VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA PONÚK NEPRIAMYCH OBCHODNÝCH ZLIAV

* Ponuka platí od 14. septembra 2015 do 27. novembra. Ponuka je k dispozícii pre komerčných zákazníkov a zákazníkov z oblasti štátnej správy na celom svete. Spoločnosť Adobe sprístupňuje propagačnú ponuku zákazníkom prostredníctvom obchodných partnerov pri kúpe minimálne 6 kópií úplných alebo inovovaných verzií programu Acrobat Standard DC alebo Acrobat Pro DC prostredníctvom programu TLP alebo CLP ALEBO pri kúpe minimálne 6 nových alebo obnovených kópií predplatného s licenciami v rámci programu VIP. Zákazníci môžu využiť propagačnú zľavu minimálne *15 % z odporúčanej maloobchodnej ceny. Ponuka platí len pre nákupy v rámci programov CLP, TLP alebo VIP prostredníctvom oprávneného distribútora alebo predajcu spoločnosti Adobe. Zákazníci s programami CLP a TLP môžu produkty Acrobat Standard DC a Acrobat Pro DC nakupované v rámci jednej predajnej transakcie skombinovať a vytvoriť objednávku minimálne šiestich kópií. Oprávňujúce objednávky musia byť zrealizované prostredníctvom jedného nákupného programu. Zákazníci s programom VIP nemôžu nové a obnovené licencie v jednej transakcii skombinovať a vytvoriť objednávku minimálne šiestich kópií. V prípade nových registrácií do programu VIP sa vyžaduje 12-mesačná viazanosť a platba vopred. Licencie v rámci programu VIP pridané po dátume skončenia propagačnej akcie a obnovenia týchto licencií v rámci programu VIP po dátume obnovenia predplatného v rámci programu VIP nebudú mať oprávnenie na propagačnú cenu. Po dátume skončenia propagačnej akcie možno tieto licencie v rámci programu VIP obnoviť za štandardnú cenu, ak sa zákazníci nerozhodnú predplatné zmeniť alebo zrušiť. Ponuky programov CLP, TLP a VIP nie sú k dispozícii pre zákazníkov z oblasti vzdelávania.

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Keďže produkty a služby spoločnosti Adobe sa distribuujú prostredníctvom predajcov spoločnosti Adobe alebo iných predajných partnerov alebo subjektov (ďalej len „partneri“),

spoločnosť Adobe nezaručuje, že každý koncový používateľ získa niektorú konkrétnu zľavu. Spoločnosť Adobe nestanovuje ceny, za ktoré obchodní partneri predávajú jej produkty zákazníkom, a spoločnosť Adobe nemôže zákazníkom zaručiť žiadnu konkrétnu cenu. Aktuálne licenčné poplatky pre každého koncového používateľa určujú partneri. Uvedené ceny sú len odporúčanými maloobchodnými cenami. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za peniaze ani iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako zahrnuté. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.

VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA PONÚK ZLIAV
(Priamy predaj Adobe)

* Ponuka platí od 14. septembra 2015 do 27. novembra 2015 Ponuka je k dispozícii pre komerčných zákazníkov a zákazníkov z oblasti štátnej správy v Kanade (okrem Quebecu), Mexiku, USA, Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Japonsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Nemecku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, Austrálii a na Novom Zélande. Získajte zľavu 15 % z bežnej maloobchodnej ceny za Adobe Acrobat DC pri kúpe minimálne 6 kópií cez Adobe Business Direct. V prípadne 12-mesačného predplatného sa vyžaduje platba vopred uskutočnená prostredníctvom kreditnej karty, služby PayPal alebo nákupnej objednávky. V prípade mesačného predplatného sa vyžaduje 12-mesačná viazanosť a platba kreditnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal. V prípade objednávok na predplatné nemožno nové a obnovené licencie v jednej transakcii skombinovať a vytvoriť objednávku minimálne šiestich kópií. Kópie predplatného pridané po dátume skončenia propagačnej akcie nebudú mať oprávnenie na propagačnú cenu. K dátumu obnovenia predplatného sa zákazníkom automaticky vyúčtuje štandardný poplatok za predplatné, ak sa predplatné nerozhodnú zmeniť alebo zrušiť. Ponuka nie je dostupná pre zákazníkov z oblasti vzdelávania. Bežná cena za Acrobat Pro DC je 17,99 € na používateľa mesačne (plus príslušné dane/DPH/GST). Bežná cena za Acrobat Standard DC je 15,59 € na používateľa mesačne (plus príslušné dane/DPH/GST).

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za peniaze ani iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako zahrnuté. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.