*Ponuka sa začína 3. septembra 2016 a končí 2. decembra 2016. Ponuka je k dispozícii pre komerčných zákazníkov a zákazníkov z oblasti štátnej správy v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Európe, na Strednom východe, v Afrike, Japonsku, Ázii a Tichomorí (s výnimkou Číny). Spoločnosť Adobe poskytuje priamym predajným partnerom spoločnosti Adobe 15 % zľavu na Acrobat Standard DC alebo Acrobat Pro DC (ďalej len „produkty“) v rámci oprávňujúcich objednávok nových alebo doplnkových predplatných v programe VIP na minimálne päť licencií na produkty. Oprávňujúca objednávka znamená: 1. ľubovoľnú kombináciu nových a doplnkových licencií na produkty, 2. spojenú do objednávky minimálne piatich licencií, 3. kúpenú v rámci rovnakej predajnej transakcie. Oprávňujúce objednávky sa musia zrealizovať prostredníctvom plánu hodnotných odmien (VIP) od oprávneného predajcu spoločnosti Adobe. Ponuku nemožno kombinovať s nákupom licencie na Creative Cloud alebo Adobe Stock. V takom prípade stratíte oprávnenie na propagačnú 15 % zľavu.  V prípade nových registrácií do programu VIP sa vyžaduje 12-mesačná viazanosť a platba vopred. V prípade zmlúv programu VIP Select s 3-ročnou viazanosťou sa 15 % zľava vzťahuje len na 1. rok predplatného. Propagačná zľava sa nevzťahuje na 2. a 3. rok.  Každá jedna objednávka musí byť oprávňujúcou objednávkou. Po obnovení predplatného v rámci členstva v programe VIP k výročnému dátumu ponuka prestane platiť. Ponuka v rámci programu VIP nie je dostupná pre zákazníkov z oblasti vzdelávania. Ďalšie informácie získate na lokalite https://acrobat.adobe.com/sk/en/acrobat.html.

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Keďže produkty a služby značky Adobe sa distribuujú prostredníctvom predajcov spoločnosti Adobe alebo iných predajných partnerov, prípadne subjektov (ďalej len „partneri“), spoločnosť Adobe nemôže zaručiť a ani neručí za to, že každý koncový používateľ získa niektorú konkrétnu zľavu. Partneri sú zodpovední za to, aby zákazníkov ešte pred nákupom informovali o všetkých podmienkach a požiadavkách tejto ponuky. Skutočné licenčné poplatky pre každého koncového používateľa určujú partneri. Uvedené ceny sú len odporúčanými maloobchodnými cenami. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako zahrnuté. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.