Plán Creative Cloud Fotografia s 1 TB inováciou z plánu Creative Cloud Fotografia

Vyžaduje sa overenie

 

Ponuka je k dispozícii len pre existujúcich odberateľov plánu Adobe Creative Cloud Fotografia. Vyžaduje sa overenie. Oprávnení odberatelia môžu získať zľavu 25 % z bežnej ceny ročného členstva, ak vykonajú inováciu na plán Creative Cloud Fotografia s 1 TB z obchodu Adobe Store alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Adobe na čísle +44 203 0277 764. Bežná cena ročného členstva pre plán Adobe Creative Cloud Fotografia s 1 TB, platené mesačne, je 23,99 € s DPH). Obmedzenie: 1 odoberajúci zákazník. Vyžaduje sa záväzné predplatné na 12 mesiacov. Po skončení obdobia platnosti tejto ponuky sa vaše predplatné automaticky obnoví na štandardnú sadzbu, pokiaľ nebudete chcieť zmeniť alebo zrušiť vaše predplatné. Táto ponuka nie je k dispozícii pre výrobcov originálnych dielov ani zákazníkov s hromadnými licenciami. Viac informácií získate na čísle +44 203 0277 764.

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Nárok na túto ponuku nemajú obyvatelia alebo osoby so sídlom v krajinách, na ktoré je uvalené embargo, alebo v krajinách, na ktoré sa vzťahujú miestne exportné obmedzenia alebo exportné obmedzenia USA. Táto ponuka a ceny podliehajú zmenám z dôvodu nepredvídaných okolností bez predchádzajúceho oznámenia. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za peniaze ani iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako zahrnuté. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a ustanovenia. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.