poskytovať pútavé a presvedčivé možnosti interakcie, rôzne technológie, na ktoré sa spoliehajú, nemôžu fungovať nezávisle. Musia spolupracovať, aby cenné signály zo strany zákazníkov posielané do jednej technológie mohli poskytovať informácie akciám ostatných technológií. Systémy správy značiek prvej generácie sú však orientované na uľahčenie procesu nasadenia, nie na zjednotenie spôsobu, akým produkty spolupracujú.
Aby sa predišlo týmto problémom, systémy správy značiek budúcej generácie poskytujú otvorenú architektúru, ktorá sa dá ľahko prispôsobiť novým a často aktualizovaným technológiám. Namiesto spoliehania sa na šablóny, ktoré musí vlastný správca značiek aktualizovať ručne, sú systémy správy značiek budúcej generácie postavené na otvorenej platforme, ktorá umožňuje poskytovateľom marketingových technológií kedykoľvek prispievať, aktualizovať a dokonca pridávať funkcie do systému správy značiek. Marketéri tak majú na jednom mieste okamžitý prístup ku všetkým týmto technológiám.
Zatiaľ čo vyhliadka na zavedenie systému správy značiek sa môže zdať skľučujúca, denná hodnota, ktorú správny systém správy značiek prináša, ďaleko prevyšuje počiatočné náklady a úsilie na jeho nastavenie. Vďaka zavedenému systému správy značiek môže vaša organizácia ušetriť peniaze prostredníctvom rýchlejšieho nasadzovania technológií, prinášať lepšie možnosti interakcie, získať hlbšie poznatky o zákazníkoch a pomocou systému správy značiek novej generácie môže zjednotiť ekosystém vašich marketingových technológií. Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o tom, čo dokáže systém správy značiek urobiť pre váš podnik, kliknite sem a začnite chat so zástupcom spoločnosti Adobe.
Ak sa chcete dozvedieť viac o správe značiek budúcej generácie, prečítajte si článok Prekročte limity značiek a poskytujte intuitívne možnosti interakcie.
oddeľovač

Päť hlavných mýtov o správcoch značiek.

Napriek jasným výhodám systémov správy značiek mnohé spoločnosti prekvapujúco zatiaľ žiadny neimplementovali. Čo im v tom bráni? Nasleduje päť bežne rozšírených mýtov o systémoch správy značiek spolu s informáciami, ktoré tieto mýty vyvracajú.
MÝTUS č. 1:
Ak máte systém správy značiek, nepotrebujete informačné technológie.

REALITA:
Správcovia značiek znižujú závislosť od IT, rozhodne ale nevylučujú potrebu ich používania. Správa značiek je v skutočnosti veľmi cenná, keď marketéri a IT oddelenia pracujú spoločne, aby definovali jasné úlohy a zodpovednosti. Ak to urobíte správne, IT pracovníci umožnia marketérom rýchlejšie nasadiť kampane, sledovať správanie zákazníkov a získať lepší prehľad z dát na webových lokalitách, takže sa IT pracovníci môžu sústrediť na informačné technológie a nie na nasadzovanie značiek.
MÝTUS č. 2:
Bezplatné riešenia správy značiek nedokážu zvládnuť potreby podnikov.

REALITA:
Dva najobľúbenejšie systémy správy značiek na trhu sú bezplatné. A jeden z nich, Dynamic Tag Management, má viac ako 3 000 zákazníkov reprezentujúcich niektoré z najväčších a najúspešnejších svetových značiek vrátane spoločností Fortune 500, ako sú AIG, McDonald's, Morgan Stanley, Nvidia, Salesforce.com, Starwood Hotels a Tyson.
MÝTUS č. 3:
Ak chcem používať systém správy značiek, musím byť technickým expertom.

REALITA:
Spoločným cieľom väčšiny správcov značiek je zjednodušenie nasadenia základných značiek pre netechnických používateľov. Nasadenie značky často znamená zadanie niekoľkých konfiguračných hodnôt a definovanie situácií, v ktorých by sa táto značka mala spustiť. Dokonca aj zložité úlohy, ako napríklad sledovanie toho, kedy návštevníci prestávajú sledovať video, môžu zvládnuť aj menej technicky zdatní marketingoví pracovníci. Rovnako ako v prípade osvojovania si akýchkoľvek iných poznatkov, aj v tomto prípade to zaberie trochu času, kým začnete možnosti tejto technológie využívať naplno a efektívne.
MÝTUS č. 4:
Bezplatné systémy správy značiek nie sú neutrálne vo vzťahu k dodávateľom.

REALITA:
Dynamic Tag Management aj systém správy značiek budúcej generácie od spoločnosti Adobe, Adobe Experience Platform Launch, podporujú všetky technológie tretích strán. Launch od Adobe je v skutočnosti neutrálnejší vo vzťahu k dodávateľom než všetky ostatné systémy správy značiek, pretože poskytuje všetkým dodávateľom samoobslužný spôsob vytvárania, správy a aktualizácie vlastných integrácií.
MÝTUS č. 5:
Implementácia systému správy značiek nestojí za námahu.

REALITA:
Počiatočná implementácia systému správy značiek môže vyžadovať značné úsilie, ale dlhodobé výhody výrazne prevažujú nad počiatočnou investíciou. Správcovia značiek šetria čas a znižujú úsilie a náklady tým, že umožňujú menej technicky zdatným používateľom rýchlo sledovať správanie zákazníkov a nasadzovať značky schválené IT oddelením. Zamyslite sa nad časom stráveným implementáciou a sledovaním kódu a značiek dodávateľov a potom nad všetkými informáciami vymieňanými medzi IT a marketingom, ktoré umožňujú spresniť tieto požiadavky. Vďaka systému správy značiek je celý tento proces vždy efektívny, takže marketéri môžu rýchlejšie nasadzovať webové kampane a technológie, získať kvalitnejšie informácie o zákazníkoch a robiť úpravy na základe týchto informácií v kratšom čase.

oddeľovač