V obmedzenom čase od 15. augusta do 2. septembra si môžete kúpiť ročné členstvo pre plán Adobe Creative Cloud na prácu s fotografiami za zníženú cenu € 9,98/mesiac vrátane DPH na prvý rok. Po prvom roku vašu zmluvu automaticky predĺžime na ďalší rok za štandardnú ročnú cenu platnú v danom čase (momentálne je to €11,99/mesiac alebo € 143,14/rok), ak zmluvu nezrušíte. Ponuka platí pri zakúpení ročného plánu, ktorý si vyžaduje uzatvorenie zmluvy s 12-mesačnou viazanosťou. Ponuka je k dispozícii iba pre zákazníkov, ktorí nakupujú priamo z obchodu Adobe Store, prípadne zavolajú do regionálneho telefonického centra spoločnosti Adobe. Obyvatelia krajín, na ktoré bolo uvalené embargo, nemajú na ponuku nárok. Ponuka je obmedzená na jeden (1) nákup na zákazníka. Ponuka podlieha zákonom Spojených štátov o riadení exportu a zákonom platným v krajine bydliska príjemcu. Ponuku nie je možné priradiť, vymeniť, predať, preniesť ani kombinovať s inou zľavou alebo ponukou, ani vymeniť za hotovosť, prípadne iné tovary alebo služby. Ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuka neplatí v krajinách, v ktorých je zakázaná, zdanená alebo obmedzená zákonom.

Predĺženie platnosti
Uvedená cena platí celých 12 mesiacov. Potom zmluvu automaticky predĺžime. Účtovať sa bude štandardná cena ponuky aktuálna v danom čase. Aktuálna štandardná cena za plán Creative Cloud na prácu s fotografiami je € 11,99/mesiac vrátane DPH alebo € 143,14/rok vrátane DPH. Pred vyfakturovaním sumy za predĺženie vás vždy upozorníme. Cena sa môže zmeniť, vždy vás však na to vopred upozorníme.

Zrušenie
Neradi by sme stratili vašu priazeň. Ak však objednávku zrušíte do 30 dní od dátumu účinnosti zmluvy, vrátime vám plnú sumu. Inak vám za zrušenie alebo odstránenie členstva budeme účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku. Ak budete chcieť licencie zrušiť, stačí zavolať na číslo zákazníckej podpory.