Rozprávajte sa so svojimi zákazníkmi. V ich jazyku.

Porozumejte svojim zákazníkom tým, že budete mať prehľad o tom, čo robia s vašimi možnosťami interakcie na webe.

Rozprávajte sa so svojimi zákazníkmi. V ich jazyku.

Vytvárajte zmysluplnejšie spojenia.

Vytvorte si komplexný pohľad na jednotlivých zákazníkov spojením dát od spoločnosti Adobe a dát mimo nej vo svojich riešeniach Adobe Experience Cloud. Zistite, na čom im pri interakcii na kontaktných miestach najviac záleží. Spoznávajte známych zákazníkov, aj keď vás navštívia z neznámych zariadení. Zmeňte skupinových používateľov na cieľové skupiny pre potreby cielených marketingových kampaní.

Poznajte svoju cieľovú skupinu.

Veďte kompaktné a konzistentné konverzácie so zákazníkmi v rámci rôznych marketingových kanálov.

Spoločný identifikátor

Sledujte jednotlivých zákazníkov – nie iba zariadenia, ktoré používajú, – vo všetkých svojich webových prostrediach pomocou spoločného identifikátora.

Zdieľanie cieľových skupín

Rozdeľte jednotlivé typy zákazníkov na cieľové skupiny a potom tieto cieľové skupiny zdieľajte v rámci všetkých svojich riešení služby Experience Cloud.

Vylepšenie cieľových skupín

Vylepšite profily zákazníkov a poznatky spojením informácií o zákazníkoch získaných mimo služby Experience Cloud s dátami, ktoré máte vo svojich riešeniach Adobe.

Graf zariadení

Spolupracujte s najobľúbenejšími značkami na svete a rozpoznajte za neznámym zariadením známeho zákazníka.

Získajte komplexný prehľad.

So službou Adobe Experience Cloud môžete spájať informácie o zákazníkoch v rámci rôznych technológií a zariadení a vytvárať integrované marketingové kampane prispôsobené svojim cieľovým skupinám.

Získajte komplexný pohľad na zákazníka

Získajte komplexný pohľad na každého zákazníka bez ohľadu na to, aké zariadenie alebo technológiu používa.

Zjednoťte možnosti interakcie so zákazníkmi

Zmeňte nesúvislé, opakované marketingové úsilie na kompaktný zážitok ušitý na mieru. Pomôžu vám pri tom prehľady, ktoré získate na prispôsobenie kampaní jednotlivým cieľovým skupinám.

V jednoduchosti je krása

Zjednodušte zákazníkom rýchly prístup k tomu, čo potrebujú, využívaním informácií získaných o nich v rámci všetkých svojich riešení služby Experience Cloud.