Microsoft a Adobe

Poskytovanie bezproblémových možností zákazníkom sa začína vhodne prepojenými nástrojmi.

Zákazníci očakávajú, že o vašej doterajšej komunikácii si udržíte prehľad. Pri množstve rôznych nástrojov, s ktorými počas budovania vzťahu s nimi pracujete, to však môže byť pomerne náročné. Výsledkom partnerstva spoločností Adobe a Microsoft je spojenie marketingových dát a dát o predaji. Vďaka tomu máte k dispozícii úplný prehľad o zákazníkovi a môžete mu tak poskytovať ucelené možnosti bez ohľadu na to, či ide o jeho reakciu na marketingové kampane alebo komunikáciu s tímom predajcov.

Zjednoťte svoje dáta, aby ste zákazníkom pri každom kontakte mohli poskytnúť adekvátne možnosti.

Partnerstvo medzi spoločnosťou Adobe a Microsoft prináša marketérom potrebný prístup ku kľúčovým dátam o predaji, ktoré až doteraz nemali k dispozícii. Spojením riešení Adobe Campaign, ktoré sú súčasťou služby Adobe Marketing Cloud, so službami Microsoft Dynamics 365 a Power BI môžete zákazníkom prinášať možnosti, ktoré požadujú, a marketérom dať do rúk potrebné nástroje a prehľady.
Integrované zobrazenie zákazníkov

Integrované zobrazenie zákazníkov

Získajte zjednotené profily zákazníkov a zužitkujte dáta o predaji pri riadení kampaní.
Užitočnejšie prehľady

Užitočnejšie prehľady

Sledujte vplyv viackanálových kampaní a mieru prínosu marketingu v predajných kanáloch.
Lepšie možnosti pre zákazníkov

Lepšie možnosti pre zákazníkov

Prepojte všetky body kontaktu so zákazníkmi, zlepšite proces ich získavania, udržiavania, budovania ich vernosti a zvýšte ich celoživotnú hodnotu.

Budujte dômyselnejšie základy pre kampane a
web.